اشتراك خبرنامه‌
پست الكترونيكي:

اخبار مرتبط با كنكور

09/09/1386

سهميه ها و توزيع ظرفيت در آزمون سراسري سال 1387

معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش كشور سهميه ها و توزيع ظرفيت در آزمون سراسري سال 1387 را تشريح كرد.

دكتر توكلي در گفتگو با خبرنگار آفرينش اظهار داشت: هر داوطلب  مي تواند بر اساس  شرايط خود در يكي  از سهميه‌هاي  مناطق، شاهد و ايثارگر، بورسيه آموزگاران و سهميه بهياران شركت  كند.

وي در خصوص سهميه  داوطلبان  مناطق گفت: شركت كنندگان  در آزمون  سراسري  سال  جاري  بر اساس  بخش  محل  اخذ مدرك  تحصيلي  سه  سال  آخر دوره  متوسطه  جزو يكي  ازسهميه هاي  مناطق1   ، 2 و يا 3 محسوب  مي گردند. داوطلبان  متقاضي  سهميه  مناطق  بايد قسمت مربوط را در بند 9 قسمت اول (اطلاعات فردي) فرم تقاضانامه  ثبت نام اينترنتي را علامتگذاري  نمايند.

وي افزود: بر اساس  مصوبه  سي  و پنجمين  جلسه  كميته  مطالعه  و برنامه ريزي  كنكور سراسري  دانشگاه ها و موسسات  آموزش  عالي ، فارغ التحصيلان  و دانش آموزان  دوره  پيش دانشگاهي  نظام  جديد آموزش  متوسطه  بر اساس  بخش  محل  اخذ مدرك  تحصيلي  دوره  پيش دانشگاهي  و دو سال  آخر دبيرستان  و يا هنرستان  (سال  دوم  و سوم  دبيرستان  يا هنرستان هاي فني و حرفه اي و يا كار و دانش ) جزو يكي  از سهميه هاي  مناطق1  ، 2 و يا 3 محسوب  مي شوند.

دكتر توكلي گفت: فارغ التحصيلان دوره هاي كارداني پيوسته  آموزشكده هاي  فني  و حرفه اي  وزارت  آموزش  و پرورش  در آزمون  سراسري  سال1387   بر اساس  بخش  محل  اخذ مدرك  تحصيلي  سه  سال  آخر دوره  دبيرستان  و يا هنرستان  (سال  اول ، دوم  و سوم  دبيرستان  و يا هنرستان )، كه تحصيل نموده اند جزو يكي  ازسهميه هاي  مناطق1  ، 2 و يا 3 محسوب  مي شوند.

وي درخصوص سهميه   داوطلبان شاهد و ايثارگر گفت: هر يك  از داوطلبان  متقاضي  سهميه شاهد و ايثارگر مي توانند بر اساس  شرايط خود ، متقاضي  استفاده از سهميه  شوند.
وي افزود: رزمندگاني كه بر اساس ماده 1 و تبصره هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي  ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب  بسيجي  به دانشگاه ها و موسسات  آموزش  عالي  از تاريخ31   شهريور1359 لغايت31  شهريور1367 حداقل  شش  (6) ماه  متوالي  يا متناوب  داوطلبانه  در مناطق  عملياتي  جبهه هاي  نبرد حق  عليه  باطل  حضور داشته اند، لازم  است  ضمن مراجعه به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد كشاورزي) نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تائيد نهائي قرار گيرد.

وي ضمن بيان اينكه در صورت عدم مراجعه در مورد مقرر امكان هيچگونه صدور فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان از سوي رده هاي سپاه و وزارت جهاد كشاورزي ذيربط ميسر نمي باشد افزود: مناطق  عملياتي  بر اساس  مصوبات  شوراي  عالي  دفاع  تعيين  مي شود و مدت  حضور يا خدمت  در جبهه  سربازان  و پاسداران  وظيفه  و همچنين  تعهدات  و ماموريت هاي  خدمتي  پرسنل  وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان هاي  نظامي  در جبهه  و نيز طرح6   ماهه  دانشجويان  دانشگاه ها و موسسات  آموزش  عالي ، حضور داوطلبانه  تلقي  نمي شود. ضمن آنكه بسيجيان فعال و عادي پايگاه هاي مقاومت بسيج، مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي شوند.

