اشتراك خبرنامه‌
پست الكترونيكي:

اخبار مرتبط با كنكور

18/06/1389

برنامه زماني ثبت نام پذيرفته شدگان طبق اعلام دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالي

سازمان سنجش برنامه‌ي زماني ثبت نام پذيرفته شدگان كنكور سراسري 89 را اعلام كرد.

 

جول شماره 3- برنامه زماني ثبت نام پذيرفته شدگان طبق اعلام دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالي ذيربط

 

دانشگاه الزهرا(س)

سه شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان

موضوع در درگاه معاونت آموزش وتحصيلات تكميلي دانشگاه به نشاني ذيل اطلاع رساني شده است : http://edu.alzahra.ac.ir

 

 

دانشگاه اراك

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي ‌(الف‌) تا(ح)

سه شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي ‌(خ) تا(ض)

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي ‌(ط) تا(ي)

 

 

دانشگاه ايلام

 

‌شنبه27/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي ‌(الف‌) تا(ش)

يكشنبه 28/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي ‌(ص) تا(ي)

 

 

دانشگاه اروميه

 

كليه پذيرفته شدگان موظفند از مورخ 22 الي 25 شهريور89 به سايت دانشگاه اروميه به آدرس www.urmia.ac.ir مراجعه نموده و ثبت نام اينترنتي را به صورت كامل انجام داده و كد رهگيري دريافت نموده و با در دست داشتن پرينت كليه مراحل ثبت نام اينترنتي به همراه ساير مداركي كه از طرف سازمان سنجش اعلام گرديده از مورخ 27 الي 31 شهريور به ترتيب ذيل براي ثبت نام حضوري (قطعي) به آدرس اروميه – جاده سرو – دانشگاه اروميه – كتابخانه مركزي مراجعه نمايند.

27 شهريور دوره روزانه رشته‌هاي رياضيات و كاربردها- كليه رشته‌هاي فيزيك- كليه رشته‌هاي شيمي – كليه رشته‌هاي زيست شناسي- زمين شناسي - مهندسي معدن مياندوآب – مهندسي كشاورزي ترويج و آموزش كشاورزي مياندوآب- كارداني علمي كاربردي توليد و بهره برداري گياهان دارويي مياندوآب

28 شهريورماه دوره روزانه كليه رشته‌هاي مهندسي كشاورزي به غير از پذيرفته شدگان مياندوآب - كليه رشته‌هاي مهندسي منابع طبيعي- مهندسي شهرسازي – مهندسي معماري

29 شهريورماه دوره روزانه كليه رشته‌هاي مهندسي برق- مهندسي عمران به غير از پذيرفته شدگان خوي- مهندسي كامپيوتر- مهندسي معدن به غير از پذيرفته شدگان مياندوآب – مهندسي مكانيك – حسابداري – علوم اقتصادي (نظري و بازرگاني)- مديريت بازرگاني

30 شهريورماه دوره روزانه رشته‌هاي تاريخ – زبان وادبيات فارسي- زبان وادبيات انگليسي- علوم تربيتي- فقه و حقوق اسلامي- آب و هواشناسي – كاردان فني عمران خوي- كارداني معماري خوي- مهندسي عمران خوي- دامپزشكي

31 شهريور كليه پذيرفته شدگان دوره نيمه حضوري

توضيح اينكه بدون ثبت نام اينترنتي امكان ثبت نام حضوري نخواهد بود.

 

 

دانشگاه اصفهان

 

ضمن تبريك موفقيت به پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري سال 1389 دانشگاه اصفهان، به استحضار مي‌رساند پذيرفته‌شدگان آزمون مي‌توانند از تاريخ 21/6/1389 لغايت 24/6/1389 با مراجعه به سايت ثبت‌نام الكترونيك به نشاني: http://daneshjoo.ui.ac.ir نسبت به تكميل اطلاعات و ثبت‌نام الكترونيك اقدام نمايند. بديهي است اطلاعاتي همچون مدارك مورد نياز ثبت‌نام، زمان تحويل مدارك، استفاده از امكانات رفاهي، خوابگاه، كارت موقت دانشجويي و زمان شروع كلاسها از طريق سامانه ثبت‌نام در اختيار شما قرار خواهد گرفت. لذا از مراجعه حضوري خودداري فرماييد.

 

 

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

 

پذيرفته‌شدگان بايستي قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه جهت ثبت نام اينترنتي به آدرس‌هاي سايت اينترنتي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي http://portal.srttu.ir  يا از طريق سايت دانشگاه به نشاني www.srttu.edu به لينك مربوطه متصل شوند.

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي شيمي محض ـ فيزيك نظري ـ رياضي

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مهندسي برق ـ الكترونيك، مهندسي برق ـ قدرت، مهندسي كامپيوتر ـ نرم‌افزار

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مهندسي عمران ـ عمران، مهندسي معماري، آموزش زبان انگليسي

پنج شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مهندسي مكانيك ـ ساخت و توليد، مهندسي مكانيك ـ طراحي جامدات، مهندسي مواد شناسايي و انتخاب روش ساخت، مهندسي خودرو

ساعت مراجعه براي ثبت‌نام 9 الي 16

 

 

دانشگاه تبريز

 

ثبت نام از پذيرفته شدگان دانشگاه تبريز در تمامي مقاطع تحصيلي به صورت اينترنتي مي باشد و پذيرفته شدگان در خصوص نحوه ثبت نام به سايت دانشگاه تبريز به نشاني www.Tabrizu.ac.ir در روزهاي 23، 24، 25 و 26 شهريورماه 1389 مراجعه نمايند.

 

 

دانشگاه بجنورد

 

ثبت نام از پذيرفته شدگان دانشگاه بجنورد صرفاً به صورت الكترونيكي انجام مي‌پذيرد و پذيرفته شدگان از مراجعه حضوري به دانشگاه خودداري نموده و با مراجعه به سايت دانشگاه به آدرس www.ub.ac.ir جهت ثبت نام اقدام نمايند.

 

دانشگاه بوعلي‌سينا همدان

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه كد رشته‌هاي مختلف تحصيلي با حروف اول نام خانوادگي(الف) تا(ش)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه كد رشته‌هاي مختلف تحصيلي با حروف اول نام خانوادگي(ص) تا(ي)

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي شبانه كد رشته‌هاي مختلف تحصيلي با حروف اول نام خانوادگي(الف) تا(ش)

پنج شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي شبانه كد رشته‌هاي مختلف تحصيلي با حروف اول نام خانوادگي(ص) تا(ي)

توضيحات: 1ـ حضور شخص پذيرفته شده الزامي است در صورت نقص مدارك خواسته شده ثبت‌نام پذيرفته شده انجام نخواهد شد.

2ـ ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان اين دانشگاه و هم چنين دانشكده‌هاي تويسركان و آموزشكده‌هاي فني كبودرآهنگ صبح‌ها از ساعت 8 الي 12
و بعد از ظهرها از ساعت 14 الي 18 در محل سازمان مركزي واقع در خيابان مهديه روبروي بوستان مردم انجام خواهد شد. 3ـ مدارك مورد نياز جهت ثبت نام :اصل شناسنامه و سه نسخه كپي از تمام صفحات آن ـ كپي كارنامه كنكور سراسري سال 89 ـ اصل و كپي قبولي پايان دوره پيش‌دانشگاهي ـ اصل و كپي قبولي ديپلم متوسطه ـ اصل و كپي كارنامه پيش‌دانشگاهي و ديپلم متوسطه ـ رسيد ارزش تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي از باجه پست(پذيرفته شدگان بايد با در دست داشتن تصوير گواهي موقت پيش‌دانشگاهي به باجه پست مراجعه و درخواست تأييديه مدرك پيش‌دانشگاهي

كرده و رسيد آن را در زمان ثبت‌نام به همراه داشته باشند ـ اصل و كپي كارت ملي ـ6 قطعه عكس 4´3 ـ اصل و كپي كارت معافيت، كارت پايان خدمت ـ دفترچه آماده به خدمت براي متولدين سال 1370 و قبل از آن.

تبصره: متولدين سال‌هاي 71 و بعد از آن نياز به اخذ دفترچه آماده به خدمت ندارند.

ـ اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت.

ـ ارائه تعهد محضري براي دانشجوياني كه متقاضي وام تحصيلي مي‌باشند، دانشجويان مي‌توانند با مراجعه به دفتر اسناد رسمي فرم تعهد را آماده نموده و زمان ثبت‌نام به همراه خود بياورند ضمناً متن پيش‌نويس تعهد محضري در پايگاه اطلاع‌رساني www.basu.ac.ir در دسترس است.

ـ واريز مبلغ 000/60 ريال(برابر شش هزار تومان) براي صدور كارت دانشجويي به حساب 54187 – 24130 بانك تجارت شعبه دانشگاه بوعلي‌سينا(قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت سراسر كشور).

ـ كليه پذيرفته‌شدگان دوره شبانه بايستي بصورت علي الحساب مبلغ 000/200/2 ريال (معادل دويست و بيست هزار تومان) به حساب
43770-24130 بانك تجارت شعبه دانشگاه بوعلي سينا (قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت سراسر كشور) واريز و در موقع ثبت نام رسيد مربوطه را ارائه نمايند.

-پذيرفته شدگان ، ابتدا مي‌بايست به وب سايت دانشگاه به نشاني www.basu.ac.ir راجعه و نسبت به تكميل فرم مربوط به ثبت نام اقدام كنند و سپس در روزهاي فوق الذكر به دانشگاه مراجعه نمايند.

 

 

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

 

رديف

تاريخ – روز

زمان ثبت نام: قبل از ظهر از ساعت 9 الي 13، بعد از ظهر از ساعت 14 الي 17

رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه، نوبت دوم (شبانه) و مجازي

1

يك‌شنبه 21/6/89

(خواهران)

زبان و ادبيات عربي- زبان و ادبيات فارسي- زيست شناسي (علوم سلولي مولكولي)- زيست شناسي (علوم گياهي)- زبان و ادبيات انگليسي- شيمي- مهندسي كشاورزي (گياه پزشكي) – رياضي محض – رياضي كاربردي- فيزيك

2

دوشنبه 22/6/89

(برادران)

زبان و ادبيات عربي- زبان و ادبيات فارسي- زيست شناسي (علوم سلولي مولكولي)- زيست شناسي (علوم گياهي)- زبان و ادبيات انگليسي- شيمي- مهندسي كشاورزي (گياه پزشكي) – رياضي محض – رياضي كاربردي- فيزيك

3

سه شنبه 23/6/89

(خواهران)

الهيات و معارف اسلامي (فلسفه و حكمت اسلامي)- الهيات و معارف اسلامي (اديان و عرفان)- الهيات و معارف اسلامي (علوم قرآن و حديث)- الهيات و معارف اسلامي (فقه و حقوق اسلامي)- الهيات و معارف اسلامي (تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي)- كتابداري- مطالعات خانواده- روانشناسي- علوم تربيتي (مديريت و برنامه ريزي آموزشي)

4

چهارشنبه 24/6/89

(برادران)

الهيات و معارف اسلامي (فلسفه و حكمت اسلامي)- الهيات و معارف اسلامي (اديان و عرفان)- الهيات و معارف اسلامي (علوم قرآن و حديث)- الهيات و معارف اسلامي (فقه و حقوق اسلامي)- الهيات و معارف اسلامي (تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي)- كتابداري- مطالعات خانواده- روانشناسي- علوم تربيتي (مديريت و برنامه ريزي آموزشي)

5

شنبه 27/6/89

(قبل از ظهر برادران)

(بعد از ظهر خواهران)

مهندسي برق (قدرت)- مهندسي عمران (عمران)- مهندسي فناوري اطلاعات (IT) – مهندسي مكانيك (حرارت و سيالات)

6

يكشنبه 28/6/89 دوره‌هاي مجازي

(قبل از ظهر برادران)

(بعد از ظهر خواهران)

مهندسي فناوري اطلاعات IT (دوره مجازي) – شيمي (دوره مجازي)

آدرس محل ثبت نام كليه پذيرفته شدگان دوره روزانه، شبانه و دوره مجازي:

تبريز- كيلومتر 35 جاده تبريز مراغه- دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

ضمناً كليه پذيرفته شدگان بايستي مدارك ذيل را به همراه داشته باشند:

1- اصل شناسنامه عكسدار و 3 سري فتوكپي از تمام صفحات2- اصل كارت ملي و 4 سري فتوكپي از هر دو طرف كارت ملي3- اصل شناسنامه پدر يا سرپرست خانواده و يك سري فتوكپي از تمام صفحات آن4- عكس 4*3، 12 قطعه5- اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي، اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا گواهي موقت و اصل ريزنمرات دوره متوسطه و 2 سري فتوكپي از آنها6- كارت پايان خدمت يا كارت معافيت دايم يا اصل دفترچه اعزام به خدمت مخصوص برادران و يك برگ فتوكپي آن

 

 

دانشگاه تربيت معلم تهران

 

1-دانشجويان گرامي براساس تاريخهاي اعلام شده سازمان سنجش آموزش كشور (21 لغايت 24 شهريورماه) ازطريق پورتال دانشگاه تربيت معلم به نشاني www.tmu.ac.ir وارد سيستم آموزشي گلستان شده و با استفاده از نام عبور (شماره داوطلبي) و كلمه عبور (كد ملي) داوطلب وارد سيستم شوند. 2-با توجه به دستورالعمل داده شده كليه فرمهاي مربوطه را پر نمايند. 3-پس از تكميل فرمها نسبت به انتخاب واحدهاي درسي اقدام نمايند 4- از كليه مدارك تكميل شده و فرم انتخاب واحد پرينت گرفته شود و طبق زمابندي كه در پرتال دانشگاه اعلام خواهد شد به دانشگاه مراجعه نموده و مدارك مربوطه را به مراجع ذيصلاح دردانشگاه تحويل نمايند.

 

 

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

 

ثبت نام صرفاً بصورت غير حضوري (اينترنتي) ازطريق وب سايت دانشگاه به آدرس  www.sttu.ac.irاز تاريخ 22/6/1389 لغايت 27/6/1389 صورت مي‌پذيرد.   شماره تلفن پاسخگويي : 4410104-0571

 

 

دانشگاه خليج فارس بوشهر

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مهندسي كشتي‌سازي ـ عمران ـ تاريخ ـ حسابداري ـ فيزيك ـ رياضي ـ باغباني ـ اصلاح نباتات ـ كامپيوتر (كد 1226)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي: مهندسي شيمي (گاز) ـ مكانيك ـ زبان و ادبيات عربي ـ اقتصاد ـ مديريت بازرگاني ـ آمار ـ معماري ـ شيلات ـ مهندسي كامپيوتر (1227)

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي: مهندسي برق ـ مهندسي شيمي (پتروشيمي) ـ زبان انگليسي ـ كتابداري ـ مديريت صنعتي ـ شيمي محض ـ توليدات گياهي ـ مهندسي صنايع

مدارك لازم جهت ثبت‌نام: 1ـ اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و چهار نسخه كپي. 2ـ اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ماقبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و دو نسخه كپي. 3ـ اصل گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي و ريزنمرات آن چهار نسخه كپي. 4ـ اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه، ريزنمرات آن و سال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه دو نسخه كپي. 5ـ اصل شناسنامه و پنج نسخه كپي. 6ـ 16 قطعه عكس. 7ـ دفترچه آماده به خدمت جهت دانشجويان ذكور متولد 1370 و ماقبل. 8ـ فيش پستي تأييديه تحصيلي پيش‌دانشگاهي و ديپلم (قابل دريافت از باجه‌هاي پستي سراسر كشور)تذكر: ثبت‌نام از خواهران از ساعت 8 الي 12 و برادران از ساعت 14 الي 18 مي‌باشد. ضمناً پذيرفته‌شدگان نوبت دوم (شبانه) مي‌بايست كليه شهريه‌ خود را در زمان ثبت‌نام پرداخت نمايند.  

 

 

دانشگاه جيرفت

 

يكشنبه 28/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي ‌(الف‌) تا(چ)

دوشنبه 29/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي ‌(ح) تا(س)

سه شنبه 30/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي ‌(ش) تا(ك)

چهارشنبه 31/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي ‌(گ) تا(ي)

 

 

دانشگاه شيراز

 

شنبه 27/6/89

كليه پذيرفته‌شدگاني كه حرف اول نام خانوادگي آنان(الف) تا(ج) مي‌باشد.

يكشنبه 28/6/89

كليه پذيرفته‌شدگاني كه حرف اول نام خانوادگي آنان (چ) تا(س) مي‌باشد.

دوشنبه 29/6/89

كليه پذيرفته‌شدگاني كه حرف اول نام خانوادگي آنان (ش) تا(ق) مي‌باشد.

سه شنبه 30/6/89

كليه پذيرفته‌شدگاني كه حرف اول نام خانوادگي آنان (ك) تا(ي) مي‌باشد.

كليه پذيرفته‌شدگان بايد قبل از مراجعه به دانشگاه شيراز براي تكميل فرم‌هاي ثبت‌نامي و طي مراحل اوليه ثبت‌نام از تاريخ 22/6/89 به وب سايت دانشگاه www.shirazu.ac.ir لينك ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان سال تحصيلي 90ـ89 مراجعه نمايند.

