اشتراك خبرنامه‌
پست الكترونيكي:

اخبار مرتبط با كنكور

18/06/1389

اعلام نحوه‌ي ثبت نام پذيرفته شدگان كنكور 89

سازمان سنجش طي اطلاعيه‌اي آمار پذيرفته‌شدگان و نحوه‌ي ثبت نام پذيرفته شدگان كنكور 89 را اعلام كرد.

 

با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريك فرا رسيدن عيد سعيد فطر و آرزوي قبولي طاعات و عبادات كليه هموطنان عزيز و تبريك و تهنيت به خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون سراسري سال 1389 پذيرفته شده و آماده گام نهادن به عرصه وسيع علم اندوزي و انشاا... خدمت به مردم شريف ميهن مان مي شوند و با تشكر از كليه دستگاههاي اجرايي و عزيزاني كه اين سازمان را در ايفاي هر چه نيكوتر اين وظيفه عظيم ياري نموده اند و امتنان از كليه دست اندركاران برگزاري آزمون و قدرداني از تلاش يكايك كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند كه فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي روزانه ، نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوري، دانشگاه پيام‌نور،  مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش وپرورش، موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و رشته‌هاي تحصيلي مجازي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور درسال تحصيلي 90-1389 كه گزينش آنها به روش متمركز صورت گرفته است ، جمعاً به تعداد517068 نفر بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار گرفته است كه آمار پذيرفته شدگان هريك از گروههاي آزمايشي در هريك از دوره‌هاي تحصيلي به شرح جدول شماره 1 مي‌باشد. 

جدول شماره 1- آمار پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي تحصيلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)،  ‌نيمه‌حضوري، دانشگاه پيام‌نور، مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و رشته‌هاي تحصيلي مجازي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، به تفكيك گروههاي آزمايشي آزمون سراسري سال 1389

               گروه آزمايشي

آزمون

جمع

گروه آزمايشي

علوم رياضي وفني

گروه آزمايشي

علوم تجربي

گروه آزمايشي

علوم انساني

گروه آزمايشي هنــر

گروه آزمايشي

زبانهاي خارجي

 

رشته هاي تحصيلي

دوره روزانه

92791

35851

39378

15249

1230

1083

رشته هاي تحصيلي

نوبت دوم (شبانه )

29233

13412

7763

7257

426

375

رشته‌هاي تحصيلي

‌دوره نيمه حضوري

2660

224

395

1815

7

219

رشته‌هاي‌تحصيلي‌دانشگاه‌پيام‌نور

 

266929

64991

64774

134399

566

2199

رشته‌هاي تحصيلي مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش

1072

15

108

949

0

0

رشته‌هاي تحصيلي موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي

117166

57127

30803

25745

1899

1592

رشته هاي تحصيلي مجازي

7217

3768

1304

2145

0

0

جمع كل

517068

175388

144525

187559

4128

5468

    با اميد به اينكه پذيرفته شدگان اين آزمون دراشاعه فرهنگ غني و انسان ساز مكتب اسلام و بارور نمودن انقلاب اسلامي‌، تداوم بخش دست آوردهاي انقلاب اسلامي در دانشگاههاو موسسات آموزش عالي باشند، بدين وسيله از كليه پذيرفته‌شدگان دعوت مي‌نمايد در روزهاي دوشنبه 22/6/89، سه‌شنبه 23/6/89 ، چهارشنبه 24/6/89 و پنج شنبه 25/6/89 براساس جدول شماره 2 ذيل براي ثبت نام به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.

ضمناً قابل ذكراست كه ثبت نام از پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصيلي دركليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (به جز دانشگاه‌ها و مؤسساتي كه برنامه زماني ثبت نام آنان در جدول شماره 3 درج گرديده) براساس جدول شماره 2 ذيل مي‌باشد.

جدول شماره 2 – برنامه زماني ثبت نام از پذيرفته شدگان براساس حرف اول نام خانوادگي آنان

روز و تاريخ ثبت نام

ترتيب حروف اول نام خانوادگي

دوشنبه 22/6/89

الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ

سه‌شنبه 23/6/89

ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س

چهارشنبه 24/6/89

ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ك 

پنج شنبه 25/6/89

گ – ل – م – ن – و - هـ - ي

توضيح: آن دسته از داوطلباني كه به جاي كد رشته قبولي در مقابل اسامي آنها كد   112 درج گرديده توجه داشته باشند كه در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي دانشگاه شاهد قرار گرفته‌اند لذا ضرورت دارد براساس برنامه زماني اعلام شده كه طي اطلاعيه‌اي در سايت اين سازمان درج گرديده براي مصاحبه به آدرس محل اعلام شده مراجعه نمايند.

الف – مدارك لازم براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي دوره روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

1- اصل ديپلم كامل متوسطه ياگواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان و يكبرگ فتوكپي آن كه نوع ديپلم ، بخش وشهرستان محل اخذ ديپلم در آن قيد شده باشد.