تذكر: از كليه پذيرفته‌شدگان عزيز درخواست مي‌گردد صرفاً براساس برنامه زماني اعلام شده و با مدارك كامل به دانشگاه شيراز مراجعه نمايند.

 

 

دانشگاه شهيد بهشتي

 

دوشنبه 29/6/89

كليه‌ پذيرفته شدگان  با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(الف) تا(ذ)

سه‌شنبه 30/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(ر) تا(ق)

چهارشنبه 31/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(ك) تا(ي)

ساعت ثبت‌نام از ساعت 30/8 لغايت 30/14     ضمناً پذيرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه به دانشگاه براي اطلاع از مدارك لازم براي ثبت‌نام به سايت دانشگاه شهيد بهشتي به نشاني www.sbu.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

زمان ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دانشگاه شهيد چمران اهواز از روز شنبه مورخ 27/6/89 لغايت شنبه 3/7/89 به تفكيك حروف الفبا تعيين مي‌گردد و ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان به صورت Online از طريق اينترنت و با مراجعه به پرتال دانشگاه به آدرس www.scu.ac.ir امكان‌پذير بوده و از مراجعه حضوري به دانشگاه اكيداً خودداري شود.

 

 

دانشگاه صنعتي اميركبير

 

كليه پذيرفته‌شدگان مقطع كارشناسي سال 89 دانشگاه صنعتي اميركبير روز يكشنبه 21/6/89 ساعت 7 صبح جهت ثبت نام به محل دانشگاه واقع در خيابان حافظ مراجعه نمايند. پذيرفته شدگان بايد مدارك اعلام شده توسط سازمان سنجش را بهمراه داشته باشند.

در ضمن به اطلاع داوطلبان پذيرفته شده در رشته مهندسي كشتي سازي و صنايع دريايي مي‌رساند، محل تحصيل، برگزاري دوره و ثبت نام ايشان فقط در بندرعباس صورت مي‌پذيرد و براي انتخاب واحد خود در تاريخ فوق به آدرس : بندرعباس- خيابان سمدو- روبروي پارك غدير- مجتمع آموزشي پژوهشي دانشگاه صنعتي اميركبير- دانشكده مهندسي كشتي سازي و صنايع دريايي مراجعه نمايند.

 

 

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 

دوشنبه 22/6/89

پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مهندسي شيمي و مهندسي صنايع(كد رشته‌هاي1466- 1467 – 2226)

سه‌شنبه 23/6/89

پذيرفته‌شدگان رشته‌ هاي مهندسي مكانيك و مهندسي ساخت و توليد (كد رشته‌هاي 1471-1472-2229-2230)

چهارشنبه 24/6/89

پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مهندسي الكترونيك و مهندسي قدرت و مهندسي مخابرات ومهندسي كنترل مهندسي كامپيوتر (كد رشته‌هاي1462-1463-1464-1465-1470-2223-2224-2225-2228)

پنج شنبه 25/6/89

پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مهندسي عمران و نقشه برداري(كد رشته‌هاي1468-1469-2227)

 

 

دانشگاه صنعتي سيرجان

 

تاريخ ثبت نام دانشجويان جديدالورود 24/6/89 بصورت Online ازطريق سايت دانشگاه به آدرس www.maas.ac.ir انجام مي‌گردد. مدارك به صورت اسكن شده و ارسال ازطريق سايت انجام مي‌شود (حضوراً مراجعه نگردد) و در تاريخ 3/7/89 همزمان با شروع كلاسها اصل مدارك تحويل داده شود . اطلاعيه تكميلي در سايت دانشگاه قرار مي‌گيرد.

 

 

دانشگاه علامه طباطبايي

 

برنامه زماني ثبت نام از پذيرفته‌شدگان سال تحصيلي 90-1389 مقطع كارشناسي دوره هاي روزانه، شبانه و نيمه حضوري

     ضمن تبريك و خير مقدم به همه پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري سال 1389 به اطلاع مي‌رساند، ثبت نام و تشكيل پرونده دردو مرحله انجام مي‌پذيرد. مرحله اول: مرحله اول به صورت الكترونيكي در روزهاي چهار‌شنبه 24/6/89 و پنج شنبه 25/6/89 و جمعه 26/6/89با ورود به سايت دانشگاه به نشاني : www.atu.ac.ir توسط هر يك از پذيرفته‌شدگان بايد انجام گردد.

·         راهنماي نحوه ورود به سيستم و ثبت اطلاعات در سايت مذكور وجود دارد.

مرحله دوم: فرصت ده روزه براي كليه پذيرفته شدگان از تاريخ 3/7/1389 جهت ارائه اصل مدارك لازم به دانشكده‌هاي مربوطه.

در صورت عدم ارائه مدارك در تاريخ‌هاي مذكور ثبت نام كان لم يكن تلقي مي‌شود.          

 

 

دانشگاه صنعتي شريف

 

روز

ساعت حضور

رشته(كدرشته)

دوشنبه(22/6/89)

00/12-00/9

شيمي(6479)، فيزيك(1526)

30/16-30/13

مهندسي كامپيوتر ـ سخت افزار(1532)، مهندسي كامپيوتر ـ نرم‌افزار(1533)، مهندسي عمران(1530) ، مهندسي هوافضا(1537)

سه شنبه(23/6/89)

00/12-00/9

مهندسي شيمي(1528)، مهندسي نفت(1536)

مهندسي صنايع(1529)، مهندسي مواد(1535)

چهارشنبه(24/6/89)

00/12-00/9

مهندسي مكانيك(1534)، رياضيات و كاربردها(1524)

مهندسي فناوري اطلاعات(1531)، علوم كامپيوتر(1525)

شنبه(27/6/89)

00/12-00/9

مهندسي برق(1527)

30/16-30/13

المپيادي‌ها، فرزندان اعضاي هيات علمي و كليه دانشجوياني كه به هر علت ثبت‌نام آنها انجام نشده است.

يكشنبه(28/6/89)

9 صبح

گردهمايي دانشجويان ورودي 1389(حضور كليه پذيرفته‌شدگان در اين برنامه الزامي است)

توجه: 1-نام‌نويسي از پذيرفته‌شدگان هر رشته در روز و ساعت اعلام شده انجام مي‌شود.2-مدارك موردنياز جهت نام‌نويسي:  - اصل شناسنامه و يك  نسخه كپي از تمام صفحات آن و صفحه توضيحات - يك نسخه پرينت از كارنامه كنكور سراسري ـ اصل و كپي مدرك پيش‌دانشگاهي و دوره تحصيلات متوسطه و ريزنمرات آنها ـ رسيد ارزش تحصيلي از باجه پست(پذيرفته‌شدگان بايد با در دست داشتن گواهي موقت پيش‌دانشگاهي به باجه پست مراجعه و درخواست تاييديه مدرك پيش‌دانشگاهي كرده و رسيد آن را در زمان ثبت‌نام به همراه داشته باشند) ـ اصل و كپي كارت ملي ـ چهار قطعه عكس(4×3) ـ در صورت مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه آقايان، اصل و كپي مدرك مربوطه(دفترچه آماده به خدمت، كارت معافيت يا كارت پايان خدمت). 3-مدارك موردنياز براي ثبت‌نام از متقاضيان خوابگاه مجردي: سه  قطعه عكس(4×3) ـ كپي صفحه اول شناسنامه در برگه A5(در صورت داشتن توضيحات از صفحه توضيحات هم كپي ارائه شود) ـ بابت اجاره بهاي خوابگاه مبلغ 000/300/1 ريال متقاضيان خوابگاه همراه داشته باشند.

هم چنين به منظور اطلاع رساني بهتر آخرين اطلاعيه‌ها و دستورالعمل‌هاي صندوق رفاه دانشجويان و متن پيش نويس تعهد محضري در پايگاه اطلاع رساني اداره امور خوابگاهها به آدرس (http://stu.sharif.ir/index.php/dormitory-managment) در دسترس است.

4- محل ثبت‌نام:تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، قسمت تالارها.

 

 

 

دانشگاه صنعتي سهند

 

كدرشته

نام رشته

تاريخ ثبت‌نام

ساعت

محل ثبت‌نام

1497

مهندسي برق ـ بيوالكتريك

23/6/89

30/8 الي 13

پرديس دانشگاه (آدرس در ذيل آمده)

1498

مهندسي برق ـ كنترل

23/6/89

30/8 الي 13

پرديس دانشگاه (آدرس در ذيل آمده)

1501

مهندسي معدن ـ استخراج

23/6/89

14 الي 17

پرديس دانشگاه (آدرس در ذيل آمده)

1503

مهندسي مواد ـ متالورژي استخراجي

24/6/89

30/8 الي 13

پرديس دانشگاه (آدرس در ذيل آمده)

1504

مهندسي مواد ـ متالورژي صنعتي

24/6/89

30/8 الي 13

پرديس دانشگاه (آدرس در ذيل آمده)

1502

مهندسي معدن ـ اكتشاف

24/6/89

14 الي 17

پرديس دانشگاه (آدرس در ذيل آمده)

1499

مهندسي شيمي

25/6/89

30/8 الي 13

پرديس دانشگاه (آدرس در ذيل آمده)

1500

مهندسي شيمي

25/6/89

14 الي 17

پرديس دانشگاه (آدرس در ذيل آمده)

4566

مهندسي پزشكي ـ بيوالكتريك (مجازي)

29/6/89

30/8 الي 17

مركز آموزشهاي مجازي

(آدرس در ذيل آمده)

4567

مهندسي‌شيمي ـ پتروشيمي (مجازي)

30/6/89

30/8 الي 17

مركز آموزشهاي مجازي

 (آدرس در ذيل آمده)

4568

مهندسي‌مواد ـ متالورژي صنعتي (مجازي)

31/6/89

30/8 الي 17

مركز آموزشهاي مجازي

(آدرس در ذيل آمده)

2244

كارداني استخراج معدن

31/6/89

9 الي 15

آموزشكده فني ورزقان

2245

كارداني‌فرآوري مواد معدني

31/6/89

9 الي 15

آموزشكده فني ورزقان

نكات مهم: 1- كليه پذيرفته شدگان سال 1389 اين دانشگاه قبل از مراجعه حضوري براي ثبت نام، ضروري است از طريق لينك ثبت مشخصات دانشجويان ورودي 89 سايت دانشگاه به آدرس www.sut.ac.ir نسبت به تكميل و ارسال مدارك خود طبق دستورالعمل اعلامي در سايت اقدام نمايند. بديهي است ثبت نام دانشجويان در ايام اعلام شده منوط به تكميل پرونده از اين طريق خواهد بود. 2- ثبت نام از پذيرفته‌شدگان فقط با ارائه تمامي مدارك خواسته شده در ذيل مقدور خواهد بود.

 مدارك مورد نياز براي ثبت نام: 1-اصل مدرك گواهينامه دوره چهارساله يا شش ساله نظام قديم آموزش متوسطه به انضمام دو برگ كپي. 2-اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ماقبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم و دو برگ كپي. 3-اصل گواهينامه پايان دوره پيش‌دانشگاهي يا گواهي آن براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه به انضمام دو برگ كپي 4-اصل مدرك و يا گواهي ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه و سال ماقبل ديپلم به انضمام دو برگ كپي 5-اصل شناسنامه و چهار سري كپي از تمام صفحات 6-اصل كارت ملي و چهار برگ كپي 7-دوازده قطعه عكس 4*3 تهيه شده در سال جاري 8-رسيد پستي براي تاييديه مدارك ديپلم و پيش دانشگاهي ( در اين رابطه پذيرفته‌شدگان با مراجعه به اداره پست شهرستان مربوطه و يا شهرستانهاي ديگر و با ارائه يك برگ كپي از مدرك ديپلم و پيش‌دانشگاهي نسبت به آن اقدام نمايند. در صورت عدم ارائه، دانشگاه از پذيرش و ثبت نام آنها معذور خواهد بود) 9-مدركي كه وضعيت نظام وظيفه پذيرفته‌شدگان را مشخص نمايد (پذيرفته شدگان مرد) 10-اصل حكم مرخصي سالانه و يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت

پذيرفته شدگان در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سايت دانشگاه www.sut.ac.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 3459129ـ 0412 (كارشناس اداره آموزش) تماس حاصل نمايند.

  • آدرس دانشگاه صنعتي سهند: كيلومتر 25 جاده تبريز آذرشهر ـ شهر جديد سهند ـ پرديس دانشگاه صنعتي سهند

*آدرس مركز آموزشهاي مجازي: كيلومتر 5 جاده تبريز آذرشهر

 

 

دانشگاه صنعتي اصفهان

 

تاريخ

جنسيت

ساعت

مراجعه كنندگان (براساس دانشكده پذيرفته شده)

يكشنبه 21/6/89

خواهران

12-8

مهندسي كشاورزي و مهندسي عمران

خواهران

16-13

مهندسي برق و كامپيوتر، مهندسي منابع طبيعي وآموزشهاي الكترونيكي

دوشنبه 22/6/89

خواهران

12-8

مهندسي مكانيك ، فيزيك، مهندسي معدن، مهندسي شيمي، مهندسي مواد و شيمي

خواهران

16-13

مهندسي نساجي، مهندسي صنايع و رياضي

سه شنبه 23/6/89

برادران

12-8

مهندسي برق و كامپيوتر، مهندسي عمران

برادران

16-13

مهندسي مكانيك ،مهندسي منابع طبيعي و فيزيك

چهارشنبه 24/6/89

برادران

12-8

مهندسي معدن، مهندسي صنايع ، مهندسي مواد و مهندسي كشاورزي

برادران

16-13

رياضي، شيمي، مهندسي نساجي، مهندسي شيمي و آموزشهاي الكترونيكي

تذكر 1 : پذيرفته‌شدگان ابتدا مي‌بايست با مراجعه به وب سايت به نشاني: http://golestan.iut.ac.ir نسبت به پذيرش اينترنتي خود اقدام و پس از پرينت گواهي پذيرش اينترنتي به همراه اصل و تصوير مدارك لازم در روزهاي فوق‌الذكر جهت پذيرش به دانشگاه مراجعه نمايند. ضمناًعلاوه بر مدارك عمومي اعلام شده جهت پذيرش در اين اطلاعيه ،پذيرفته شدگان اين دانشگاه جهت امور رفاه دانشجويي 6 قطعه عكس 4´3 ، سه برگ كپي شناسنامه ، يك برگ كپي كارت ملي به همراه داشته باشند. تذكر2 : دانشجويان پذيرش شده در پايان هر روز به اردوي مشهد مقدس اعزام خواهند شد. اين اردو جزء برنامه رسمي دانشگاه بوده و شركت كليه دانشجويان پذيرفته شده روزانه و شبانه در آن الزامي است. تذكر3 : دانشجويان لازم است وسايل شخصي خود را همراه داشته باشند. 4-بدليل هماهنگي انجام شده در صورت اعلام تعطيلي در روزهاي فوق الذكر پذيرش و ثبت نام اعلام شده كماكان طبق برنامه انجام خواهد شد.

 

 

دانشگاه‌ صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

پذيرش اوليه روز يكشنبه 21/6/89 لغايت چهارشنبه 24/6/89 به صورت اينترنتي به عمل مي‌آيد . اطلاعات بيشتر در سايت دانشگاه به نشاني www.kntu.ac.ir قابل وصول خواهد بود.

 

 

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته مهندسي برق قدرت (روزانه ـ نوبت دوم)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته مهندسي شيمي صنايع گاز (روزانه ـ نوبت دوم)

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته مهندسي فناوري اطلاعات (روزانه ـ نوبت دوم)

ساعت ثبت‌نام از ساعت 9 الي 13 مي‌باشد.

 

 

دانشگاه صنعتي شاهرود

 

ثبت‌نام از دانشجويان جديد الورود كارشناسي اين دانشگاه به صورت اينترنتي مي‌باشد. لازم است دانشجويان از روز يكشنبه 21/6/89 لغايت چهارشنبه 24/6/89 به سايت دانشگاه به آدرس www.shahroodut.ac.ir مراجعه و براساس اطلاعيه‌هاي صادره نسبت به تكميل اطلاعات خود اقدام و در تاريخ‌هاي (27/6/89، 28/6/89، 29/6/89 و 30/6/89) جهت ثبت‌نام نهايي و تحويل مدارك حضوراً به دانشگاه مراجعه نمايند.

تذكر مهم: لازم است به داوطلبان عزيز تاكيد گردد مراجعه حضوري آنان در تاريخ‌هاي 21/6/89 لغايت 24/6/89 به هيچ‌عنوان لازم نمي‌باشد. فقط جهت ثبت‌نام نهايي و تحويل مدارك مي‌بايست از تاريخ 27/6/89 لغايت 30/6/89 براساس حروف الفباي اعلام شده از سوي سازمان سنجش به اين دانشگاه مراجعه نمايند.

 

 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 

روز، تاريخ و زمان ثبت‌نام

رشته تحصيلي پذيرفته‌شده

كدرشته محل

روز اول

سه‌شنبه 23/6/89

از ساعت 8 بامداد تا 12

1- رشته مهندسي هوا فضا

2- رشته مهندسي برق

3- رشته مهندسي اپتيك و ليزر

1855

1850

1849

روز دوم

چهارشنبه 24/6/89

از ساعت 8 بامداد تا 12

1- رشته مهندسي مكانيك

2- رشته مهندسي مواد

3- رشته مهندسي صنايع

1853

1854

1852

روز سوم

پنجشنبه 25/6/89

از ساعت 8 بامداد تا 12

1- رشته مهندسي دريا

2- رشته فيزيك

3- رشته شيمي ـ كاربردي

1851

1848

6591

تاريخ شروع كلاسهاي ورودي‌هاي 89 از روز شنبه 27/6/89 خواهد بود.

    از پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي فوق در مقطع كارشناسي (روزانه) اين دانشگاه با در دست داشتن مدارك ثبت‌نامي مورد نيازي كه از طريق اين اطلاعيه تعيين و اعلام گرديده فقط براساس جدول مذكور براي ثبت نام دعوت به عمل آورده شده است.

 

 

دانشگاه صنعتي شيراز

 

يكشنبه 28/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌

محل ثبت‌نام: شيراز ـ بلوار مدرس ـ دانشگاه صنعتي شيراز (زمان ثبت‌نام از ساعت 9 لغايت ساعت 30/3 بعداز ظهر)

 

 

دانشگاه صنعت نفت

 

سه‌شنبه 30/6/89 و چهارشنبه 31/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ (محل ثبت‌نام دانشكده‌هاي مربوطه)

 

 

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور

 

الف : تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه

دوشنبه 22/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(ا لف‌) تا(چ)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه‌ پذيرفته شدگان  با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(ح) تا(س)

چهارشنبه 24/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(ش) تا(ك)

پنج شنبه 25/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(گ) تا(ي)

ب : تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي شبانه

شنبه 17/7/89

كليه‌ پذيرفته شدگان  با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(الف) تا(ذ)

يكشنبه 18/7/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(ر) تا(ع)

دوشنبه 19/7/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(غ) تا(ي)

ضمناً مدارك موردنياز جهت ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان در سايت اين دانشگاه به آدرس www.pwut.ac.ir اعلام گرديده است.

 

 

دانشگاه صنعتي جندي شاپور

 

يكشنبه 21/6/89 لغايت چهارشنبه 24/6/89

كليه‌ پذيرفته شدگان توضيح : ثبت‌نام از كليه پذيرفته‌شدگان به صورت غيرحضوري (اينترنتي) مي‌باشد.

 

 

دانشگاه صنعتي همدان

 

نام رشته

تاريخ ثبت‌نام

ساعت ثبت‌نام

مهندسي كامپيوتر سخت‌افزار

يكشنبه 21/6/89

صبح: از ساعت 9 الي 12

مهندسي فناوري اطلاعات

يكشنبه 21/6/89

بعدازظهر: از ساعت 14 الي 17

مهندسي برق كنترل

دوشنبه 22/6/89

صبح: از ساعت 9 الي 12

مهندسي برق الكترونيك

دوشنبه 22/6/89

بعدازظهر: از ساعت 14 الي 17

مهندسي رباتيك

سه‌شنبه 23/6/89

صبح: از ساعت 9 الي 12

مهندسي پزشكي

سه‌شنبه 23/6/89

بعدازظهر: از ساعت 14 الي 17

مهندسي شيمي

چهار‌شنبه 24/6/89

صبح: از ساعت 9 الي 12

مهندسي مواد‌ـ متالوژي‌استخراجي و جامانده ساير رشته‌ها

چهار‌شنبه 24/6/89

بعدازظهر: از ساعت 14 الي 17

تذكر: كليه پذيرفته‌شدگان موظف مي‌باشند در روزهاي تعيين شده براساس رشته براي ثبت‌نام مراجعه نمايند. در صورتي كه پذيرفته‌شده در روز تعيين شده براي جامانده‌ها مراجعه نمايد بايستي دلايلي موجه مبني بر عدم مراجعه در روز اصلي ثبت‌نام را به دانشگاه ارائه نمايد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد مدارك لازم براي ثبت‌نام به آدرس الكترونيكي www.hut.ac.ir مراجعه نمائيد.

 

 

دانشگاه رازي كرمانشاه

 

يكشنبه 28/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(ا لف‌) تا(چ)

دوشنبه 29/6/89

كليه‌ پذيرفته شدگان  با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(ح) تا(س)

سه‌شنبه 30/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(ش) تا(ك)

چهارشنبه 31/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌(گ) تا(ي)

تذكر: ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دوره روزانه صبح‌ها و دوره‌هاي شبانه بعدازظهرها صورت مي‌پذيرد.

 

 

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 

شنبه 27/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌ (ا لف‌) تا(چ)

يكشنبه 28/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌ (ح) تا(س)

دوشنبه 29/6/89

كليه‌ پذيرفته شدگان  با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي ‌(ش) تا(ك)

سه‌شنبه 30/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌ (گ) تا (ي)

 

 

دانشگاه فردوسي مشهد

 

پذيرفته‌شدگان دانشگاه فردوسي مشهد جهت كسب اطلاع از نحوه ثبت‌نام الكترونيكي و دريافت تسهيلات رفاهي و همچنين برنامه هفتگي كلاسها، به پايگاه اينترنتي دانشگاه به آدرس www.um.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

دانشگاه علم وصنعت ايران

 

ثبت نام كليه پذيرفته شدگان سال تحصيلي 90-89 دانشگاه علم وصنعت ايران در مقطع كارشناسي راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 23/6/1389 در مجتمع فرهنگي امام خميني (ره) در پرديس مركزي دانشگاه صورت خواهد گرفت.

مراجعه پذيرفته شدگان محترم جهت كسب اطلاعات تكميلي به آدرس اينترنتي آموزش دانشگاه به نشاني http://edu.iust.ac.ir الزامي است.

 

 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 

يكشنبه 21/6/1389

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (چ)

دوشنبه 22/6/1389

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ح) تا (س)

سه شنبه 23/6/1389

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ك)

چهارشنبه 24/6/1389

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (گ) تا (ي)

پذيرفته شدگان اين دانشگاه قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه جهت ثبت نام به آدرس www.gausca.ir مراجعه و نسبت به تكميل فرم
 ثبت نام اقدام نمايند.

 

 

دانشگاه مذاهب اسلامي

 

روز

تاريخ

جنسيت

رشته پذيرفته‌شده

محل ثبت‌نام

ساعت مراجعه

يكشنبه

21/6/89

مرد

كليه پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي فقه و حقوق اماميه، فقه و حقوق شافعي و فقه و حقوق حنفي

تهران ـ خيابان انقلاب ـ خيابان فلسطين جنوبي ـ خيابان شهيد مهرداد روانمهر ـ پلاك 3 ـ دانشگاه مذاهب اسلامي

شماره تماس: 66465252 ـ داخلي 116

از 8 صبح الي 14 بعداز ظهر

دوشنبه

22/6/89

مرد

كليه پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي علوم قرآن، تاريخ اسلام، فلسفه و عرفان اسلامي، اديان و مذاهب

تهران ـ خيابان انقلاب ـ خيابان فلسطين جنوبي ـ خيابان شهيد مهرداد روانمهر ـ پلاك 3 ـ دانشگاه مذاهب اسلامي

شماره تماس: 66465252 ـ داخلي 116

از 8 صبح الي 14 بعداز ظهر

سه‌شنبه

23/6/89

زن

كليه پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي فقه و حقوق اماميه، فقه و حقوق شافعي و فقه و حقوق حنفي

تهران ـ خيابان انقلاب ـ خيابان فلسطين جنوبي ـ خيابان شهيد مهرداد روانمهر ـ پلاك 3 ـ دانشگاه مذاهب اسلامي

شماره تماس: 66465252 ـ داخلي 116

از 8 صبح الي 14 بعداز ظهر

پنج‌شنبه

25/6/89

زن و مرد

فقه و حقوق اماميه

فقه و حقوق شافعي

بلوار آزادگان ـ روبروي استاديوم ورزشي 22 گولان ـ دانشگاه مذاهب اسلامي

از 8 صبح الي 15 بعداز ظهر

 

 

دانشگاه ملاير

 

روز

تاريخ

رشته‌هاي مربوط به دانشكده

شنبه

27/6/89

پذيرفته‌شدگان كليه رشته‌هاي كارشناسي علوم انساني

يكشنبه

28/6/89

پذيرفته‌شدگان كليه رشته‌هاي كارداني و كارشناسي فني و مهندسي

دوشنبه

29/6/89

پذيرفته‌شدگان كليه رشته‌هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته منابع طبيعي و كشاورزي

سه‌شنبه

30/6/89

پذيرفته‌شدگان كليه رشته‌هاي كارشناسي علوم پايه

 

 

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)(مركز آموزش مجازي و نيمه حضوري)

 

يكشنبه

21/6/1389

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (چ)

دوشنبه

22/6/1389

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ح) تا (س)

سه شنبه

23/6/1389

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ك)

چهارشنبه

24/6/1389

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (گ) تا (ي)

آدرس مركز آموزش مجازي و نيمه حضوري : قم ، بلوار محمدامين (ص) ، خيابان گلستان ، پلاك 27 ، مركز آموزش نيمه حضوري وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)  

شماره تماس : 5-2908193-0251 آدرس سايت مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) : www.qabas.net  .

آدرس سايت بخش نيمه حضوري : www.ikdu.ir آدرس سايت بخش مجازي : www.ikvu.ac.ir

آدرس پست الكترونيكي : ikdu@qabas.net

 

 

دانشگاه قم

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حروف اول نام خانوادگي(الف) تا(چ)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حروف اول نام خانوادگي(ح) تا(س)

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حروف اول نام خانوادگي(ش) تا(ك)

پنج شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حروف اول نام خانوادگي(گ) تا(ي)

توضيح : ساعت مراجعه براي ثبت نام 8 صبح لغايت 13 مي‌باشد.

 

 

دانشگاه كاشان

 

تذكرمهم : ثبت نام اينترنتي الزامي مي‌باشد.

پذيرفته شدگان كارشناسي دانشگاه كاشان لازم است جهت ثبت نام اينترنتي به آدرس http://stu.kashanu.ac.ir/register  مراجعه نمايند. هم چنين جهت اطلاع از تاريخ شروع ثبت نام و نحوه ثبت نام به وب سايت اين دانشگاه به آدرس http://www.kashanu.ac.ir  مراجعه نمايند.

يكشنبه 28/6/89

صبح -كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (ت)

بعدازظهر-كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ث) تا (ح)

 

 

مراجعه حضوري

 

(پس از ثبت نام اينترنتي)

 

 

دوشنبه 29/6/89

صبح -كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (خ) تا (ر)

بعدازظهر-كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ز) تا (ش)

سه‌شنبه 30/6/89

صبح -كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ص) تا (ظ)

بعدازظهر-كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ع) تا (ق)

چهارشنبه 31/6/89

صبح -كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ك) تا (م)

بعدازظهر-كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ن) تا (ي)

 

 

دانشگاه كردستان

 

شنبه 27/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان گروه آزمايشي علوم انساني

يك‌شنبه 28/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان گروه آزمايشي علوم رياضي وفني

دوشنبه29/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان گروه آزمايشي علوم تجربي

 

 

دانشگاه گيلان

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (چ)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ح) تا (س)

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ك)

پنج‌شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (گ) تا (ي)

ثبت‌نام دانشجويان روزانه صبح‌ها از ساعت 13-9 و دوره شبانه از ساعت 16-14 انجام مي‌گيرد. آدرس محل ثبت‌نام: رشت، كيلومتر 5 جاده رشت ـ قزوين، مجتمع آموزشي دانشگاه گيلان، مجموعه ورزشي فجر 2. پذيرفته‌شدگان اين دانشگاه براي دريافت فرم‌هاي ثبت‌نامي و كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.guilan.ac.ir مراجعه و يا با شماره‌هاي 8-6690274-0131 تماس گيرند. در ضمن براي پذيرفته‌شدگان اين دانشگاه مدارك مشروحه ذيل را علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه نيز آورده شود. 1-اصل شناسنامه عكس‌دار و تعداد 3 سري از تصوير تمام صفحات آن (براي مشمولين نظام وظيفه 4 سري). 2-2 برگ از تصوير كارت ملي (پشت و رو)3-10 قطعه عكس 4´3 (براي مشمولين نظام وظيفه 11 قطعه عكس). 4-اصل يا گواهي موقت عكس‌دار پيش‌دانشگاهي و تعداد 4 برگ از تصوير آن و براي دارندگان مدرك كارداني پيوسته اصل يا گواهي موقت كارداني و تعداد 4 برگ از تصوير آن. 5-اصل يا گواهي موقت عكس‌دار ديپلم نظام جديد و تعداد 2 برگ از تصوير آن 6-كارنامه سه ساله نظام جديد و تعداد 2 برگ از تصوير آن 7-پذيرفته‌شدگان داراي ديپلم نظام قديم لازم است اصل يا گواهي موقت ديپلم و تعداد 4 برگ از تصوير آن، اصل دو سال ماقبل ديپلم و تعداد 2 برگ از تصوير آن ارائه نمايند 8-1 برگ از تصوير كارنامه آزمون سراسري. 9-درخواست تأييديه تحصيلي در اين دانشگاه انجام مي‌گيرد. لذا از پذيرفته‌شدگان اين دانشگاه تقاضا مي‌شود از درخواست تأييديه پيش‌دانشگاهي (به دليل اشتباه در تكميل آن) در خارج از دانشگاه خودداري نمايند. 10-پذيرفته‌شدگاني كه در سالهاي قبل دانشجو بوده و بعد از انصراف و اخراج مجدداً در آزمون شركت كرده‌اند لازم است اصل برگ انصراف و يا اخراج از دانشگاه قبلي را به آموزش دانشگاه تحويل نمايند 11-براي پذيرفته‌شدگان رشته توليدات دامي مقطع كارشناسي ناپيوسته ارائه گواهي كارداني عكس‌دار و يا در صورتيكه در حال انجام مراحل فارغ‌التحصيلي و يا داراي معافيت تحصيلي در مقطع كارداني مي‌باشند، لازم است نامه‌اي از دانشگاه مذكور مبني بر اتمام دوره تحصيلي تا پايان شهريورماه سال 89 ارائه نمايند و همچنين براي مشمولين نيز ارائه تصويري از برگ ابطال معافيت تحصيلي مقطع كارداني الزامي است.

 

 

دانشگاه هنر

 

1- زمان ثبت‌نام: از ساعت 30/8 الي 30/15

شنبه 27 شهريور كليه پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مهندسي معماري ـ مهندسي شهرسازي

لازم است كليه دانشجويان صنايع دستي، چاپ، عكاسي و فرش كه ورودي بهمن‌ماه مي‌باشند از اوايل دي ماه به بعد به سايت دانشگاه مراجعه و از تاريخ‌هاي ثبت‌نام آگاهي يابند و در اين ايام اين گروه نياز به مراجعه به دانشگاه ندارند.

2- مكان ثبت‌نام: تهران ـ خيابان حافظ ـ خيابان سرهنگ سخايي بعد از تقاطع سي تير شماره 58

مدارك لازم:1- كليه مدارك مندرج در اين اطلاعيه 2- تعداد 12 قطعه عكس و 5 سري كپي از شناسنامه و كارت ملي مازاد بر موارد بند 1 

3- رسيد پستي براي تاييديه مدرك پيش‌دانشگاهي و ديپلم (در اين رابطه پذيرفته‌شدگان با مراجعه به اداره پست با ارائه يك برگ كپي از مدرك تحصيلي نسبت به دريافت آن اقدام نمايند).   4- واريز مبلغ 000/500/2 ريال به صورت علي‌الحساب به شماره 10341086 بانك تجارت شعبه سرهنگ سخايي بنام دانشگاه هنر مخصوص دانشجويان شبانه و ارائه اصل فيش واريزي و سه نسخه كپي آن.   حضور پذيرفته‌شدگان در زمان ثبت‌نام الزامي است و لازم است جهت كسب اطلاعات بيشتر قبل از مراجعه به دانشگاه از سايت دانشگاه به آدرس www.art.ac.ir اطلاعات لازم را كسب نمايند.

 

 

دانشگاه هنر اصفهان

 

زمان ثبت نام پذيرفته شدگان دانشگاه هنر اصفهان ، روزهاي دوشنبه 22/6/89 ، سه شنبه 23/6/89 و چهارشنبه 24/6/89 و به صورت اينترنتي ازطريق سايت www.aui.ac.ir مي‌باشد.

 

 

دانشگاه ياسوج

 

سه شنبه 23/6/89

ثبت نام خواهران

صبح

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(س)

عصر

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ش) تا(ي)

چهارشنبه 24/6/89

ثبت نام برادران

صبح

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(س)

عصر

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ش) تا(ي)

 

 

دانشگاه‌ هنر اسلامي تبريز

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان برادر

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان خواهر

چهارشنبه 24/6/89

ثبت نام پذيرفته شدگان كارداني فرش دستباف دانشكده فرش هريس

زمان ثبت نام : ساعت 9 لغايت 16 . محل ثبت نام مقطع كارشناسي : تبريز- خيابان آزادي – ميدان حكيم نظامي- دانشگاه هنر اسلامي تبريز- دانشكده هنرهاي كاربردي محل ثبت نام مقطع كارداني : هريس – ميدان مرداني آذر – بالاتر از ايستگاه گاز CNG – آموزشكده فرش هريس.