2- اصل مدرك و ياگواهي تحصيلي متوسطه سال ماقبل ديپلم و دوسال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان و يكبرگ فتوكپي آن كه بخش وشهرستان محل اخذ مدرك تحصيلي سال ما قبل ديپلم و بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوسال ما قبل ديپلم در آن مشخص باشد.

3-اصل گواهينـــامه پايان دوره پيش دانشگاهي ياگواهي آن بامهرو امضاء مديرمركز پيش دانشگاهي ويكبرگ فتوكپي آن كه نوع گواهينامه  پيش دانشگاهي ،  بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي در آن قيد شده باشد.

تبصره1- دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي بايد حداكثر تا پايان شهريور ماه 1389 موفق به اخذ گواهينامه دوره پيش دانشگاهي شده باشند. در غيراينصورت مجازبه ادامه تحصيل نخواهند بود و قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي‌گردد.

تبصره2- با توجه به برگزاري امتحانات مرحله نهايي دوره پيش‌دانشگاهي در دهه سوم شهريورماه ، در صورتي كه پذيرفته‌شدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پيش‌دانشگاهي نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها تعهد لازم مبني بر ارائه گواهي پيش‌دانشگاهي تا سه هفته بعد از پايان تاريخ ثبت نام (15مهر ماه) اخذ خواهد شد. بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ تعيين شده قبولي اين دسته از پذيرفته‌شدگان لغو ميگردد.

4-اصل مدرك ديپلم وياگواهي ديپلم متوسطه و سال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه بامهر وامضاء مدير دبيرستان وياهنرستان و يكبرگ فتوكپي آن كه بخش محل اخذ ديپلم و بخش محل اخذ مدرك سال ماقبل ديپلم  نظام جديد در آن مشخص شده باشد

تبصره- اصل يا گواهي پايان دوره 3 ساله (ديپلم) نظام جديدآموزش متوسطه حاويمعدل كتبي ديپلم براي داوطلباني كه ديپلم متوسطه نظام جديد خود را در يكي از سال‌هاي 1384 ، 1385، 1386، 1387 و يا 1388 در رشته‌هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي اخذ نموده اند.

تذكرمهم : باتوجه به اينكه معدل كتبي ديپلم داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه كه مدرك خود را در يكي از سالهاي 1384 تا 1388 در رشته‌هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي اخذ كرده‌اند، در گزينش علمي به ميزان 15 درصد در نمره كل نهايي تاثير داشته ، مقرر گرديده دانشگاهها وموسسات آموزش عالي از ثبت نام آن دسته از داوطلباني كه معدل كتبي ديپلم آنان كمتر از معدل اعلام شده به سازمان سنجش باشد، خودداري نمايند. لذا اين دسته از داوطلبان لازم است با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي درخواست خود را براي بررسي وضعيت ارسال نمايند. در درخواستهاي ارسالي معدل كتبي مندرج در ديپلم و شماره داوطلبي نيز مي‌بايست درج گردد. لازم به تاكيد است با توجه به اينكه پاسخگويي به اين دسته از داوطلبان منحصراً ازطريق سيستم پاسخگويي اينترنتي صورت خواهد گرفت از هرگونه مراجعه حضوري و يا مكاتبه با اين سازمان جداً خودداري گردد و به مكاتبات خارج از سيستم اينترنتي پاسخ داده نخواهد شد.

 5-اصل و ياگواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني وحرفه اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور باقيدتاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تاتاريخ 31/6/1389) كه در آن بخش و شهرستان محل اخذ مدرك كارداني مشخص شده باشد، بانضمام تصوير آن .هم چنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه و سال ما قبل ديپلم متوسطه با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، بانضمام يك برگ تصوير آن .

تبصره: مدرك كارداني دانش آموختگان دوره‌هاي كارداني پيوسته به شرطي كه ميانگين معدل آنان 14 و بالاتر باشد به جاي مدرك پيش دانشگاهي ملاك عمل واقع مي‌شود. بديهي است واحدهاي درسي گذرانده شده اين داوطلبان مطابق ماده 63 آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني مصوب جلسه 399 مورخ 14/2/1376 شوراي عالي برنامه ريزي قابل معادل سازي نمي‌باشد.

6-ارائه اصل گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر (طرح لايحه نيروي انساني) براي پذيرفته شدگان داراي مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي كه پايان طرح نيروي انساني آنان تا تاريخ 31/6/89 و يا 30/11/89 مي باشد.

7-اصل شناسنامه و كارت ملي يكبرگ فتوكپي از تمام صفحات آن.

8-شش قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري.

تبصره- 12 قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري منحصراً براي برادراني كه باتوجه به ضوابط پس از ثبت نام در موسسه آموزش عالي براي آنان معافيت تحصيلي صادر مي گردد.