مدارك لازم براي ثبت نام : 1- اصل مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي به همراه تصاوير آن 2- اصل كارنامه سه ساله آخر دوره متوسطه و كارنامه دوره پيش دانشگاهي بهمراه تصاوير آن3- اصل و يا فيش پستي تاييديه تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي(با مراجعه به پست مركزي ) 4-اصل شناسنامه به همراه تصاوير تمامي صفحات آن 5-اصل كارت ملي بهمراه تصوير آن 6-اصل كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم (براي پذيرفته شدگان خدمت كرده) 7- عكس 4 × 3(12 قطعه) ضمناً تمامي مدارك اعلام شده بهمراه فايل اسكن با پسوندjpg و زير 250 كيلوبايت الزامي مي‌باشد.توضيح اينكه كليه كلاسهاي كارشناسي در دانشگاه هنر اسلامي تبريز و كارداني در آموزشكده‌ فرش هريس برگزار خواهد شد. جهت اطلاعات بيشتر به پايگاه اطلاع رساني دانشگاه www.tabriziau.ac.ir مراجعه نماييد.

 

 

دانشگاه هرمزگان

 

يكشنبه 28/6/89

كليه خواهران پذيرفته شده با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(س)

دوشنبه 29/6/89

كليه خواهران پذيرفته شده با حرف اول نام خانوادگي(ش) تا(ي)

سه شنبه 30/6/89

كليه برادران پذيرفته شده با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(س)

چهارشنبه 31/6/89

كليه برادران پذيرفته شده با حرف اول نام خانوادگي(ش) تا(ي)

 

 

مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گاوازنگ زنجان

 

كليه پذيرفته‌شدگان

سه‌شنبه 23/6/89 لغايت چهارشنبه 24/6/89

پذيرفته‌شدگان جهت دريافت و تكميل مدارك مورد نياز ثبت‌نام و اطلاعات بيشتر به آدرس http://www.iasbs.ac.ir/edu/index.php مراجعه نمايند.

 

 

مجتمع آموزش عالي فني ومهندسي قوچان

 

تاريخ ثبت نام

رشته

مقطع

ساعت مراجعه

صبح از ساعت 8 الي 12

بعدازظهر از ساعت 14 الي 18

يكشنبه 21/6/89

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي و كارداني

خواهران

برادران

دوشنبه 22/6/89

مهندسي برق و مخابرات

كارشناسي و كارداني

خواهران

برادران

سه‌شنبه23/6/89

مهندسي عمران و مكانيك

كارشناسي

خواهران

برادران

چهارشنبه 24/6/89

مهندسي شيمي و رياضيات و كاربردها

كارشناسي

خواهران

برادران

نشاني محل ثبت نام : قوچان – كيلومتر 5 جاده قوچان ، مشهد- روبروي مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي- ساختمان آموزشي مجتمع آموزش عالي فني ومهندسي قوچان

 

 

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي شيروان

 

يكشنبه 28/6/89 لغايت سه‌شنبه 30/6/89

كليه پذيرفته شدگان

 

 

مجتمع آموزش عالي بهبهان

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (ذ)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ر) تا (ع)

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (غ) تا (ي)

مكان ثبت‌نام: استان خوزستان- شهرستان بهبهان- ابتداي جاده بندر ديلم- مجتمع آموزش عالي بهبهان

 

 

مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور

 

رشته

مقطع

دوره

كد رشته

تاريخ ثبت‌نام

ساعت

تعمير و نگهداري هواپيما

كارداني

روزانه

1839

24/6/89

13-30/8

تعمير و نگهداري هواپيما

كارداني

شبانه

2468

27/6/89

13-30/8

 

 

دانشكده فني و مهندسي تربيت حيدريه

 

دوشنبه 22/6/1389

كليه پذيرفته شدگان رشته مهندسي عمران – عمران

سه شنبه 23/6/1389

كليه پذيرفته شدگان رشته مهندسي صنايع

چهارشنبه 24/6/1389

كليه پذيرفته شدگان رشته تكنولوژي توليدات گياهي

پنج شنبه 25/6/1389

كليه پذيرفته شدگان رشته كاردان فني عمران - كارهاي عمومي ساختمان

كليه پذيرفته شدگان رشته كارداني علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر

 

 

مجتمع آموزش عالي نيشابور

 

دو‌شنبه22/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(ش)

سه ‌شنبه23/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ص) تا(ي)

 

 

دانشكده الهيات ميبد

 

 

الف- برنامه پذيرش و ثبت‌نام:

تاريخ ثبت‌نام

ساعت مراجعه

كليه پذيرفته شدگان

دوشنبه 22/6/89 لغايت سه‌شنبه 23/6/89

15-8

ب- مدارك لازم:

رديف

مدارك ثبت‌نام

1

اصل شناسنامه و يك سري فتوكپي كامل شناسنامه (برادران دو سري)

2

اصل كارت ملي و تصوير آن

3

اصل يا گواهي موقت ديپلم و تصوير آن

4

اصل يا گواهي موقت پيش دانشگاهي و تصوير آن

5

8 قطعه عكس 4*3 پشت نويسي شده

6

ريزنمرات سه ساله دبيرستان و تصوير آن

7

رسيد ارزش تحصيلي از باجه پست (پذيرفته شدگان بايد با در دست داشتن گواهي موقت پيش دانشگاهي به نزديكترين باجه پست مراجعه و درخواست تاييديه مدرك پيش دانشگاهي كرده و رسيد آن را در زمان ثبت نام به همراه داشته باشند.)

8

پذيرفته شدگان دوره شبانه بايد قبل از ثبت نام مبلغ 1500000 ريال (يك ميليون و پانصد هزار ريال) به صورت علي‌الحساب به حساب 2007518180 بانك تجارت دانشگاه يزد واريز نموده و فيش آن را در زمان ثبت نام ارائه نمايند.

ج- محل ثبت‌نام: يزد- ميبد – بلوار شهداء- دانشكده الهيات ميبد

 

 

دانشكده علوم حديث

 

1-دوره حضوري:   تمام رشته‌ها از ساعت 8 لغايت 16 يكشنبه 21/6/89 لغايت چهارشنبه 24/6/89

2- دوره مجازي:1-2- رشته علوم حديث يكشنبه 28/6/89      2-2- رشته علوم و معارف قرآن دوشنبه 29/6/89

زمان ثبت‌نام: 8 لغايت 14   زمان تشكيل كارگاه توجيهي:  14 لغايت 16 حضور در كارگاه  توجيهي براي تمام پذيرفته‌شدگان دوره مجازي كه اقدام به ثبت‌نام كرده‌اند الزامي است.

 

 

دانشكده فني و مهندسي اراك(وابسته به دانشگاه علم وصنعت ايران)

 

چهارشنبه24/6/89

كليه پذيرفته شدگان   

ساعت مراجعه براي ثبت نام از ساعت 8 الي 15

 

 

مؤسسه آموزش عالي علمي- كاربردي هلال ايران

 

سه شنبه 23/6/89 لغايت چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته شدگان

 

 

آموزشكده محيط زيست

 

شنبه 27/6/89 لغايت يكشنبه 28/6/89

كليه پذيرفته شدگان

 

 

مجتمع آموزش عالي ايرانشهر

 

شنبه 27/6/89 لغايت سه‌شنبه 30/6/89

كليه پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي در مقاطع كارداني و كارشناسي

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني ايران

 

ثبت نام در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران در دو مرحله انجام خواهد شد ابتدا بصورت الكترونيكي از تاريخ 22/6/89 لغايت 26/6/89 از طريق آدرس http:\\edu.iums.ac.ir و سپس بصورت حضوري در معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه از ساعت 30/8 الي 14 طبق جدول ذيل انجام خواهد شد.

كليه پذيرفته شدگان ورودي نيمسالهاي اول و دوم پس از ثبت نام الكترونيكي و دريافت فرمهاي تعهد با دردست داشتن مدارك مورد نياز (در سايت دانشگاه اعلام خواهد شد) به معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه براساس جدول بندي زير مراجعه نمايند.

شنبه 27/6/89

رشته پزشكي

يكشنبه 28/6/89

رشته پرستاري و مامايي

دوشنبه 29/6/89

رشته فيزيوتراپي ، كاردرماني ، گفتاردرماني ، اعضاء مصنوعي ، بينايي سنجي، شنوايي شناسي

سه شنبه 30/6/89

رشته اتاق عمل ، علوم ازمايشگاهي، هوشبري، مديريت خدمات بهداشتي درماني، فن آوري اطلاعات سلامت

آدرس دانشگاه : تهران- بزرگراه شهيد همت غرب- بين تقاطع شيخ فضل اله نوري و شهيد چمران بعداز سازمان انتقال خون – ضلع جنوبي دانشگاه – معاونت دانشجويي فرهنگي. 

ضمناً جهت اطلاع از مدارك مورد نياز و مراحل بعدي ثبت نام به سايت دانشگاه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

آدرس سايت دانشگاه : www.iums.ac.ir

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل

 

رشته هاي تحصيلي

زمان ثبت نام

كليه پذيرفته شدگان مقطع دكتري حرفه‌اي رشته‌هاي پزشكي و داروسازي و كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي درماني

دوشنبه 22/6/89 و سه شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي پيوسته رشته‌هاي: پرستاري، مامايي، هوشبري، اتاق عمل

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي پيوسته رشته‌هاي: علوم آزمايشگاهي، فناوي اطلاعات سلامت و كارداني رشته هاي بهداشت حرفه‌اي و بهداشت محيط  

پنج شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته شدگان ساير رشته ها

 شنبه 27/6/89

مكان ثبت نام : زابل ـ خيابان شهيد رجائي ـ ساختمان معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه

تلفن تماس: 2230765ـ0542

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

 

ثبت نام و انتخاب واحد پذيرفته شدگان ورودي سال تحصيلي 90/89 اين دانشگاه از طريق سامانه ثبت نام آنلاين و ورود به سايت www.ajums.ac.ir صورت مي پذيرد بديهي است تاريخ برگزاري ثبت نام آنان در اين دانشگاه از تاريخ 21/6/89 لغايت 30/6/89 مي باشد.

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان

 

سه شنبه 30/6/89 و چهارشنبه 31/6/89

كليه پذيرفته شدگان

تذكر: ضمناً ثبت نام از كليه پذيرفته شدگان دانشگاه علوم پزشكي جيرفت در تاريخ 30/6/89 و 31/6/89 در محل دانشگاه علوم پزشكي جيرفت صورت مي‌پذيرد.

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  مشهد

 

كليه پذيرفته شدگان رشته‌هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي مشهد در ازمون سال تحصيلي 90-89 براي كسب اطلاع از زمان ، مكان و چگونگي ثبت نام بايستي پس از اعلام نتيجه نهايي سازمان سنجش به سايت www.Mums.ac.ir  مراجعه فرمايند.

 

 

دانشگاه‌علوم‌ پزشكي و خدمات بهداشتي –درماني هرمزگان

 

پذيرفته شدگان از روز يكشنبه مورخ 21/6/89 لغايت روز يكشنبه مورخ 28/6/89 جهت ثبت نام اينترنتي به آدرس http://amoozesh.hums.ac.ir مراجعه نمايند. پس از ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان جهت تكميل ثبت نام مي‌بايستي شخصاً از روز دوشنبه مورخ 29/6/89 لغايت روز چهارشنبه مورخ 31/6/89 با دردست داشتن مدارك به شرح زير به آدرس بندرعباس – بلوار جمهوري اسلامي- بيمارستان شهيد محمدي- ضلع شرقي بيمارستان- مجتمع آموزشي فارابي دانشگاه مراجعه نمايند.

مدارك لازم جهت تاييد ثبت نام اينترنتي : كد رهگيري ثبت نام اينترنتي - اصل شناسنامه عكسدار- تصوير شناسنامه 5 سري از كليه صفحات - تصوير شناسنامه همسر و فرزندان درصورت متاهل بودن- 12 قطعه عكس 4 * 3پشت نويسي شده - اصل ديپلم دوره متوسطه يا اصل گواهي موقت با مهر و امضاء وتصوير آن(2 سري)- اصل مدرك پيش دانشگاهي يا اصل گواهي موقت پيش دانشگاهي و تصوير آن(1 سري)- اصل مدرك يا گواهي 2 سال ما قبل ديپلم با مهر وامضاء و تصوير آن .- تصوير پشت و رو كارت ملي (2 سري) - اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع و حكم كارگزيني براي كارمندان دولت.- مدرك معتبر كه معدل كتبي ديپلم در آن درج شده باشد جهت دانشجوياني كه با تاثير مثبت معدل در دانشگاه پذيرفته شده اند.- براي دانشجويان پسر مشمول خدمت نظام وظيفه يكي از مدارك زير الزامي است.1-دفترچه اعزام به خدمت بدون غيبت 2-كارت معافيت موقت با تاريخ معتبر 3-كارت معافيت دائم 4- كارت پايان خدمت - اصل تعهد محضري مخصوص بازپرداخت تسهيلات دريافتي از صندوق رفاه( به سايت دانشگاه http://amoozesh.hums.ac.ir  مراجعه شود)

 

دانشگاه تهران

 

بسمه تعالي

دانشگاه تهران نامنويسي از پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1389 را دردومرحله به شرح زير انجام مي دهد.

1. ثبتنام الكترونيكي و اسكن مدارك :

ازروز يكشنبه مورخ 21/6/89 لغايت جمعه مورخ 26/6/89 پذيرفته شدگان مي توانند طبق برنامه‌ي پيوست و براساس زمانبندي زيرثبت نام الكترونيكينمايند ومدارك لازم رااسكنكنند .

    الف : يكشنبه و دو شنبه مورخ 21 و 22/6/89 - پرديس دانشكده هاي فني و پرديس  علوم ( مطابق جدولشماره 1 ) .

    ب : سه شنبه و چهارشنبه مورخ 23 و 24/6/89 - پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ‘ پرديس ابوريحاندانشكده اقتصاد ‘ دانشكده دامپزشكي ‘ دانشكده زبانها و ادبيات خارجي ‘ دانشكدهجغرافيا ( مطابق جدول شماره2 ) .

    ج : پنجشنبه و جمعه مورخ25 و 26/6/89 - پرديس قم ‘ پرديس هنرهاي زيبا ‘ دانشكده ادبيات و علومانساني ‘ دانشكده الهيات و معارف اسلامي ‘ دانشكده روانشناسي و علوم تربيتيدانشكده حقوق و علوم سياسي ‘ دانشكده علوم اجتماعي ( مطابق جدول شماره 3 ) .

2. ثبتنام ، آيين ورودي و آشنايي با دانشگاه :

  پذيرفته شدگان برابرجدول زمانبندي مشروحه زيرمي بايست رأس ساعت 8 صبح روز مقرر درمحل خيابان شانزده آذر - ساختمان معاونت دانشجويي و فرهنگي - باشگاه دانشجويان بادر دست داشتن اصل شناسنامه ‘اصل كارت ملي و اصل مدرك پيش دانشگاهي حضور به همرسانند .  كارت دانشجويي و برگ دروس انتخابي نيمسال اول سال تحصيلي 89-88 نيز درآنجا به آنان تحويل خواهد شد .

جدول زمان بندي پذيرفته شدگان جهت مراجعه به محل " ثبت نام ‘ آيين ورود و آشنايي با دانشگاهبه شرح زير مي باشد :

    الف - روز شنبه مورخ ( 27/6/89 ) پذيرفته شدگان كد رشته هاي مندرج در جدول شماره ( 1 ) .

    ب - روز دوشنبه مورخ 29/6/89  پذيرفته شدگان كد رشته هاي مندرج در جدول شماره ( 2 ) .

  توجه : پذيرفته شدگان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي در تاريخ فوق از محل آن پرديس ( واقع درشهرستان كرج - خيابان دانشكده - سه راه دانشكده ) به محل" ثبت نام ‘ آيين ورود وآشنايي با دانشگاه" اعزام خواهند شد .

    ج - روز چهارشنبه مورخ 31/6/89 پذيرفته شدگان كد رشته هاي مندرج در جدول شماره ( 3 ) .

 توجه : پذيرفته شدگان پرديس قم در تاريخ فوق از محل آن پرديس ( واقعدر شهرستان قم - كيلومتر5 جاده قديم قم – تهران ) به محل "ثبت نام ‘ آيين ورود وآشنايي با دانشگاه" اعزام خواهند شد .

   تذكر :

از والدين گرامي پذيرفته شدگاندعوت مي شود در صورت تمايل به شركت در برنامه نيم روز اول ‘ در ساعت مقرر بههمراه فرزندان خود در محل هاي اشاره شده حضور به هم رسانند . پس ازطي مراحل آغازينبرنامه فرزندان خود را جهت اعزام به محل ثبت نام بدرقه خواهند نمود .

با توجه به احتمال تغييرات جويدر محل ثبت نام توصيه مي شود پذيرفته شدگان لباس مناسب به همراه داشته باشند.

 

 

دستور العمل وتقويم مراحل

« ثبت نام الكترونيكي - مراجعه براي دريافت كارت دانشجويي پذيرفته شدگان مقاطع كارشناسي پيوسته و دكتري عمومي (حرفه اي) رشته هاي متمركز آزمون سراسري سال 1389»

اداره كل امورآموزشي دانشگاه تهران ، ضمن عرض تبريك و خيرمقدم به پذيرفته شدگان محترم رشته هاي متمركز آزمون سراسري سال 1389 به اطلاع مي رساند ؛ ثبت نام كليه پذيرفته شدگان عزيز در دو مرحله است.

مرحله اول : ثبت نام به صورت الكترونيكي به نشاني پايگاه دانشگاه تهران :http://ereg.ut.ac.ir (*)در روزهاي 21/6/1389 (يكشنبه) الي 26/6/1389 (جمعه) انجام مي گردد. پذيرفته شدگان براي اسكن مدارك خواسته شده كه درقسمت ج اين دستورالعمل مشخص شده از طريق نشاني فوق اقدام نمايند.

مرحله دوم : ثبت نام و آيين ورودي و آشنايي با دانشگاه تهران و دريافت كارت دانشجويي طبق برنامه مندرج در جدول مربوط .

 

مدارك مورد نياز

 و نكات مهم مربوط به ثبت نام كليه پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1389

 

 ×الف مدارك لازم براي كليه پذيرفته شدگان كه بايد به همراه داشته باشند :

1-اصل گواهي ديپلم متوسطه + اصل گواهي پيش دانشگاهي با ذكر تاريخ سال و ماه اخذ مدرك (مربوط به نظام جديد) *(ثبت نام فارغ التحصيلان پيش دانشگاهي كه بعد از شهريور ماه سال 1389 فارغ التحصيل شوند، امكانپذير نيست.) مدارك مذكور بايد عكس دار و مهر شده باشد.

2- اصل گواهي دو سال ماقبل ديپلم ( براي سهميه مناطق 2 و 3 ) .

3- اصل شناسنامه

4- اصل كارت ملي ( دايم - موقت ).

5-اصل گواهي ايثارگري براي پذيرفته شدگان سهميه هاي شاهد و ايثارگر ( براي ارايه به نماينده اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در محل تشكيل پرونده ) .

6-عكس 4×3 جديد 1 قطعه

7- چاپ برگ مشخصات به تعداد دو (2) برگ از سامانه ثبت نام الكترونيكي دانشگاه

8- چاپ برگ تعهد نامه ثبت نام سازمان سنجش آموزش كشوربه تعداد دو (2) برگ از سامانه ثبت نام الكترونيكي دانشگاه.

9- تكميل موارد خواسته شده و چاپ برگ اطلاعات پذيرفته شده شاهد و ايثارگر يك برگ ( ويژه پذيرفته شدگان سهميه شاهد و ايثارگر)

10- پذيرفته شدگان موظف هستند براي ارسال تاييديه : پيش دانشگاهي براي فارغ التحصيلان نظام جديد / ديپلم متوسطه براي فارغ التحصيلان نظام قديم متوسطه به نشاني و عنوان پرديس / دانشكده محل تحصيل از ادارات پست درخواست كنند و هنگام تشكيل پرونده تصوير آن را به مسئول تشكيل پرونده تحويل دهند . دانشجويان موظف به پيگيري تا وصول اصل تاييديه حداكثر تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 90-1389 به مقصد محل تحصيل مي باشند .

* در صورت عدم وصول تاييديه در موعد مقررادامه تحصيل آنان در نيمسال دوم سال تحصيلي 90-1389 امكان پذير نخواهد بود .

12- اسكن كارنامه آزمون داوطلب مربوط به آزمون سراسري سال 1389

13-واريز هزينه صدور كارت دانشجويي به مبلغ 75000 ريال ( هفت هزار و پانصد تومان ) به طريق الكترونيكي .

 ×ب  – ساير مدارك مربوط به كليه پذيرفته شدگان از جمله افراد ذكور مشمول و غيرمشمول خدمت نظام وظيفه (علاوه بر مدارك فوق و مدارك ذكر شده در دفترچه شماره 1 آزمون سراسري سال 1389) براي كليه پذيرفته شدگان دوره هاي روزانه - شبانه ( نوبت دوم ) :

1-اصل حكم مرخصي سالانه ياموافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت

2- اصل موافقت نامه رسمي از اداره عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران.

3- اصل موافقت نامه رسمي از يگان مربوط براي پرسنل ارتش ، وزارت دفاع و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .

4- اصل برگ اعزام به خدمت مهلت دار ( بدون غيبت ).

توضيح: متولدين نيمه دوم سال 1369 ( 1/7/1369 ) و بعد از آن بايد برگ اعزام به خدمت  بدون مهر غيبت را كه تاريخ اعزام آنان در نيمه دوم سال 1388 باشد هنگام ثبت نام الكترونيكي اسكن نمايند و در هنگام مراجعه حضوري براي تشكيل پرونده اصل برگ را ارايه دهند.

5- متولدين سال 1370 و بعد از آن نياز به ارايه برگ اعزام به خدمت ندارند .

 

 

6- اصل كارت پايان خدمت، معافيت دايم، معافيت موقت براي افراد ذكور.

7- طلبه دارنده ديپلم كامل متوسطه و مدرك پيش دانشگاهي مي بايست در  هنگام قبولي در آزمون سراسري سال 1389 موافقت نامه شوراي مديريت حوزه علميه قم را در زمان تشكيل پرونده ارائه دهد. بديهي است در غير اينصورت ثبت نام وي مجاز نيست. در صورت كتمان موضوع به محض اطلاع در هر مرحله از ادامه تحصيل جلوگيري به عمل خواهد آمد.

8- پذيرفته شدگان دوره شبانه (نوبت دوم) رشته مهندسي شيمي پرديس شماره 3 دانشكده هاي فني ( كاسپين ) واقع در رضوانشهرگيلان موظف هستند شهريه مقرر را به حساب شماره 18711648 بانك تجارت شعبه ارديبهشت ( كد 187 ) از طريق الكترونيكي واريز نمايند.

9- اتباع خارجي : پذيرفته شدگان تبعه خارج از كشور طبق  صفحه 3 دستورالعمل مندرج در دفترچه شماره 1 آزمون سراسري سال 1389 بايد شرايط لازم را دارا و مدارك لازم را تهيه و اسكن نمايند .

**تذكرات مهم :

1- عدم مراجعه در تاريخهاي مذكور به منزله انصراف قطعي تلقي مي گردد.

2-درصورت وجود نقص مدارك خواسته شده شامل اصل مدارك ،تشكيل پرونده پذيرفته شده انجام نخواهد شد.

3- با توجه به اينكه ممكن است پس از ثبت نام دانشجو در دوران تحصيل به تصوير مدارك خود نياز داشته باشدتوصيه موكد مي گردد حداقل يك نسخه تصويرمدارك تحصيلي براي خود تهيه نمايد.

4- ثبت نام از پذيرفته شدگان فقط براساس برنامه اعلام شده وبا حضور خود فرد و با ارائه اصل شناسنامه و اصل كارت ملي و پس از شناسايي و تاييد واحد مربوط انجام مي گردد. بنابراين اگر پذيرفته شده محترم ثبت نام الكترونيكي را انجام نداده باشد ، اخذ مدارك و پرونده وي در موعد تعيين شده به هيچ وجه انجام نخواهد شد .

5-  بديهي است در هر زمان كه اداره كل امور آموزشي دانشگاه يا پرديس / دانشكده مربوط ، طبق مفاد دفترچه شماره 1 آزمون سراسري سال1389 و دستور العمل سازمان سنجش آموزش كشور ثبت نام دانشجو را در بدو ورود تا زمان بررسي و اطلاع ، به علت مغايرت با مقررات يا نقص مدارك مهم "غير مجاز "تشخيص دهد، بلافاصله از ادامه تحصيل پذيرفته شده (دانشجوي غير مجاز به تحصيل ) در هر مرحله اي از تحصيل جلوگيري به عمل خواهد آمد .

6- كاربرگ هاي مشخصات و تعهدنامه ثبت نام و مرامنامه انضباطي از طريق سيستم بايد توسط افراد پذيرفته شده به دقت مطالعه و به تعداد دوبرگ ازهركدام چاپ شده و هنگام مراجعه به حوزه تشكيل پرونده در محل تعيين شده امضاء و اصل آنها را تحويل دهند.

7- در صورت ناقص بودن اسكن مدارك خواسته شده و عدم ارايه اصل كاربرگ هاي مشخصات و تعهدنامه چاپ شده(دوبرگ از هركدام) توسط پذيرفته شدگان ، از آنان تشكيل پرونده به عمل نمي آيد .

8- پذيرفته شدگان طبق دستورالعمل كليه مدارك خواسته شده را تهيه و طبق برنامه در موعد مقرر شخصاً اسكن نمايد .

9- دانشگاه تهران طبق مقررات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از پذيرش هرگونه درخواست انتقال و جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري ، در بدو ورود معذور است .

10- پذيرفته شدگان ذكور فارغ التحصيل سال هاي گذشته بايد از نظر وضعيت نظام وظيفه حايز شرايط لازم در بند ب باشند . در غير اين صورت نمي توانند ثبت نام نمايند.

11- در صورت درخواست پذيرفته شدگان براي دريافت گواهي اشتغال به تحصيل يا گواهي ترخيص از خدمت براي سربازان پذيرفته شده پس از ثبت نام اقدام مي شود.

13- ادامه تحصيل به طور همزمان و به هر شكل در دانشگاه هاي دولتي - غير دولتي - غير انتفاعي دانشگاه آزاد و ... مجاز نيست . در بديهي است هرزمان كه خلاف اين امر مشخص شوداز ادامه تحصيل دانشجو در هر مرحله اي از تحصيل جلوگيري به عمل مي آيد ودانشجو حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

14- مفاد مندرج در برگ تعهد نامه هاي مربوط به پذيرفته شدگان سال 1389 طبق ابلاغ كتبي سازمان سنجش آموزش كشور:

 

دانشجويان فعلي دوره نوبت دوم (شبانه) ،نيمه متمركز و مؤسسات غير انتفاعي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند مي توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري ثبت نام و شركت نمايند. بديهي است در صورت قبولي در آزمون سراسري ، اين دسته از داوطلبان مي بايست قبل از ثبت نام در رشته قبولي جديد ، در رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به مؤسسه ذيربط ارائه نمايند. لازم به توضيح است كه اين دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصيل در رشته قبلي خود را ندارند.

 

 

باسمه تعالي

اسكن مدارك الزامي پذيرفته شدگان آزمون سراسري - مقاطع غير تحصيلات تكميلي سال 1389

     ×    ج : *** مواردي كه توسط پذيرفته شده بايد اسكن شود***

 

1- مدارك تحصيلي و غيره :

   £صفحه اول شناسنامه ( و در صورت دارا بودن توضيحات صفحه آخرنيز الزامي است.)

 £روي و پشت كارت ملي .

£ اصل يا گواهي موقت مدرك پيش دانشگاهي (‌ريزنمره پيش دانشگاهي قابل قبول نيست ) .

£ اصل يا گواهي موقت ديپلم متوسطه.

£ اصل گواهي دو سال ما قبل ديپلم متوسطه يا كارنامه سال هاي اول و دوم دوره هاي دبيرستان (فقط براي پذيرفته شدگان سهميه هاي منطقه 2و3 ) .

£ عكس داوطلب (طبق مشخصات خواسته شده ).

£ گواهي ايثارگري براي سهميه هاي شاهد و ايثار گر.

£ كارت پايان خدمت - معافيت دايم - معافيت موقت دفترچه آماده به خدمت - نامه اداره نظام وظيفه و ...كه بايد پشت و روي آنها اسكن شود .

2- مدارك خاص طبق شرايط پذيرفته شدگان :

اسكن نامه ها و مجوز هاي لازم ذكر شده در كليه موارد مربوط 1 الي 8 در بند ب .

1-اصل حكم مرخصي سالانه ياموافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت .

2- اصل موافقت نامه رسمي از اداره عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران .

3- اصل موافقت نامه رسمي از يگان مربوط براي پرسنل ارتش ، وزارت دفاع و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران . 4- اصل دفترچه اعزام به خدمت نظام وظيفه " مهلت دار" ( بدون غيبت ).

5- اصل كارت پايان خدمت، معافيت دايم، معافيت موقت براي افراد ذكور.

6- موافقت نامه شوراي مديريت حوزه علميه قم براي طلبه هاي پذيرفته شده در آزمون سراسري .

7- ساير مدارك خاص خواسته شده با توجه به وضعيت پذيرفته شده .

8- پذيرفته شدگان تبعه خارج از كشور نيز موظف هستند طبق مندرجات صفحه 3 دستورالعمل ثبت نام آزمون سراسري
( دفترچه شماره 1 ) مدارك خواسته شده را اسكن نمايند .

د : نحوه ارتباط با سامانه الكترونيكي ثبت نام براي رفع اشكالات احتمالي

شماره تلفن هاى 66406755 و88954205 و 88958089 و 88967165 و88967640 و88970728 و61112122و61112118و61112975 و 61112129 در اين رابطه تعيين شده است.

 

     دانشگاه تهران

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

 اداره كل امـور آموزشــي

 

 

 برنامه ثبت نام الكترونيكي پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1389 دانشگاه تهران

 

جدول شماره (1)

پرديس دانشكده‌هاي فني : مهندسي برق (1190) – مهندسي كامپيوتر(1200 ) – مهندسي شيمي (1193، 1194، 2074و 9151 ) – مهندسي صنايع (1195، 1196 و 9152) – مهندسي مكانيك (1204) –علوم مهندسي (1215) –مهندسي نفت(1206) – مهندسي عمران (1197 و 1198) – مهندسي پليمر(1191و 1870) – مهندسي معدن (1201و1202 ) – مهندسي مواد(1205) – مهندسي فناوري اطلاعات(1199و1879 )- مهندسي نفت(9153) – پرديس علوم : زيست شناسي سلولي ملكولي (1118و1119) –زيست شناسي (1122 و1123 ) – شيمي (1098 و6399 ) – زمين شناسي (1124) – رياضيات و كاربردها(1187) –آمار و كاربردها(1186)- علوم كامپيوتر(1188) – فيزيك (1189)

جدول شماره (2)

دانشكده اقتصاد : علوم اقتصادي (6400) – پرديس كشاورزي و منابع طبيعي : گياه پزشكي(1110) – علوم دامي (1107 و 1108) –علوم و صنايع چوب و كاغذ(1114 و 1115) –علوم وصنايع غذايي (1109) –زراعت و اصلاح نباتات (1101) – مكانيك ماشينهاي كشاورزي (1208)-جنگلداري(1121) – محيط زيست (1116) – فضاي سبز(1099) – علوم باغباني (1103) –اقتصاد كشاورزي (1207) – ترويج و آموزش كشاورزي(1120) –مكانيزاسيون كشاورزي (1210) - شيلات(1112 و 1113) -آب(1211، 1212 و 1213) –علوم خاك(1100) – مرتع و آبخيزداري (1117) – پرديس ابوريحان : آب(1214) – علوم باغباني(1104) – مكانيك ماشينهاي كشاورزي (1209) – زراعت و اصلاح نباتات (1102) – علوم دامي (1105 و 1106) - گياهپزشكي(1111) –دانشكده دامپزشكي : دامپزشكي(1097)  دانشكده‌ زبانها و ادبيات خارجي : زبان وادبيات انگليسي(5983) –زبان فرانسه (5979) – زبان روسي(5982) – زبان ايتاليايي (5977) –مترجمي زبان آلماني(5981) – زبان اسپانيايي(5976) – زبان وادبيات اردو(5980) – زبان وادبيات ژاپني (5978) – دانشكده جغرافيا : جغرافيا و برنامه ريزي شهري (1132) – جغرافيا و برنامه ريزي روستايي (1140) – ژئومورفولوژي (1141) – آب و هواشناسي (1142)

جدول شماره (3)

دانشكده ادبيات و علوم انساني :  تاريخ (1117) – فلسفه (1130) – زبان وادبيات عربي(1120) – زبان وادبيات فارسي (1122) – باستانشناسي (6398 و 9108) –دانشكده الهيات و معارف اسلامي: الهيات ومعارف اسلامي (1129، 1133، 1135، 1137، 1138 و 1139) – پرديس قم : حقوق (1119) –الهيات و معارف اسلامي (1134 و1136) –زبان وادبيات عربي(1121) –فلسفه (1131) – مديريت دولتي (6401) – دانشكده‌ روانشناسي و علوم تربيتي : علوم تربيتي (1127) – دانشكده حقوق و علوم سياسي : حقوق (1118) – علوم سياسي(1128) – دانشكده علوم اجتماعي : علوم اجتماعي (1123 ، 1124 و 1125) – علوم ارتباطات اجتماعي (1126) – پرديس هنرهاي زيبا: مهندسي شهرسازي(1192) – مهندسي معماري (1203) - عكاسي(5706 و 5792)

يادآوري مي‌شود هنگام ثبت نام الكترونيكي ؛ درصورت بروز هرگونه اشكالي با شماره تلفن‌هاي 66406755 – 88958089- 88967165-88967640- 88970728-61112122-61112118-61112975- 61112129-

 

 

دانشگاه سمنان

 

زمان مراجعه ثبت‌نام

رشته‌هاي تحصيلي

مكان ثبت‌نام

محل ثبت‌نام

يكشنبه

28/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

مهندسي مكانيك ـ مهندسي مكانيك (ساخت و توليد) ـ مهندسي مواد (متالورژي صنعتي ـ متالورژي استخراجي)

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده مهندسي

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

زبان و ادبيات انگليسي ـ زبان و ادبيات عرب ـ زبان و ادبيات فارسي

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده علوم انساني

دوشنبه

29/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

مهندسي عمران ـ مهندسي شيمي ـ مهندسي صنايع ـ مهندسي كامپيوتر (نرم‌افزار)