9-مدركي كه وضعيت نظام وظيفه راباتوجه به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات 34 و 35 دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون سراسري سال 1389 مشخص كند(براي برادران).

10-اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيدوشرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت.

11-اصل و كپي دفترچه بيمه (درصورت دارابودن) اعم از خدمات درماني ، تامين اجتماعي ، ارتش و ... براي پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي .

12- معرفــي نامه هاي مشروحه ذيل لازم است حــداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمـسال دوم سال تحصيلي جــاري
(نيمــسال دوم سال تحصيلي 90-1389) توسط پذيرفته شدگان و يا از طريق ارگان ذيربط به دانشگاه يا مــوسسه آموزش عالي مربوط تحويل گردد، درغير اين صورت از ثبت نام آنان براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري ممانعت بعمل خواهد آمدو قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي گردد. 

1-12-معرفي نامه رسمي از سازمان متبوع براي بهياران پذيرفته شده در رشته پرستاري‌كه از سهميه بهياران استفاده‌نموده اند.

2-12-معرفي نامه رسمي ازوزارت آموزش و پرورش (فرم شماره 3 «فرم سهميه آموزگاران» ) باامضاء و مهر رئيس آموزش وپرورش ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط، ‌براي پذيرفته‌شدگاني كه آموزگار رسمي (رسمي قطعي ، رسمي آزمايشي يا پيماني) وزارت آموزش و پرورش مي باشند و با استفاده از بورسيه آموزگاران در رشته‌ راهنمايي و مشاوره پذيرفته شده‌اند.

3-12-معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهادكشاورزي با امضاء و مهر هر يك از روساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد، داوطلب با توجه به ماده 1و تبصره هاي چهارگانه آن در آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين نامه مذكور ، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان مي باشد.

تبصره- براساس هماهنگي هاي انجام شده ، گواهي هاي مربوط به رديف 3ـ12 توسط ارگانهاي ذيربط بطور يكجا به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شدگان ارسال خواهدشد.

توضيح بسيار مهم :

-باتوجه به ادغام ارگان‌هاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به  امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه ذيل پذيرفته شده اند مي رساند، در زمان ثبت نام ملزم به ارائه تاييديه سهميه ثبت نامي نمي باشند و ملاك عمل براي ثبت نام همان عنوان درج شده در ليست هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد. بديهي است چنانچه سهميه پذيرفته شده اي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران مورد تاييد قرار نگيرد تا قبل ازشروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.

ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران شامل سهميه هاي ذيل مي باشد:

(1) سهميه شاهد شامل : فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر ، جانبازان عزيز با جانبازي 70 درصد به بالا ، فرزند جانبازان عزيز با جانباري 50 درصد به بالا و فرزند آزادگان عزيز.

(2) سهميه خانواده شهدا : شامل پدر، مادر ، برادر و خواهر شهيد .

(3) سهميه رزمندگان : شامل همسران  معظم شهدا و‌يا مفقودالاثر‌،‌همسران آزادگان عزيز‌،همسران جانبازان عزيز با ‌جانبازي‌50 درصد به بالا .

(4) سهميه جانبازان : شامل جانبازان عزيز با جانبازي 25 الي 69 درصد.

(5) سهميه آزادگان : شامل آزادگان عزيز.

(6) سهميه فرزندان و همسران جانباز با جانبازي 25 تا 49 درصد.

ب- مدارك لازم براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه) دانشگاههاو موسسات آموزش عالي

پذيرفته شدگان هريك از رشته هاي تحصيلي نوبت دوم ( شبانه) دانشگاههاو موسسات آموزش عالي بايد به هنگام ثبت نام در موسسه آموزش عالي ذيربط مدارك ذيل را ارائه نمايند.

1-مدارك مندرج در بندهاي 1 و2 بند «الف» براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 3 و4 بند «الف» براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و هم چنين مدارك مندرج در بندهاي 5 ، 7 ،8 ، 9و11 قسمت «الف» اين اطلاعيه.

 2-اصل حكم استخدام رسمي مشمول سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ويك نسخه فتوكپي آن، براي كارمندان رسمي وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و موسسات آموزشي وپژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه با استفاده از سهميه مذكور ثبت نام كرده و پذيرفته شده اند.

3-اصل گواهي مبني بر داشتن حداقل سه سال سابقه يكي از انواع استخدام در استان محل قبولي و يك نسخه فتوكپي آن، براي كاركنان دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني استان كه داراي شرايط بومي استان نمي باشند و با استفاده از سهميه تخصيص داده شده در يكي از رشته هاي تحصيلي نوبت دوم ( شبانه) گروه آموزشي پزشكي پذيرفته شده‌اند.

4-معرفي نامه هاي مندرج در بند 3-12 قسمت «الف» اين اطلاعيه ، لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 90-1389 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته شدگان در هريك از سهميه هاي مربوط به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد. در غير اين صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد و قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي گردد.