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده مهندسي

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

رياضيات و كاربردها ـ علوم كامپيوتر

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده علوم پايه

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

حسابداري ـ علوم اقتصادي (اقتصاد نظري) ـ الهيات (اديان و عرفان ـ فقه و مباني حقوق اسلامي)

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده علوم انساني

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

مهندسي معماري ـ صنايع دستي ـ كارشناسي فرش ـ عكاسي

پرديس شماره دو دانشگاه

دانشكده هنر

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

روانشناسي باليني ـ روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي ـ كتابداري و اطلاع‌رساني

شهرستان مهدي‌شهر

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

كارداني دامپزشكي

شهر شهميرزاد

آموزشكده دامپزشكي

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

مديريت جهانگردي ـ مهندسي منابع‌طبيعي (مناطق‌خشك و بيابان زدايي)

سمنان ـ ميدان سعدي

دانشكده گردشگري و كويرشناسي و دامپزشكي (مخصوص دانشجويان دكتري)

سه شنبه

30/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

مهندسي برق (الكترونيك ـ قدرت ـ مخابرات ـ كنترل) ـ مهندسي فناوري اطلاعات ـ مهندسي كامپيوتر (سخت‌افزار)

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده مهندسي

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

فيزيك (اتمي ـ حالت جامد ـ هسته‌اي) ـ شيمي كاربردي ـ آمار و كاربردها

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده علوم پايه

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

مديريت (بازرگاني ـ كسب و كارهاي كوچك ـ دولتي ـ صنعتي) ـ حقوق

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده علوم انساني

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

دكتري دامپزشكي ـ مهندسي كشاورزي ـ علوم دامي (دام نشخواركنندگان ـ طيور)

سمنان ـ ميدان سعدي

دانشكده گردشگري و كويرشناسي و دامپزشكي (مخصوص دانشجويان دكتري)

ساعت ثبت‌نام از 9 صبح لغايت 30/12

كليه پذيرفته‌شدگان با در دست داشتن مدارك ذيل براي ثبت‌نام به محل‌هاي اعلام شده فوق مراجعه نمايند. توجه: آن دسته از داوطلباني كه در موعد مقرر و مطابق با برنامه زمان‌بندي فوق براي ثبت‌نام و تحويل مدارك اقدام ننمايند منصرف از تحصيل شناخته مي‌شوند. 1- فيش پرداختي توسط پذيرفته‌شدگان دوره شبانه براي پذيرفته‌شدگان رشته دكتري دامپزشكي به مبلغ پنج ميليون ريال و ساير رشته‌ها به مبلغ سه ميليون ريال به صورت علي‌الحساب به حساب شماره 2941019466 بانك تجارت شعبه دانشگاه (قابل پرداخت در كليه شعب) و يا حساب شماره 2178632988002 بانك ملي مركزي (قابل پرداخت در كليه شعب)2- اصل ديپلم و يا گواهي موقت و 2 سري تصوير آن.3- اصل گواهي سال ماقبل ديپلم و 2 سري تصوير آن.4- اصل پيش‌دانشگاهي و يا گواهي موقت و 2 سري تصوير آن.5- ريز نمرات مقطع ديپلم و 1 سري تصوير آن.6- ريز نمرات مقطع پيش‌دانشگاهي و 1 سري تصوير آن.7- اصل ديپلم و اصل گواهي سال ماقبل ديپلم و 2 سال ماقبل ديپلم و 2 سري تصوير از آن (براي دارندگان مدرك نظام قديم)8- عكس 15 قطعه براي برادران و خواهران پشت‌نويسي شده با قيد رشته قبولي.9- اصل شناسنامه و 6 سري تصوير از تمام صفحات آن.10- اصل كارت ملي و 6 سري تصوير آن.11- نامه موافقت‌ بدون قيد و شرط بمنظور ثبت‌نام و ادامه تحصيل براي كاركنان دولت12- اصل و تصوير كارت پايان خدمت و يا مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را مشخص نمايد طبق موارد مندرج در دفترچه سازمان سنجش آموزش كشور (مربوط به آزمون سراسري سال 1389 ـ مخصوص برادران)* شروع كلاسهاي پذيرفته‌شدگان نيمسال اول سال تحصيلي 90-89 شنبه 3/7/89 مي‌باشد.

** كليه پذيرفته‌شدگان مي‌توانند جهت برخورداري از اطلاعات تكميلي به سايت دانشگاه سمنان www.semnan.ac.ir و يا به سايت اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه به آدرس www.golestan.semnan.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر

 

الف: پذيرفته شدگان رشته‌هاي پيوسته ورودي مهرماه (نيم سال اول) بر اساس حروف الفبا نام خانوادگي:

- از حرف «الف» تا «ژ» روز چهارشنبه مورخ 24/6/89                                  

- از حرف «س» تا «ي» روز پنج‌شنبه مورخ 25/6/89

ب: پذيرفته شدگان رشته‌هاي ناپيوسته و پيوسته ورودي بهمن ماه 89 (نيم سال دوم)

- از حرف «الف» تا «ژ» روز يكشنبه مورخ 2/8/89                                      

- از حرف «س» تا «ي» روز دو‌شنبه مورخ 3/8/89

ج: محل مراجعه جهت ثبت نام:

بوشهر- بهمني- خيابان ريشهر- جنب بيمارستان سلمان فارسي (تأمين اجتماعي). سايت پرديس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر.

آدرس سايت دانشگاه جهت كسب اطلاعات بيشتر: www.bpums.ac.ir  

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان

 

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (ذ) ساعت 14-8

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ر) تا (ع) ساعت 14-8

پنج‌شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (غ) تا (ي) ساعت 13-8

ضمناً مدارك مشروح ذيل براي ثبت نام پذيرفته شدگان در اين دانشگاه ضروري مي‌باشد.

1- عكس 4*3،      12 قطعه 2- اصل شناسنامه و 5 سري فتوكپي از تمام صفحات 3- اصل يا گواهينامه موقت دوره پيش دانشگاهي و (دو برگ فتوكپي از آن)

4- اصل يا گواهينامه موقت ديپلم متوسطه  و (دو برگ فتوكپي از آن) 5- فتوكپي برگ اول دفترچه هر يك از بيمه‌هاي خدمات درماني (در صورت بيمه بودن دانشجو) 6- كارنامه دوره متوسطه و دو برگ فتوكپي از آن 7-گواهي دو سال ما قبل ديپلم 8- اصل مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلب (برادران) را مشخص مي‌نمايد (دو برگ فتوكپي)9- فتوكپي كارت ملي (3 برگ) 10-ارائه تصوير رسيد تاييديه تحصيلي پيش دانشگاهي از پست

آدرس محل ثبت نام : همدان – خيابان مهديه – روبروي بوستان مردم دانشگاه علوم پزشكي همدان (كتابخانه مركزي دانشگاه)

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كهكيلويه و بويراحمد

 

رشته

تاريخ ثبت‌نام

مكان ثبت‌نام

پزشكي، تغذيه، بهداشت محيط و بهداشت عمومي

27/6/89

پرديس دانشگاه جنب بيمارستان امام سجاد (ع)

اتاق عمل، هوشبري، علوم آزمايشگاهي و پرتوشناسي

28/6/89

پرديس دانشگاه جنب بيمارستان امام سجاد (ع)

پرستاري و مامايي

29/6/89

پرديس دانشگاه جنب بيمارستان امام سجاد (ع)

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

 

رشته

روز و تاريخ

ساعت

مكان ثبت نام

بهداشت محيط

بهداشت حرفه‌اي

بهداشت عمومي

يكشنبه28/6/89

13-30/8

كيلومتر 5 جاده تهران- سبزوار- ساختمان شماره 2

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

4446070-0571

4419567-0571

پرستاري

دوشنبه29/6/89

13-30/8

مامايي

پزشكي

علوم آزمايشگاهي

سه‌شنبه30/6/89

13-30/8

اتاق عمل

هوشبري

چهارشنبه31/6/89

13-30/8

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني  تبريز

 

اين دانشگاه درنظر دارد ثبت نام اوليه پذيرفته شدگان جديدالورود به صورت الكترونيكي و از طريق وب سايت اين دانشگاه صورت گيرد لذا ضرورت دارد كه پذيرفته شدگان سال جاري اين دانشگاه به وب سايت دانشگاه مراجعه و با قرائت اطلاعيه‌هاي مربوط نسبت به ثبت نام اوليه اقدام نمايد. آدرس سايت دانشگاه به شرح زير مي‌باشد:                 آدرس:          http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كردستان

ثبت نام از دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي 90-1389 اين دانشگاه اينترنتي بوده و تاريخهاي مربوطه به شرح ذيل اعلام مي‌گردد .

تاريخ ثبت نام : پنج شنبه 25/6/89 لغايت يكشنبه 28/6/89 .

آدرس سايت ثبت نام : www.muk.ac.ir

 

 

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (ذ)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ر) تا (ع)

چهار‌شنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (غ) تا (ي)

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (چ)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ح) تا (س)

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ك)

پنج شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (گ) تا (ي)

ضمناً پذيرفته‌شدگان دانشگاه علوم پزشكي زنجان جهت كسب اطلاعات در رابطه با مكان و شرايط ثبت‌نام حضوري و اينترنتي به آدرس www.zums.ac.ir مراجعه فرمايند.

 

 

دانشكده علوم اقتصادي

 

يكشنبه 28/6/89

پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي اقتصاد (روزانه) و حسابداري تمام گرايشهاي (شبانه)

دوشنبه 29/6/89

پذيرفته‌شدگان رشته مديريت مالي (شبانه) و باقي پذيرفته‌شدگان (روزانه)

سه‌شنبه 30/6/89

ساير پذيرفته‌شدگان (شبانه)

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گلستان

 

ثبت نام اينترنتي دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي 90-1389 دانشگاه علوم پزشكي گلستان در روزهاي 21/6/89 و 22/6/89 ازطريق سايت دانشگاه علوم پزشكي گلستان به آدرس www.goums.ac.ir انجام مي‌پذيرد و براي تحويل اصل مدارك در روزهاي 23/6/89 و 24/6/89 به دانشگاه مراجعه نمايند.

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

 

سه شنبه 30/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ خواهر با حرف اول نام‌خانوادگي(الف) تا(س)

چهارشنبه 31/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ خواهر با حرف اول نام خانوادگي(ش) تا(ي)

پنج‌شنبه 1/7/89

كليه برادران پذيرفته شده

محل ثبت‌نام زاهدان: ميدان مشاهير ـ دانشكده‌هاي پرستاري مامايي و بهداشت.  

ضمناً ثبت نام پذيرفته شدگان دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر نيز در زاهدان انجام خواهد شد. مدارك مورد نياز در سايت دانشگاه اعلام شده است و پذيرفته شدگان بايد با مراجعه به سايت مدارك لازم را تهيه نموده و به حوزه ثبت نام مراجعه نمايند آدرس سايت دانشگاه www.zdmu.ac.ir مي‌باشد. تلفن تماس 3415697 و 3424677-0541 . ضمناً پذيرفته شدگان دانشكده پرستاري و مامايي ايرانشهر جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند علاوه بر تلفنهاي فوق باتلفنهاي ذيل تماس حاصل نمايند. 3310482 و 3310480 - 0547

 

 

دانشكده  علوم پزشكي تربت حيدريه

 

30/6/89 و31/6/89

كليه‌ خواهران پذيرفته شده

31/6/89

كليه برادران پذيرفته شده

مكان ثبت نام : تربت حيدريه - خيابان فردوسي شمالي – خيابان رازي- ساختمان شماره 2- معاونت آموزشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني تربت حيدريه – شماره تماس 2228023-2226011-2226012 – 0531

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني آذربايجان غربي- اروميه

 

پذيرفته شدگان جهت ثبت نام آنلاين به وب سايت دانشگاه علوم پزشكي اروميه – جهت انجام ثبت نام و تكميل مدارك و فرمهاي لازم ازطريق لينك ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سال تحصيلي 90-1389 اقدام نمايند. دانشجوياني كه به صورت اينترنتي ثبت نام نموده‌اند مي‌توانند در سه روز آخر ثبت نام ازتاريخ 27/6/89 الي 29/6/89 به همراه فرمهاي تكميل شده به دانشگاه مراجعه نمايند. ضمناً در كنار ثبت نام آنلاين ثبت نام دستي هم از تاريخ 24/6/89 طبق روال سالهاي گذشته در دانشگاه انجام خواهد شد. وب سايت دانشگاه www.umsu.ac.ir

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني تهران

 

اين دانشگاه در نظر دارد نسبت به ثبت نام كليه پذيرفته شدگان سال تحصيلي 90-1389 كنكور سراسري از تاريخ دوشنبه 22/6/89 لغايت 29/6/89 ازطريق سايت http://www.tums.ac.ir اقدام نمايد. ضمناً پذيرفته شدگان مي‌توانند در ساعت اداري (8 الي 16) با شماره تلفن‌هاي ذيل تماس حاصل نمايند.      قسمت ثبت نام : 81633704      قسمت فني و رايانه : 81633732

 

 

دانشگاه لرستان

 

شنبه 27/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (چ)

يك‌شنبه 28/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ح) تا (س)

دوشنبه 29/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ك)

سه شنبه 30/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (گ) تا (ي)

ضمناً پذيرفته شدگان جهت دريافت اطلاعات ثبت نامي به سايت اين دانشگاه به نشاني www.Lu.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

برنامه زمان بندي و مدارك مورد نياز جهت ثبت نام دانشجويان رشته‌هاي پزشكي، پرستاري ، پيراپزشكي و بورسيه پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي ارتش ج.ا.ا

 

در ساير دانشگاه‌ها در سال تحصيلي 90-1389

الف- مدارك مورد نياز جهت ثبت نام دانشجويان :دانشجويان بايستي علاوه بر مداركي كه در زمان گزينش به آنان اعلام شده است مدارك زير را نيز در هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند(عدم ارايه هر كدام از مدارك زير مانع از انجام ثبت نام خواهد شد)

1-اصل و تصوير گواهي پيش دانشگاهي 2-اصل و تصوير گواهي موقت پيش دانشگاهي 3-اصل و تصوير گواهي سه ساله متوسطه4-اصل و تصوير گواهي موقت سه ساله متوسطه 5-اصل و تصوير ريز نمرات پيش دانشگاهي 6-اصل و تصوير ريز نمرات سه ساله متوسطه 7-رسيد تاييديه تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي8-اصل و تصوير شناسنامه از تمامي صفحات(8سري) 9-اصل و تصوير دوطرف  كارت ملي(8سري) 10-گواهي وضعيت نظام وظيفه(جهت مشمولين)11-تسويه حساب دانشگاه محصل تحصيل قبلي(جهت دانشجويان دوره‌هاي غير روزانه ) 12- تاييد سهميه از ارگان مرتبط(جهت دانشجوياني كه سهميه غير از مناطق دارند) 13- موافقت مكتوب معاونت نيروي انساني نيروي مربوطه جهت ثبت نام از پذيرفته شدگاني كه شاغل در ارتش ج.ا.ا مي‌باشند

ب- تاريخ و جدول زمان بندي ثبت نام :

دانشجويان رشته هاي موصوف پس از اعلام اسامي قبول شدگان نهايي توسط سازمان سنجش آموزش كشور برابر جدول زمانبندي زير از ساعت 8 الي 13 به محل ثبت نام مراجعه نمايند.

رديف

رشته تحصيلي

روز

تاريخ

1

رشته پزشكي دا علوم پزشكي آجا

يكشنبه

28/6/89

2

رشته هاي پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش ج. ا. ا(كليه رشته‌ها)

دوشنبه

29/6/89

3

رشته پرستاري برادران ، بورسيه پزشكي ، داروسازي و دندانپزشكي ارتش ج. ا. ا. در ساير دانشگاهها

سه شنبه

30/6/89

4

رشته پرستاري خواهران

چهارشنبه

31/6/89

آدرس محل ثبت نام : تهران –خيابان فاطمي غربي – خيابان شهيد اعتمادزاده – جنب بيمارستان 501 ارتش ج . ا. ا – دانشگاه علوم پزشكي ارتش – معاونت آموزش و پژوهش(طبقه سوم) دايره پذيرش و ثبت نام  تلفن :6-88028350-021 - 85952354-021 داخلي :354

 

 

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرج

 

 

ثبت‌نام بصورت حضوري از ساعت 8 الي 15 طبق جدول ذيل انجام خواهد شد (كليه دانشجويان ورودي بهمن‌ماه هستند):

 

 

روز ثبت‌نام

 

 

تاريخ مراجعه

 

 

حروف الفبا اول نام‌خانوادگي

 

 

يكشنبه

 

 

4/7/89

 

 

الف تا ش

 

 

دوشنبه

 

 

5/7/89

 

 

ص تا ي

 

آدرس دانشكده: كرج، بالاتر از پارك تختي، خيابان اشتراكي، گلستان يكم، دانشكده علوم پزشكي كرج تلفن تماس: 9-4336007

ضمناً جهت اطلاع از مدارك مورد نياز و مراحل بعدي ثبت‌نام به سايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران (دانشكده علوم پزشكي كرج) به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

آدرس سايت دانشگاه: www.iums.ac.ir

 

 

دانشگاه بيرجند

 

شنبه 27/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(چ)

يك‌شنبه 28/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ح) تا(س)

دو‌شنبه 29/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ش) تا(ك)

سه ‌شنبه 30/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(گ) تا(ي)

 

 

دانشگاه شاهد

 

‌شنبه 27/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(ش)

يكشنبه 28/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ص) تا(ي)

ضمناً ثبت نام از ساعت 30/8 صبح لغايت 15 بعدازظهر به آدرس آزاد راه تهران ، قم – نرسيده به عوارضي – سمت راست روبروي حرم مطهر امام خميني (ره)- دانشگاه شاهد صورت مي‌پذيرد.