ج- مدارك لازم براي ثبت‌نام در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي نيمه حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

پذيرفته‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي نيمه حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بايد به هنگام ثبت‌نام در موسسه آموزش عالي ذيربط مدارك ذيل را ارائه نمايند.

1-مدارك مندرج در بندهاي 1و2 بند «الف» براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 3 و4 بند «الف» براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و هم‌چنين مدارك مندرج در بندهاي 5 ، 7 ،8 ، 9و11 قسمت «الف» اين اطلاعيه .

2-اصل حكم استخدام رسمي مشمول سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يك نسخه فتوكپي آن براي كارمندان رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه با استفاده از سهميه مذكور ، ثبت‌نام كرده و پذيرفته‌شده‌اند.

3-معرفي نامه‌هاي مندرج در بند 3-12 قسمت " الف " اين اطلاعيه، لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 90-1389 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته ‌شدگان در هر يك از سهميه‌هاي مربوط به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد. در غير اين‌ صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت‌نام بعمل نخواهد آمد و قبولي آنان «كان لم يكن» تلقي مي‌گردد.

د- مدارك لازم براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور

پذيرفته شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور لازم است بر اساس جدول ذيل براي ثبت نام به مركز دانشگاهي محل قبولي مراجعه و بهنگام ثبت نام در مركز دانشگاهي پيام‌نور ذيربط مدارك ذيل را ارائه نمايند.

شنبه 27/6/89

كليه پذيرفته‌شدگاني كه حرف اول نام خانوادگي آنان «الف» تا «ث» مي‌باشد.

يكشنبه 28/6/89

كليه پذيرفته‌شدگاني كه حرف اول نام خانوادگي آنان «ج» تا «ژ» مي‌باشد.

دوشنبه 29/6/89

كليه پذيرفته‌شدگاني كه حرف اول نام خانوادگي آنان «س» تا «ظ» مي‌باشد.

سه شنبه 30/6/89

كليه پذيرفته‌شدگاني كه حرف اول نام خانوادگي آنان «ع» تا «ل» مي‌باشد.

چهارشنبه 31/6/89

كليه پذيرفته‌شدگاني كه حرف اول نام خانوادگي آنان «م» تا «ي» مي‌باشد.

تبصره: داوطلبانيكه محل قبولي آنان در استان تهران واقع شده است از مراجعه حضوري به مراكز دانشگاهي خودداري نموده و با مراجعه به سايت دانشگاه پيام نور استان تهران به نشاني http://tpnu.ac.ir  از نحوه ثبت نام خود مطلع خواهند شد. 

1- مدارك مندرج در بندهاي 1و2 بند «الف» براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 3و4 بند «الف» براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و هم چنين مدارك مندرج در بندهاي 5 ، 7 ، 8 و 9 قسمت «الف» اين اطلاعيه. 

2-يكي از مدارك مورد قبول دانشگاه به شرح ذيل باتوجه به شهرستان محل سكونت و يا اشتغال (براي كاركنان دولت) كه نشان‌دهنده سكونت پذيرفته شده در حوزه زير پوشش مركز دانشگاهي پيام نور مربوط با توجه به دفترچه راهنماي شماره 2، باشد.

1-2- محل اخــذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان زيرپوشش مركز يا واحد دانشگاه. .

2-2- دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ 1/7/1387 تا 31/6/1389 درشهرستان زيرپوشش مركز يا واحد دانشگاه..

3-2-محل تولد وسال آخر اقامت داوطلب از تاريخ 1/7/1388 تا 31/6/1389 در شهرستان زيرپوشش مركز يا واحد دانشگاه..

4-2-محل اشتغال حداقل تا تاريخ 31/6/89 در شهرستان زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه..

3-معرفي نامه هاي مندرج در بند 3-12قسمت ((الف)) اين اطلاعيه لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 90-1389 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته شدگان با سهميه هاي مربوط به مركز دانشگاهي پيام نور محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد، در غير اين صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت نام به عمل نخواهدآمد و قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي‌گردد.

4-اصل فرم انصراف قطعي از تحصيل براي دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه به تاييد موسسه آموزش عالي محل تحصيل قبلي و اداره كل امور دانشجويان داخل ذيربط رسيده باشد.

ه‍- مدارك لازم براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي و مجازي

پذيرفته شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي و مجازي بايد بهنگام ثبت‌نام در موسسه آموزش عالي ذيربط مدارك ذيل را ارائه نمايند.

1-مدارك مندرج در بندهاي 1 و 2 ( براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه ) و 3و4 (براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه) و هم چنين مدارك مندرج در بندهاي 5 ، 7 ، 8 و 9 قسمت «الف» اين اطلاعيه. 