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني قم

 

ثبت نام از پذيرفته شدگان ورودي سال 1389به صورت اينترنتي انجام مي‌پذيرد لذا پذيرفته شدگان جهت اطلاع از شرايط ثبت نام وانجام مراحل مربوطه  به وبگاه اين دانشگاه به نشاني http://edu.muq.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني اراك

 

اين دانشگاه در نظر دارد به صورت آنلاين از پذيرفته شدگان ثبت نام بعمل آورد . لذا پذيرفته شدگان جهت ثبت نام فقط از طريق سايت اينترنتي اين دانشگاه به آدرس www.arakmu.ac.ir اقدام نمايند و از مراجعه حضوري جداًً خودداري فرمايند.

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيدبهشتي

 

رشته

جنسيت

روز مراجعه

مكان مراجعه

ساعت مراجعه

پزشكي(1778)

خواهران

يكشنبه 28/6/89

دانشكده پزشكي

30/8 تا 14

آدرس : تهران - اوين – بزرگراه شهيد چمران جنب ستاد دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي- تلفن :22400511

دندانپزشكي(1783) و(1784)

ساخت پروتزهاي دنداني(1805)

خواهران

يكشنبه 28/6/89

دانشكده دندانپزشكي

30/8 تا 14

آدرس : تهران – بزرگراه شهيد چمران – اوين- بلوار دانشجو – دانشكده دندانپزشكي تلفن : 22413896

بهداشت حرفه‌اي(1801)

بهداشت محيط(1806) و(1807)

خواهران

يكشنبه 28/6/89

دانشكده بهداشت

30/8 تا 14

آدرس : تهران - بزرگراه شهيد چمران – خيابان تابناك- بلوار دانشجو - دانشگاه شهيدبهشتي- دانشكده بهداشت تلفن :22432041

پرستاري(1787) و(1788)

خواهران

يكشنبه 28/6/89

دانشكده پرستاري ومامايي

30/8 تا 14

آدرس : تهران – خيابان شريعتي- روبروي حسينيه ارشاد- جنب بيمارستان مفيد تلفن : 22227063

تغذيه(1790) و(1791)

خواهران

يكشنبه 28/6/89

دانشكده تغذيه

30/8 تا 14

آدرس : تهران – شهرك قدس(غرب)- بلوار شهيد فرحزادي – خيابان ارغوان غربي – پ 46 تلفن 22360656

مامايي(1796) اتاق عمل(1797) هوشبري(1800)

خواهران

دوشنبه 29/6/89

دانشكده پرستاري ومامايي

30/8 تا 14

پزشكي(1779)

خواهران

دوشنبه 29/6/89

دانشكده پزشكي

30/8 تا 14

صنايع غذايي (1792) و (1793)

خواهران

دوشنبه 29/6/89

دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي

30/8 تا 14

بهداشت محيط(1808) بهداشت حرفه‌اي ايمني صنعتي (1802)

خواهران

دوشنبه 29/6/89

دانشكده حفاظت وبهداشتكار

30/8 تا 14

آدرس : تهران - حكيميه تهرانپارس- بلوار نور- جنب پارك ساحل تلفن :77315912

علوم آزمايشگاهي(1799) تكنولوژي پرتوشناسي(1798) پرتودرماني(1809) فناوري اطلاعات سلامت(1804)

خواهران

دوشنبه 29/6/89

دانشكده پيراپزشكي

30/8 تا 14

آدرس : تهران - تجريش – ميدان قدس- اول خيابان دربند تلفن :22718505

بينايي سنجي(1786) شنوايي شناسي(1789) فيزيوتراپي(1794)

كاردرماني(1795)

خواهران

دوشنبه 29/6/89

دانشكده توانبخشي

30/8 تا 14

آدرس : تهران - خيابان دماوند- روبروي بيمارستان بوعلي تلفن :77561411

داروسازي(1781)

خواهران

دوشنبه 29/6/89

دانشكده داروسازي

30/8 تا 14

آدرس : تهران - خيابان وليعصر- پايين تر از چهارراه نيايش تلفن :29-88209625

پزشكي(1778) ،(1779) و(1780)

برادران

سه شنبه 30/6/89

دانشكده پزشكي

30/8 تا 14

دندانپزشكي(1783)،(1784) و (1785) ساخت پروتزهاي دنداني(1805)

برادران

سه شنبه 30/6/89

دانشكده دندانپزشكي

30/8 تا 14

بهداشت حرفه‌اي(1801)

بهداشت محيط(1806) و(1807)

برادران

سه شنبه 30/6/89

دانشكده بهداشت

30/8 تا 14

پرستاري(1787) و(1788)

اتاق عمل (1797) هوشبري(1800)

برادران

سه شنبه 30/6/89

دانشكده پرستاري ومامايي

30/8 تا 14

تغذيه(1790) و(1791)

صنايع غذايي(1792 ) و(1793)

برادران

سه شنبه 30/6/89

دانشكده تغذيه

30/8 تا 14

بهداشت محيط(1808) بهداشت حرفه‌اي ايمني صنعتي (1802)

برادران

سه شنبه 30/6/89

دانشكده حفاظت وبهداشتكار

30/8 تا 14

علوم آزمايشگاهي(1799) تكنولوژي پرتوشناسي(1798) پرتودرماني(1809) فناوري اطلاعات سلامت(1804)

برادران

سه شنبه 30/6/89

دانشكده پيراپزشكي

30/8 تا 14

بينايي سنجي(1786) شنوايي شناسي(1789) فيزيوتراپي(1794)

كاردرماني(1795)

برادران

سه شنبه 30/6/89

دانشكده توانبخشي

30/8 تا 14

داروسازي (1781) و (1782)

برادران

سه شنبه 30/6/89

دانشكده داروسازي

30/8 تا 14

آدرس مكانهاي مراجعه برادران مطابق با آدرس اعلام شده در برنامه زمان‌بندي خواهران مي‌باشد

تذكر: 1- پذيرفته شدگان بايد طبق دستورالعمل سازمان سنجش اصل كليه مدارك تحصيلي خود و يك نسخه كپي از آنها را همراه داشته باشند. از پذيرفته شدگاني كه مدارك آنان ناقص باشد به هيچ وجه ثبت نام بعمل نخواهد آمد. 2-پذيرفته شدگان از تاريخ 23/6/89 لغايت 27/6/89 با مراجعه به سايت http://amoozesh.sbmu.ac.ir پيش ثبت نام اينترنتي نمايند. 3-پذيرفته شدگان لازم است از فرمهاي ثبت نام اينترنتي پرينت گرفته و با اصل مدارك طبق تاريخ زمانبندي براساس رشته قبولي به دانشكده مربوط به آدرسي كه در جدول زمانبندي درج گرديده جهت ثبت نام مراجعه نمايند.

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني مازندران

 

برنامه ثبت نام از دانشجويان پذيرفته شده سال تحصيلي 90-1389 اين دانشگاه فقط به صورت اينترنتي انجام مي‌شود و پذيرفته شدگان مي‌توانند جهت اطلاعات بيشتر در خصوص نحوه و تاريخ ثبت نام به سايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني مازندران به نشاني

www.mazums.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي پويندگان دانش

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(ذ)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ر) تا(ع)

چهار‌شنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(غ) تا(ي)

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي راهيان نور

 

دوشنبه 22/6/89

ساعت 30/8 تا 30/11   خواهران رشته حسابداري

ساعت 30/12 تا 30/15   برادران رشته حسابداري

سه‌شنبه 23/6/89

ساعت 30/8 تا 30/11   خواهران رشته مديريت بازرگاني

ساعت 30/12 تا 30/15   برادران رشته مديريت بازرگاني

چهار‌شنبه 24/6/89

ساعت 30/8 تا 30/11   خواهران رشته امور بانكي

ساعت 30/12 تا 30/15   برادران رشته امور بانكي

پنج ‌شنبه 25/6/89

ساعت 30/8 تا 30/11   خواهران كليه رشته‌ها (تاخيري)

ساعت 30/12 تا 30/15   برادران كليه رشته‌ها (تاخيري)

 

 

مؤسسه آموزش عالي دانش پژوهان

 

سه شنبه 23/6/89 از ساعت 16-8

ثبت نام كليه پذيرفته شدگان رشته مهندسي معماري

ثبت نام كليه پذيرفته شدگان رشته كارداني معماري

چهارشنبه 24/6/89 از ساعت 16-8

ثبت نام كليه پذيرفته شدگان رشته كاردان فني عمران گرايش ساختمانهاي بتني

ثبت نام كليه پذيرفته شدگان رشته كاردان فني عمران گرايش كارهاي عمومي ساختمان

ثبت نام كليه پذيرفته شدگان رشته كاردان فني مكانيك گرايش جوشكاري

پذيرفته شدگان براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد مدارك ثبت نام مي توانند به وب سايت www.daneshpajoohan.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي شهريار آستارا

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(چ)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ح) تا(س)

چهار‌شنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ش) تا(ك)

پنج ‌شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(گ) تا(ي)

تذكر: ثبت نام از متاخيرين از ساعت 13-8 روز 27/6/89 انجام مي‌پذيرد.

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي صبا

 

شنبه 27/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(ذ)

يكشنبه 28/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ر) تا(ع)

دو‌شنبه 29/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(غ) تا(ي)

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي گنجنامه

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته مديريت جهانگردي

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته بيمه

چهار‌شنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان رشته مديريت بازرگاني

پنج ‌شنبه 25/6/89

متاخرين كليه رشته‌هاي پذيرفته شده

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي فخرالدين اسعد گرگاني

 

شنبه 27/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(خ)

يكشنبه 28/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(د) تا(غ)

دو‌شنبه 29/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ف) تا(ي)

 

 

مؤسسه آموزش عالي علم و فن اروميه

 

پنج شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(چ)

جمعه 26/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ح) تا(س)

‌شنبه 27/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ش) تا(ك)

يك‌شنبه 28/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(گ) تا(ي)

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي حكمت قم

 

 دوشنبه 22/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ كارداني معماري

سه شنبه 23/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ كارداني ‌ عمران - كارهاي عمومي ساختمان

چهارشنبه 24/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ كارداني عمران – نقشه برداري

پنج شنبه 25/6/89

ثبت نام از متاخرين

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي لامعي گرگاني

 

 دوشنبه 22/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ كاردان فني عمران – كارهاي عمومي ساختمان

سه شنبه 23/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ كاردان فني عمران – ساختمانهاي بتني

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته شدگان كاردان فني عمران – نقشه برداري

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي هاتف

 

شنبه 27/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌ (ا لف‌) تا(چ)

يكشنبه 28/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌ (ح) تا(س)

دوشنبه 29/6/89

كليه‌ پذيرفته شدگان  با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي ‌(ش) تا(ك)

سه‌شنبه 30/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌ (گ) تا (ي)

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي عرفان

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(ذ)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ر) تا(ع)

چهار‌شنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(غ) تا(ي)

آدرس محل ثبت نام : كرمان – خيابان شهيد رجايي (خورشيد) – خيابان حافظ – نبش خيابان جامي

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي ياسين بروجرد

 

يكشنبه 21/6/89 و دوشنبه 22/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ رشته عمران – ساختمان

سه شنبه 23/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ رشته نقشه برداري (ژئودزي)

چهارشنبه 24/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ رشته كامپيوتر

 

 

مؤسسه غيرانتفاعي و غيردولتي صبح صادق

 

سه‌شنبه 23/6/89

كارشناسي مترجمي زبان انگليسي

چهار‌شنبه 24/6/89

كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي

پنج‌‌شنبه 25/6/89

كارداني حسابداري

جمعه 26/6/89

كارشناسي حسابداري

شنبه 27/6/89

كارشناسي مديريت بازرگاني

يكشنبه 28/6/89

كارشناسي زبان و ادبيات فارسي

 

 

مؤسسه غيرانتفاعي و غيردولتي كرمان

 

شنبه 27/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌ (ا لف‌) تا(چ)

يكشنبه 28/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌ (ح) تا(س)

دوشنبه 29/6/89

كليه‌ پذيرفته شدگان  با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي ‌(ش) تا(ك)

سه‌شنبه 30/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌ (گ) تا (ي)

 

 

مؤسسه آموزش‌عالي علامه ناييني

 

دوشنبه 29/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌ (ا لف‌) تا(ش)

سه‌شنبه 30/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ با حرف‌ اول‌ نام‌ خانوادگي‌ (ص) تا(ي)

 

 

مؤسسه آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ميرعماد

 

يكشنبه 21/6/89 و دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان

زمان ثبت‌نام از ساعت 9 صبح الي 16

آدرس: قزوين ـ بلوار دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) ـ حكمت 58 پلاك 11

تلفن: 3669570-0281

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي پاسارگاد شيراز

 

شنبه 27/6/1389 لغايت سه شنبه 30/6/89

كليه پذيرفته شدگان   زمان ثبت نام : (صبحها از ساعت 8 الي 30/12 و بعدازظهرها از ساعت 14 الي 17)

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي تاكستان

 

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (چ)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ح) تا (س)

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ك)

پنج شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (گ) تا (ي)

ضمناً اين مؤسسه براي دانشجوياني كه به هر دليل موفق به ثبت‌نام در زمانهاي فوق نگرديده‌اند در روزهاي 27/6/89 الي 29/6/89 ثبت‌نام به عمل خواهد آورد.

 

 

دانشكده معارف قرآني اصفهان (غيرانتفاعي وغيردولتي)

 

الف) زمان مراجعه خواهران:

روز

تاريخ

حرف اول نام خانوادگي

يكشنبه

21/6/1389

الف تا ژ

دوشنبه

22/6/1389

س تا ق

سه‌شنبه

23/6/1389

ك تا ي

 

ب) زمان مراجعه برادران:

روز

تاريخ

حرف اول نام خانوادگي

چهارشنبه

24/6/1389

الف تا ش

پنج‌شنبه

25/6/1389

ص تا ي

 

ج) ساعات مراجعه از ساعت 8 الي 11 صبح.

د) مكان مراجعه: اصفهان ـ بزرگراه شهيد خرازي ـ ابتداي خيابان شهيدان غربي ـ دانشكده معارف قرآني اصفهان

ه‍ ( مدارك مورد نياز: 1- اصل شناسنامه عكسدار همراه با سه نسخه تصوير از همة صفحات آن 2- كارت ملي همراه با سه نسخه تصوير پشت و رو از آن. 3-اصل مدرك ديپلم همراه با سه نسخه تصوير از آن. 4-گواهي پايان دورة پيش‌دانشگاهي همراه با سه نسخه تصوير از آن. 5-اصل ريزنمرات سه سال دبيرستان و پيش‌دانشگاهي همراه با يك نسخه تصوير از آن. 6-دوازده قطعه عكس 4*3 جديد (خواهران الزاماً با چادر). 7-اصل كارنامة آزمون سراسري همراه با يك نسخه تصوير از آن. 8-اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم و يا دفترچه آماده به خدمت (براي برادران متولد 1370 و قبل از آن) همراه با دو نسخه تصوير از آن.

 

 

 

مؤسسه آموزش عالي غير دولتي وغيرانتفاعي علامه رفيعي

 

يكشنبه 21/6/89

كليه پذيرفته شدگان دوره كارداني برق

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته شدگان دوره كارداني مخابرات

سه شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته شدگان دوره كارداني كامپيوتر

چهارشنبه 24/6/89

ثبت نام از دانشجوياني كه موفق به ثبت نام نشده‌اند.

 

 

مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي خوزستان (غيرانتفاعي و غيردولتي)

 

يكشنبه 28/6/89

كليه‌پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (چ)

دوشنبه 29/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ح) تا (س)

سه‌شنبه 30/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ك)

چهارشنبه 31/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (گ) تا (ي)

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي مجازي نور طوبي

 

جمعه 26/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان

ساعت ثبت‌نام از 9 صبح لغايت 5 بعد از ظهر.    

محل ثبت‌نام: تهران، خيابان استاد مطهري، تقاطع خيابان شهيد مفتح، دانشكده الهيات دانشگاه تهران، ساختمان جديد

آدرس اينترنتي: www.nooretouba.ac.ir   تلفن: 88473784-021

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي لقمان حكيم

 

كليه پذيرفته شدگان در مؤسسه آموزش عالي لقمان حكيم گلستان ضروري است قبل از حضور در مؤسسه جهت ثبت نام به سايت سامانه الكترونيكي به نشاني http://loghmanhakim.ac.ir مراجعه و از چگونگي مراحل ثبت نام اطلاع حاصل نمائيد.