2-معرفي نامه هاي مندرج در بند 3-12 قسمت «الف» اين اطلاعيه ،لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نميسال دوم سال تحصيلي 90-1389 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته شدگان در هر يك از سهميه هاي مربوط به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد، درغيراين صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد و قبولي آنــان كان لم يكن تلقي خواهدشد.

و- مدارك لازم براي ثبت نا م در رشته هاي تحصيلي كارداني مراكز تربيت معلم ويژه شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش

پذيرفته شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي كارداني مراكز تربيت معلم بايد باتوجه به كدرشته محل تحصيل قبولي خود، با در دست داشتن مدارك زير، براساس جدول شماره 2 اين اطلاعيه براي ثبت نام به مركز تربيت معلم محل قبولي (جدول مشخصات مراكز تربيت معلم كه در اين اطلاعيه درج شده است) مراجعه نمايند.

1-مدارك مندرج در بندهاي 1 و 2 يا 3و4 و هم چنين مدارك مندرج در بندهاي 7 ، 8 و 9 و قسمـت‌3-12 از بند 12 قسمت «الف» اين اطلاعيه.

2- حكم كارگزيني كه نشان دهنده استخدام رسمي و يا پيماني داوطلب در وزارت آموزش و پرورش قبل از تاريخ 24/9/1388 (پايان مهلت ثبت‌نام) بوده و در حال حاضر نيز تداوم دارد.

3- موافقت‌نامه كتبي از اداره آموزش و پرورش محل خدمت كه بايد براساس مقررات طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان و ضوابط ادامه تحصيل فرهنگيان (طبق نمونه فرم معلم) قبل از ثبت‌نام اينترنتي در آزمون تهيه شده باشد.

تبصره: ثبت‌نام از فرهنگيان پذيرفته‌شده به شرط ارايه فرم معلم امكان‌پذير خواهد بود.

4- فرم 502 تهيه شده از كارگزيني محل خدمت

يادآوري: اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته نيمه متمركز كارداني تربيت بدني وعلوم ورزشي به همراه اسامي ساير رشته‌هاي نيمه‌متمركز دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالي در نيمه دوم مهرماه ازطريق سايت سازمان اعلام و برنامه زماني و مكاني شركت در آزمون عملي در هفته نامه پيك سنجش درج خواهد شد.

5- تكميل و ارائه ساير فرمهاي موردنياز كه در زمان مراجعه به مركز تربيت معلم محل قبولي تحويل مي‌‌شود.

تذكرات خيلي مهم:

1- با توجه به مفاد دفترچه‌هاي شماره 1 و 2 آزمون سراسري سال 1389، كليه رشته‌هاي تحصيلي موجود در مراكز تربيت معلم مختص شاغلان رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد و ساير كاركنان آموزش و پرورش، اعم از قراردادي، حق‌التدريس، قرارداد تطبيقي نهضت سواد آموزي و ... و يا داوطلبان آزاد مجاز به انتخاب رشته‌هاي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورتي كه پذيرفته‌شده باشند، قبولي آنان كان لم يكن مي‌باشد.

2- چنانچه آمار پذيرفته‌شدگان در رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان، مراكز تربيت معلم به حد نصاب لازم براي تشكيل كلاس نرسد قبولي اين افراد كان لم يكن تلقي مي‌شود.

3- با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري، كاركنان دولت مجاز به استفاده از ماموريت آموزشي نمي‌باشند. فلذا فرهنگيان محترم ضمن انجام خدمت ادامه تحصيل خواهند داد.

ز- نحوه گزينش و استخراج فهرست اسامي پذيرفته شدگان

1-گزينش دانشجو در هر يك از كد رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1389 براساس نمره كل و با توجه به نتايج صلاحيتهاي عمومي داوطلبان انجام شده است .

2-گزينش داوطلبان در هر يك از كد رشته هاي انتخابي دكتراي حرفه‌اي ، دكتراي پيوسته ، كارشناسي ارشدپيوسته، كارشناسي و كارداني از بين داوطلباني كه اجازه انتخاب رشته داشته و فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را تكميل نموده اند ، باتوجه به نمره كل كه براساس ميانگين وزني دروس عمومي و دروس اختصاصي (باتوجه به ضريب) سه برابر دروس تخصصي محاسبه شده است، اختصاص داده به هر سهميه از بين واجدين شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه هاي راهنماي شماره 1و2 آزمون سراسري سال 1389، همچنين اطلاعيه‌ها و برگ راهنماي آزمون و انتخاب رشته، انجام و پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره هاي روزانه ، نوبت دوم (شبانه) ، دانشگاه پيام نور ، مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش، نيمه حضوري‌، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي و رشته هاي تحصيلي مجازي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي معرفي شده اند .

تبصره1- گزينش دانشجو در رشته زبانهاي خارجي (بجز زبانهاي خارجي انگليسي،‌ فرانسه و آلماني)‌ گروه آزمايشي زبانهاي خارجي براساس نمره كل آزمون عمومي با ضرايب مربوط از بين داوطلبان واجد شرايط انجام گرفته است.

تبصره2- معدل كتبي امتحانات نهايي سال سوم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه ديپلمه هاي نظام جديد سال‌هاي 1384، 1385، 1386، 1387 و يا 1388 در رشته‌هاي رياضي و فيزيك، تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه امتحانات نهايي سال سوم متوسطه و ديپلم آنان به صورت سراسري برگزار شده در گزينش نهايي 15 درصد نمره كل نهايي اعمال گرديده است. لذا داوطلبان مذكور ضرورت دارد كه هنگام ثبت‌نام گواهي معدل كتبي ديپلم خود را ارائه نمايند.  

3-براي كليه پذيرفته شدگان و هم چنين آن دسته از داوطلباني كه فرم انتخاب‌رشته اينترنتي خود را تكميل نموده اند ولي پذيرفته نشده اند ، كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هريك از كد رشته هاي انتخابي در بين متقاضيان كد رشته مزبور در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل وي در همان كد رشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته شده در هر يك از كد رشته هاي انتخابي و اطلاعات مفيد ديگر در نيمه اول مهرماه از طريق سايت سازمان در اختيار آنان قرار داده خواهدشد.

4- باتوجه به كنترلهاي متعدد و بررسي هايي كه به صور مختلف به عمل آمده ، از صحت كد رشته محل قبولي اعلام شده پذيرفته شدگان، اطمينان حاصل شده است، عليهذا داوطلبان پس از دريافت كارنامه از طريق سايت درصورتي كه منحصراً
در باره كد رشته هاي انتخابي و ساير مندرجات كارنامه سوالي داشته باشند ، مي توانند حداكثر تا 15/8/89 منحصراُ از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان در رابطه باكد رشته هاي انتخابي و مندرجات كارنامه نهايي آزمون سراسري سال 1389، اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداُ خودداري نمايند. بديهي است به كليه مكاتبات اينترنتي  كه بعد از تاريخ 15/8/89 در اين باره صورت گيرد، ترتيب اثر داده نخواهدشد.

ح- توضيحات در خصوص دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي گروههاي آزمايشي پنج گانه

1-  نام دانشكده فني و مهندسي اراك، به دانشگاه صنعتي اراك تغيير يافته است.

2- آدرس جديد دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه، به شرح زير تغيير يافته است.

      تربت حيدريه ـ خيابان سپهبد قره‌ني ـ نبش قره‌ني 8. صندوق پستي: 157    نشاني اينترنتي: www.thtf.ac.ir 

3- آدرس جديد دانشگاه آيت‌الله العظمي بروجردي(ره)، به شرح زير تغيير يافته است. بروجرد ـ كيلومتر 3 جاده بروجرد - خرم‌آباد. صندوق پستي 176    تلفن: 2614144 دورنگار: 2614143-0662

4- دانشگاه اروميه در رشته رياضيات و كاربردها (كد 1013) منحصراً در دوره روزانه 60 نفر ظرفيت پذيرش در نيمسال اول دارد.

5- نحوه پذيرش رشته دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران (كد 6620) بصورت نيمه‌متمركز بوده و ظرفيت پذيرش آن در مجموع گروه‌هاي آزمايشي رياضي و فني و تجربي در نيمسال دوم تحصيلي 8 نفر مي‌باشد.

6- بر اساس اعلام دانشگاه تهران كليه پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه اين دانشگاه كه متقاضي استفاده از خوابگاه دانشجويي مي‌باشند، لازم است به سايت اينترنتي اداره كل امور خوابگاه‌هاي دانشگاه تهران به نشاني: http://kooy.ut.ac.ir مراجعه نمايند. بديهي است به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) تحت هيچ شرايطي خوابگاه تعلق نمي‌گيرد و براي دانشجويان دوره روزانه نيز، صرفاً در صورت امكان خوابگاه اختصاص خواهد يافت.

7- ظرفيت پذيرش كليه رشته‌هاي تحصيلي دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول به دو برابر افزايش يافته است. ظرفيت رشته‌ مهندسي مكانيك (كد 1486) در دوره روزانه 50 نفر مي‌باشد كه 25 نفر در نيمسال اول و 25 نفر در نيمسال دوم تحصيلي خواهد بود.

8- ظرفيت پذيرش در كليه رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه صنعتي سيرجان (به جز رشته مهندسي مكانيك)، در دوره روزانه 30 نفر در نيمسال اول و در دوره نوبت دوم (شبانه) 30 نفر در نيمسال دوم تحصيلي مي‌باشد (ضمناً ظرفيت رشته مهندسي مكانيك در دوره روزانه 60 نفر در نيمسال اول و در دوره نوبت دوم (شبانه) 60 نفر ظرفيت در نيمسال دوم خواهد بود).

9- بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، عنوان صحيح دانشكده ايمني سلامت و محيط زيست، «دانشكده حفاظت و بهداشت كار ـ وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي» مي‌باشد.

10- بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي محل تحصيل رشته كارشناسي بهداشت عمومي (كدرشته محل 1749) دانشگاه علوم پزشكي سمنان، در گروه آزمايشي علوم تجربي، در دانشكده بهداشت دامغان مي‌باشد.

11- بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرفيت رشته پرستاري (كدرشته محل 1670) دانشگاه علوم پزشكي بجنورد در گروه آزمايشي علوم تجربي، از 25 نفر به 35 نفر افزايش مي‌يايد.

12- بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرفيت رشته پزشكي (كدرشته محل 1729) دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در گروه آزمايشي علوم تجربي، از نيمسال دوم به نيمسال اول تغيير پيدا نموده است. همچنين در رشته پزشكي اين دانشگاه به علت اجراي برنامه آموزشي جديد، هرگونه انتقال و جابجايي ممنوع مي‌باشد.

13- بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سال جاري دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرج، از دانشگاه علوم پزشكي ايران، منفك و مستقل گرديده است.

14- با توجه به اينكه بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مقطع تحصيلي رشته‌هاي بهداشت حرفه‌اي (كد 2034) و بهداشت محيط (كد 2038) در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني يزد، «كارداني» مي‌باشد؛ پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي مزبور انجام نخواهد شد. به عبارت ديگر اين رشته‌ها، از رديف رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي حذف شده است.

15- دانشگاه ملاير در رشته‌هاي مهندسي منابع طبيعي با گرايش‌هاي محيط زيست (كد 1399) و مرتع و آبخيزداري (كد 1400)، مهندسي فضاي سبز (كد 1395)، زبان و ادبيات انگليسي (كد 6025) و روانشناسي عمومي (كد 1328) در دوره روزانه 80 نفر پذيرش دارد كه 40 نفر در نيمسال اول و 40 نفر در نيمسال دوم تحصيلي مي‌باشد.

16- بر اساس اعلام مجتمع آموزش عالي ايرانشهر، شروع كلاس تمامي پذيرفته‌شدگان كليه رشته‌هاي تحصيلي اين واحد آموزشي نيمسال دوم 90-89 (بهمن ماه 89) مي‌باشد.

17- ظرفيت پذيرش رشته مهندسي عمران در موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آباداني و توسعه روستاها همدان (كد 4067) از 60 نفر به 40 نفر كاهش مي‌يابد.

18- مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آمل ـ آمل به دانشجويان رتبه‌هاي اول تا سوم به ترتيب 30، 20 و 10 درصد از شهريه ترم بعد تخفيف خواهد داد. ضمناً اين مؤسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان (دختر و پسر) مي‌باشد.

19- آدرس جديد مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آيندگان ـ‌ تنكابن به شرح زير تغيير يافته است. تنكابن ـ خيابان فردوسي غربي ـ كوچه شهيدان حيدري ـ جنب سالن ورزشي.    تلفن: 4-4288851 دورنگار: 4288856-0192

20- نشاني صحيح پايگاه اينترنتي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارشاد ـ دماوند به اين شرح مي‌باشد:    

21- آدرس جديد مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تميشان ـ‌ بهشهر به شرح زير تغيير يافته است. بهشهر ـ بلوار شهيد هاشمي‌نژاد ـ‌ روبروي مؤسسه قوامين ـ خيابان شهيد رياحي.     تلفن: 5274748 دورنگار: 5274747-0152

22- آدرس جديد مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي زرينه ـ‌ خوي به شرح زير تغيير يافته است. آذربايجان‌غربي ـ خوي ـ ميدان كشاورز (قمسال) ـ ابتداي بلوار شهيد احمدنيا. صندوق پستي: 673 تلفن: 2357114 و 2331531 دورنگار: 2357115-0461

23- آدرس جديد مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سبلان ـ‌ اردبيل به شرح زير تغيير يافته است. اردبيل ـ خيابان باكري ـ ميدان فلسطين ـ جنب آپارتمان‌هاي پزشكان.    تلفن: 6618929    دورنگار: 6634509-0451

24- عنوان صحيح رشته كارداني زبان و ادبيات انگليسي (كد 6311) مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شرق گلستان ـ گنبدكاووس، كارداني آموزش زبان انگليسي مي‌باشد.