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي فيض كاشاني

 

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(الف) تا(چ)

چهار‌شنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ح) تا(س)

پنج ‌شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(ش) تا(ك)

‌شنبه 27/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي(گ) تا(ي)

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي سراج

 

يكشنبه 21/6/89

كليه پذيرفته شدگان مهندسي برق و كارداني برق و كارداني مخابرات

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته شدگان مهندسي عمران و مهندسي صنايع

سه شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته شدگان كارداني معماري وكارداني كامپيوتر

 

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي الموت

 

 دوشنبه 22/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ رشته مهندسي تكنولوژي الكترونيك

سه شنبه 23/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ رشته مهندسي تكنولوژي قدرت

چهارشنبه 24/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ رشته مهندسي كنترل – ابزار دقيق

پنج شنبه 25/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ رشته مهندسي مخابرات – سوئيچ

ساعت ثبت نام 9 الي 15

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني اصفهان

 

باتوجه به اينكه ثبت نام دانشجويان جديدالورود در سال جاري در اين دانشگاه به صورت اينترنتي انجام مي‌شود كليه پذيرفته شدگان جهت ثبت نام در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به سايت اينترنتي www.edu.mui.ac.irمراجعه نمايند.

 

 


جدول شماره 4ـ مشخصات مراكز تربيت معلم

 

رديف

نام استان

نام مركز تربيت معلم

شهر

آدرس مركز

1

آذربايجان شرقي

فاطمه الزهرا (س)

تبريز

تبريز-خيابان قطران جنوبي جنب سالن ورزشي امام خميني (ره)

2

آذربايجان شرقي

علامه اميني

تبريز

تبريز - آخر خيابان طالقاني

3

آذربايجان شرقي

دكتر بهشتي

تبريز

تبريز - خيابان قطران - تربيت معلم شهيد دكتر بهشتي تبريز 

4

آذربايجان شرقي

شهيد باهنر

تبريز

تبريز – خيابان جمهوري اسلامي ، ميدان دانشسرا

5

آذربايجان غربي

شهيد مطهري

خوي

خوي -كيلومتر3 جاده سلماس-صندوق پستي 344

6

آذربايجان غربي

شهيد رجايي

اروميه

اروميه- جاده سلماس- خيابان شهيد قلي پور- جنب ناحيه انتظامي استان

7

آذربايجان غربي

امام خميني (ره)

سلماس

سلماس : خيابان امام ، بلوار جمهوري اسلامي ، بالاتر از بيمارستان خاتم الانبياء

8

آذربايجان غربي

علامه طباطبايي

اروميه

اروميه - انتهاي بلوار 17 شهريور خيابان پرورش - جنب گزينش سپاه

9

اردبيل

علامه طباطبايي

اردبيل

اردبيل - آخر خيابان سعدي - كوچه كرد احمد

10

اردبيل

آزادگان

نير

استان اردبيل ـ شهر نير ـ ميدان بسيج ـ جنب اداره آموزش و پرورش

11

اصفهان

شهيد باهنر

اصفهان

اصفهان - خيابان كاوه - كوچه 5 آذر صندوق پستي 111/81985

12

اصفهان

دكتر آيت

نجف آباد

اصفهان _ نجف آباد_اميرآباد خيابان شهيد مطهري جنوبي صندوق پستي 168/85135

13

اصفهان

شهيد رجايي

اصفهان

اصفهان ، بلوار كشاورز ، ابتداي اتوبان ذوب آهن ،خيابان قائميه

14

اصفهان

امام خميني (ره)

كاشان

كاشان- ميدان 15 خرداد - ابتداي خيابان آيت اله طالقاني

15

ايلام

امام جعفر صادق (ع)

ايلام

ايلام انتهاي خيابان استقلال روبروي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

16

ايلام

شهيد مدرس

ايلام

ايلام : بلوار پژوهش ، بانگنجاب ، روبروي دانشگاه ايلام

17

بوشهر

علامه طباطبايي

بوشهر

بوشهر-چهارراه دادگستري - خيابان جهاد

18

بوشهر

بنت الهدي صدر

بوشهر

بوشهر ـ خيابان عاشوري ـ كوچه شهيد قناعت زاده ( بهارستان 41)

19

بوشهر

شهيد رجايي

برازجان

 برازجان - بلوار معلم

20

چهارمحال و بختياري

بحرالعلوم

شهركرد

استان چهارمحال و بختياري -شهركرد-خيابان طالقاني -تقاطع كاشاني

21

خراسان جنوبي

شهيد باهنر

بيرجند

بيرجند - خيابان معلم - چهارراه بهداري - جنب بهداري شهرستان

22

خراسان جنوبي

امام سجاد (ع)

بيرجند

خراسان جنوبي -بيرجند -بلوار معلم -تقاطع خيام -چهارراه حافظ

23

خراسان جنوبي

بنت الهدي صدر

فردوس

استان خراسان جنوبي ـشهرستان فردوس ـ خيابان امام خميني (ره)

24

خراسان رضوي

علامه طباطبايي

سبزوار

سبزوار سي متري شهداي هويزه نبش تقاطع 20 متري ولي عصر

25

خراسان رضوي

دانشور

نيشابور

نيشابور - بلوار جمهوري اسلامي

26

خراسان رضوي

ثامن الحجج (ع)

مشهد

خراسان رضوي - مشهد - بلوار دانشجو - بين دانشجوي 31و33

27

خراسان رضوي

شهيد هاشمي نژاد

مشهد

مشهد ميدان تلويزيون ابتداي رضاشهر( بلوارفضل ابن شاذان )

28

خراسان رضوي

شهيد كلاهدوز

قوچان

ميدان شهرداري-خيابان شهيد باهنر-مركزتربيت معلم شهيد كلاهدوز

29

خراسان رضوي

شهيد خورشيدي

مشهد

مشهد بزرگراه شهيد كلانتري (حد فاصل ميدان آزادي و ميدان جمهوري اسلامي )

30

خراسان رضوي

شهيد كامياب

مشهد

مشهد - خيابان سناباد - نبش سناباد 35

31

خراسان رضوي

شهيد رجايي

تربت حيدريه

خراسان رضوي - شهرستان تربت حيدريه - خيابان قائم - گلچين 6

32

خراسان شمالي

امام محمدباقر(ع)

بجنورد

بجنورد خيابان 17 شهريور شمالي كوچه شهيد نوريان 

33

خراسان شمالي

امام جعفر صادق (ع)

بجنورد

بجنورد-32 متري شهدا (شهر بازي) كوچه دانشوران

34

خوزستان

آيت اله وحيد بهبهاني

بهبهان

بهبهان - كوي ذوالفقاري - جنب بقعه بشير ونذير

35

خوزستان

امام رضا (ع)

انديمشك

خوزستان- انديمشك- كيلومتر 5 اهواز انديمشك

36

خوزستان

شيخ مرتضي انصاري

دزفول

دزفول - انتهاي خيابان امام خميني شمالي پيچ شهيد آباد

37

خوزستان

شهيد رجايي

دزفول

دزفول - ميدان شيخ مرتضي انصاري - بلوار مخبر - خيابان ايثار - جنب هلال احمر

38

خوزستان

علي بن مهزيار

اهواز

اهواز - پيچ استاديوم - خيابان شهيد كتبي - جنب مسجد آذربايجانيها

39

خوزستان

امام جعفر صادق (ع)

بهبهان

بهبهان - كوي ذوالفقاري - جنب بقعه بشير ونذير

40

خوزستان

فاطمه الزهرا(س)

اهواز

خوزستان ، اهواز ، پادادشهر ، خيابان لادن ، بين خيابان 14 و 15

41

خوزستان

حضرت خديجه كبري (س)

دزفول

دزفول ـ خيابان امام خميني شمالي - انتهاي خيابان بوذر جمهري غربي 

42

خوزستان

حضرت رسول اكرم (ص)

اهواز

اهواز-بولوارآيت الله بهبهاني-جنب مجتمع نمايشگاه هاي اتومبيل

43

زنجان

الزهرا (س)

زنجان

زنجان- خيابان شيخ فضل اله نوري روبروي فرهنگسراي امام خميني

44

زنجان

شهيد بهشتي

زنجان

زنجان - پشت صدا و سيما انتهاي خيابان پروين اعتصامي

45

سمنان

شهيد رجايي

سمنان

 سمنان - بلوار شريف واقفي

46

سيستان و بلوچستان

شهيد مطهري

زاهدان

زاهدان-بلوار جانبازان - خيابان تربيت

47

سيستان و بلوچستان

رسالت

زاهدان

زاهدان - خيابان دانشگاه - دانشگاه 49

48

سيستان و بلوچستان

شهيد حسيني طباطبايي

زاهدان

زاهدان - خيابان كامبوزيا - پشت سازمان انتقال خون

49

شهر تهران

شهداي مكه

تهران

تهران ـ خيابان شريعتي انتهاي خيابان معلم

50

شهر تهران

شهيد رجايي

تهران

تهران ـ خيابان دماوند-چهارراه خاقاني - فلكه آشتياني - خيابان بلال حبشي -كوي زينبيه

 

 

ادامه جدول شماره 4ـ مشخصات مراكز تربيت معلم

 

رديف

نام استان

نام مركز تربيت معلم

شهر

آدرس مركز

51

شهر تهران

شهيد شرافت

تهران

تهران ـ خيابان انقلاب - بين چهار راه ولي عصر و چهار راه كالج - بن بست شهيد سعيد

52

شهر تهران

شهيد ثاني

تهران

تهران - شهرك قدس- بلوار شهيد فرحزادي - تقاطع بزرگراه نيايش- خيابان تربيت معلم

53

شهر تهران

شهيد بهشتي

تهران

تهران - خيابان خزانه شمالي - روبروي مسجد قدس - نبش خيابان شهيد سميعي

54

شهر تهران

شهيد چمران

تهران

تهران ـ تهرانپارس شهرك حكيميه انتهاي بلوار بهار

55

شهر تهران

بلال حبشي

تهران

تهران ـ خيابان وحدت اسلامي ـ خيابان فرهنگ نبش غفاري

56

شهر تهران

نسيبه

تهران

تهران ـ شهرك ژاندارمري ـ بلوار مرزداران ـ بعد از خيابان فرشتگان ـ كوچه نسيبه

57

شهر تهران

شهيد باهنر

تهران

تهران ـ خيابان حافظ - بعد از چهارراه كالج – جنب تالار فرهنگ

58

شهرستانهاي تهران

اميركبير

كرج

كرج-ميان جاده 24متري باغستان-روبروي اتوبوس راني

59

شهرستانهاي تهران

زينبيه (پيشوا)

ورامين

پيشوا خيابان امام خيابان كارگر

60

شهرستانهاي تهران

عترت

واوان

 اسلامشهر - شهرك واوان - بلوار شهيد منتظري - خيابان شهيد رجايي

61

شهرستانهاي تهران

حكيم ابوالقاسم فردوسي

كرج

كرج - جاده ملارد - بعد از كانال آب فرديس

62

فارس

زينب كبري (س)

كازرون

كازرون - خيابان نهضت -جنب باشگاه فرهنگيان

63

فارس

شهيد رجايي

شيراز

شيراز - خيابان قرآن _ خيابان عبير آميز

64

فارس

شهيد بهشتي

اقليد

اقليد - بولوار شاهد جنب دانشگاه آزاد

65

فارس

شهيد باهنر

شيراز

شيراز- بولوار مدرس - خيابان فرصت شيرازي - روبروي سردخانه

66

فارس

سلمان فارسي

شيراز

شيراز - بلوار كوي زهرا - جنب حسينيه صاحب الزمان (عج)

67

فارس

شهيد مطهري

شيراز

شيراز زرقان جاده بارگيري پالايشگاه نفت - صندوق پستي 416-73415

68

قزوين

شهيد رجايي

قزوين

قزوين - خيابان نواب صفوي 

69

قم

حضرت معصومه (س)

قم

قم _بلوار امين - 45متري صدوق - ابتداي شهرك امام خميني (ره) ـ روبرو ي پارك بنفشه

70

قم

آيت اله طالقاني

قم

قم - كليومتر 4 جاده قديم اصفهان شهرك مهديه

71

قم

شهيد مدني

قم

قم ـ ميدان شهر قائم

72

كردستان

بنت الهدي صدر

سنندج

سنندج - خيابان ورزش

73

كردستان

شهيد مدرس

سنندج

استان كردستان شهرستان سنندج خيابان طالقاني ميدان سهروردي

74

كرمان

خواجه نصيرالدين طوسي

كرمان

خيابان سرباز روبروي سردخانه

75

كرمان

شهيد باهنر

كرمان

كرمان ميدان شهدا خيابان زريسف جنب خانه معلم

76

كرمان

شهيد رجايي

كرمان

كرمان خيابان پاسداران جنب آموزش وپرورش ناحيه 2

77

كرمانشاه

شهيد مطهري

كرمانشاه

كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي روبروي شركت نفت جنب پارك شاهد

78

كرمانشاه

شهيد رجايي

كرمانشاه

كرمانشاه فرهنگيان فاز 2 ايستگاه 7

79

كرمانشاه

شهيد صدوقي

كرمانشاه

كرمانشاه ميدان سپاه پاسداران بلوار كشاورزي

80

كهكيلويه و بويراحمد

شهيد ايزد پناه

ياسوج

ياسوج ميدان معلم

81

كهكيلويه و بويراحمد

كوثر

ياسوج

ياسوج ميدان شهيد فهميده

82

گلستان

شهيد بهشتي

گنبد

استان گلستان گنبدكاووس خيابان امام خميني (ره)جنوبي

83

گلستان

امام خميني (ره)

گرگان

گلستان - گرگان - خيابان شهيد باهنر - روبروي بيمارستان فلسفي

84

گلستان

آيت اله خامنه اي

گرگان

 استان گلستان - گرگان – خيابان اول گرگان جديد – باغ چهل ستون

85

گيلان

امام علي (ع)

رشت

استان گيلان - رشت - خيابان شهدا -كوچه شهيد ديانتي - كوچه داود زاده 

86

لرستان

شهيد ميرشاكي

اليگودرز

 لرستان -اليگودرز-خط كمربندي

87

لرستان

زينب كبري (س)

بروجرد

لرستان بروجرد جاده كمربندي شمال پارك مادر

88

لرستان

آيت اله كمالوند

خرم آباد

خرم آباد -ميدان تير - جنب مخابرات

89

لرستان

علامه طباطبايي

خرم آباد

خرم آباد- خيابان انقلاب ـ انتهاي خيابان جلال آل احمد ـ بالاتراز60 متري

90

مازندران

حضرت فاطمه (س)

قائم شهر

قائمشهر ميدان امام (ره) ابتداي جاده كياكلا

91

مازندران

بيت الهدي

آمل

شهرستان آمل- خيابان شيخ فضل ا... نوري

92

مازندران

شهيد مطهري

نوشهر

نوشهر- 10 كيلومتر ي نوشهر به نور روستاي مزگاء

93

مازندران

دكتر شريعتي

ساري

ساري - كيلومتر 8 جاده جويبار - جنب روستاي تيركلا

94

مازندران

شهيد رجايي

بابل

مازندران- بابل - كمربندي شرقي – خيابان معلم - پشت آرامگاه معتمدي

95

مركزي

زينب كبري (س)

اراك

اراك روبروي شهرك نبئ كوچه ايران گاز

96

مركزي

شهيد باهنر

اراك

اراك - شهرك قائم (عج)

97

هرمزگان

شهيد باهنر

بندرعباس

بندرعباس - بلوار علي بن ابيطالب (ع) - چهارراه پگاه

98

هرمزگان

فاطمه الزهرا(س)

بندرعباس

بندرعباس -كوي آزادگان - آزادگان نهم

99

هرمزگان

شهيد بهشتي

بندرعباس

بندرعباس - رسالت جنوبي-خيابان حكمت -روبروي كانون غدير

100

همدان

ابن سينا

همدان

همدان- خيابان اكباتان ـ ميدان هگمتانه ـ خيابان شهيد توپچي

101

همدان

شهيد باهنر

همدان

همدان ـ چهار راه پاستور ـ خيابان ورزش ـ جنب استاديوم قدس 

102

يزد

فاطمه الزهرا(س)

يزد

يزد- بلوار دانشجو - ميدان شهداي محراب- كوچه فروشگاه 15 خرداد - بعد از پل قطار كوچه تربيت

 

منبع: سازمان سنجش آموزش كشور

موضوع: ثبت نام دانشگاه

امتياز: 1 تعداد رأي: 1

امتياز دهيد:

نظرات:

21/11/1390 ساعت 23:02
رضا:
سلام خسته نباشيد
خوب است


02/07/1389 ساعت 22:52
كنكور با راديو فرهنگ:
آموزش دروس كنكور با بهترين اساتيد ايران در راديو فرهنگ.
زيست شناسي-ديفرانسيل-گسسته-شيمي-ادبيات-عربي-دين و زندگي-زبان انگليسي-و مشاوره.
براي اطلاع بيشتر به وبلاگ زير مراجعه كنيد.
www.gozineradio.blogfa.com


نام شما: *
نظر شما: *
حاصل عمليات: ۱ + ۱ =

بسياري از افرادي كه خبر فوق را خوانده‌اند، به اين اخبار نيز علاقمند بوده‌اند:


اخبار مرتبط:


آموزشگاه‌ها مدارس دبيران ناشران كتاب‌ها اخبار مقاله‌ها سايت‌هاي مرتبط اخبار همكاران
صفحه‌ي اصلي درباره‌ي ما تماس با ما جست و جو نظرات پرسش‌هاي متداول تعرفه‌ي آگهي