25- آدرس جديد مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كوشيار گيلاني به شرح زير تغيير يافته و محل استقرار مؤسسه براي ورودي‌هاي سال 1389 در شهرستان رشت مي‌باشد. رشت ـ گلسار ـ انتهاي خيابان 86.   تلفن: 2247007 و 7234494 و 8-7234497 و 1-7234500-0131

26- ثبت‌نام از كليه پذيرفته‌شدگان مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ميرعماد قزوين در محل ساختمان شماره 1 مؤسسه به نشاني: قزوين، بلوار دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره)، خيابان حكمت 58، پلاك 11 انجام خواهد شد.   تلفن: 3669570-0281

ط- نحوه و تاريخ انتشار فهرست اسامي معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي نيمه متمركزآزمون سراسري سال 1389

 اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ و محل مصاحبه، معاينه و يا مصاحبه و معاينه ، آزمون عملي و علمي و ساير مراحل گزينش رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 1389 ( رشته هاي نيمه متمركز دوره هاي روزانه ، شبانه «نوبت دوم »، دانشگاه پيام نور‌، موسسا‌ت‌آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي و دوره‌هاي بين‌الملل) به همراه ‌فهرست ‌اسامي ‌و ‌شماره‌داوطلبي‌ معرفي‌شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي مذكور تاچند برابر ظرفيت هر رشته ازطريق سايت اينترنتي اين سازمان در نيمه دوم مهرماه  منتشر خواهدشد. معرفي شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور لازم است با توجه به برنامه زماني اعلام شده و ضوابط مندرج در اطلاعيه براي شركت در مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته‌هاي مربوط اقدام نمايند.

درخاتمه سازمان سنجش آموزش كشور وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به مصداق «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» لازم مي داند از زحمات صادقانه كاركنان وزارت امورخارجه ، وزارت آموزش وپرورش ،وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام‌نور، هيات محترم عالي گزينش ، هياتهاي محترم مركزي گزينش ، وزارت نيرو ، وزارت بازرگاني، وزارت راه و ترابري ، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور ، وزارت اطلاعات ، استانداران و فرمانداران محترم ، مركز سنجش وزارت آموزش وپرورش ، ادارات كل آموزش و پرورش استانها، مديريت‌هاي آموزش وپرورش شهرستانها، دانشگاه آزاد اسلامي، بنياد شهيد وامور ايثارگران ، ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي و نظامي ، سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران ، سازمان بهزيستي كشور ، سازمان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، رياست محترم سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ ايران ، روزنامه هاي رسمي كشور ، پيك سنجش ، بانكهاي تجارت و ملي ايران ، شركت پست جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل پست تهران ، اداره كل تجزيه و مبادلات پستي ، شركت ايران چاپ ، شركت واحد اتوبوسراني ، اداره راهنمايي و رانندگي، بانكهاي عضو شبكه شتاب و هم چنين كليه وزارتخانه ها ، سازمانها   و ارگانهايي كه به نحوي از انحاء در ثبت نام ، برگزاري و اعلام نتايج آزمون سراسري سال 1389 همكاري نموده اند ، صادقانه قدرداني نموده و توفيق بيشترايشان را درخدمت به اسلام و مسلمين از درگاه احديت خواستار مي باشد.

داوطلبان گرامي مي توانند سؤالات خود را با شماره تلفن هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگوئي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org درميان‌بگذارند.

 داوطلبان پذيرفته شده در كنكور سراسري 89 جهت مشاهده‌ي «برنامه زماني ثبت نام دانشگاه‌ها» مي‌توانند به اين خبر مراجعه نمايند.

منبع: سازمان سنجش آموزش كشور

موضوع: ثبت نام دانشگاه

امتياز: 4.14 تعداد رأي: 7

امتياز دهيد:

نظرات:

02/07/1389 ساعت 22:54
كنكور با راديو فرهنگ:
آموزش دروس كنكور با بهترين اساتيد ايران در راديو فرهنگ.
زيست شناسي-ديفرانسيل-گسسته-شيمي-ادبيات-عربي-دين و زندگي-زبان انگليسي-و مشاوره.
براي اطلاع بيشتر به وبلاگ زير مراجعه كنيد.
www.gozineradio.blogfa.com


23/06/1389 ساعت 13:03
سميه:
عالي بود فقط منم اضافه كنم كه ساعت ثبت نام ۸ صبحه، سعي كنيد زود بريد كه اونجا خيلي شلوغ ميشه


21/06/1389 ساعت 23:54
مريم داوري:
دستتون درد نكنه فقط كاش ساعت مراجعه به دانشگاه ها ونحوه ي ثبت نام اينترنتي در صورت نياز را مشخص مي كرديد


19/06/1389 ساعت 20:31
مازيار ممبني :
اطلاع رساني خيلي خوبه


نام شما: *
نظر شما: *
حاصل عمليات: ۶ - ۴ =

بسياري از افرادي كه خبر فوق را خوانده‌اند، به اين اخبار نيز علاقمند بوده‌اند:


اخبار مرتبط:


آموزشگاه‌ها مدارس دبيران ناشران كتاب‌ها اخبار مقاله‌ها سايت‌هاي مرتبط اخبار همكاران
صفحه‌ي اصلي درباره‌ي ما تماس با ما جست و جو نظرات پرسش‌هاي متداول تعرفه‌ي آگهي