معاون اجرايي سازمان سنجش گفت: جانبازان25   تا 69% ، آزادگان  و فرزندان  و همسران  آنان ، فرزند و همسر جانبازان %50 و بالاتر و همچنين  فرزندان  و همسران  شهدا، مفقودين  و اسرا و جانبازان %70 و بالاتر و خانواده شهدا (خواهر و برادر شهيد)  براي  استفاده  از سهميه مربوط بايد بر اساس  ضوابط لازم اقدام  كنند. لذا اين قبيل داوطلبان بايستي ضمن مراجعه به سايت اينترنتي ايثار به نشاني:  ir.Isaar.WWW  با درج كد ملي و كد ايثارگري و اطلاعات لازم در لينك مربوط كد 12 رقمي رهگيري دريافت دارند و آن را در بند 13 قسمت اول (اطلاعات فردي) فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتي درج نمايد و در صورت نياز مي توانند با شماره تلفن هاي 88935954 و 021 -88944223 تماس حاصل نمايند. 

وي دراين خصوص بيان كرد: جانبازان با درصد جانبازي حداقل %25 و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج كد رهگيري در بند 12 تقاضانامه ثبت نامي، به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد كشاورزي) مراجعه و با ارائه كارت جانبازي و آزادگي، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام، توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران (نيروي مقاومت بسيج) و وزارت جهاد و كشاورزي مورد تائيد نهائي قرار گيرد و در گزينش نهائي به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي و مدت اسارت اضافه گردد.

وي همچنين افزود: ان  دسته  از داوطلباني  كه  با استفاده از سهميه شاهد و ايثارگر، يك بار در رشته هاي تحصيلي دوره هاي روزانه آزمون سراسري پذيرفته شده اند، اعم از اينكه از رشته قبولي انصراف داده و يا در رشته قبولي ثبت نام كرده و يا نكرده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه مذكور را در آزمون سراسري نخواهند داشت.

وي گفت: بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه ريزي كنكور، آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دوره هاي شبانه و نيمه حضوري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور و يا موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي (به جز دوره هاي روزانه در دانشگاه هاي دولتي) قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود مجاز به استفاده مجدد از سهميه هاي مربوط در آزمون سراسري خواهند بود.

دكتر توكلي اضافه كرد: فرزندان و همسران جانبازان 25 الي %49 پس از شركت در آزمون، در صورتيكه مجاز به انتخاب رشته شوند، پس از دريافت كارنامه اوليه مي توانند با مراجعه به مراكز بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ذيربط، نسبت به ارسال آمار و اطلاعات خود اقدام نمايند تا بنياد شهيد و امور ايثارگران مركز پس از تاييد اسامي آنان را براي اقدامات لازم به اين سازمان اعلام دارند.

دكتر توكلي درخصوص بورسيه  آموزگاران گفت:  آموزگاران  ديپلمه  رسمي  (قطعي-   آزمايشي) و يا پيماني كه  حداقل سه سال در مناطقي كه آموزش و پرورش تعيين مي نمايد، خدمت كرده باشند و در حال  حاضر نيز شاغل  باشند، مي توانند براي  ورود به  رشته هاي  تحصيلي دبيري ، دبير فني دانشگاه ها و موسسات  آموزش  عالي  با دريافت فرم مخصوص از نواحي  و يا مناطق  آموزش  و پرورش  (مطابق فرم شماره 3 مندرج در صفحه 41  دفترچه راهنما) و نگهداري آن نزد خود از بورس وزارت آموزش و پرورش استفاده نمايند.

وي افزود: آموزگاران  ديپلمه  رسمي  (قطعي-   آزمايشي) و يا پيماني كه  حداقل سه سال در مناطقي كه آموزش و پرورش تعيين مي نمايد، خدمت كرده باشند و در حال  حاضر نيز شاغل  باشند، مي توانند براي استفاده از سهميه رشته هاي تحصيلي راهنمايي و مشاوره و علوم تربيتي دانشگاه ها و موسسات  آموزش  عالي  با دريافت فرم مخصوص از نواحي  و يا مناطق  آموزش  و پرورش  (مطابق فرم شماره 3 مندرج در صفحه 41  دفترچه  راهنماي شماره 1 آزمون سراسري سال 1387) و نگهداري آن نزد خود از سهميه مزبور استفاده نمايند. لازم به ذكر است كه پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي راهنمايي و مشاوره و علوم تربيتي با سهميه آموزگاران، بورسيه وزارت آموزش و پرورش نمي باشند.

معاون اجرايي سازمان سنجش در خصوص سهميه  بهياران گفت:  بهياران  دارنده  ديپلم  مورد تاييد وزارت  آموزش  و پرورش  كه  به  حرفه  بهياري  اشتغال  دارند، مي توانند با تهيه گواهي  لازم  از سازمان  متبوع  و نگهداري آن نزد خود منحصرا براي  ورود به  رشته  پرستاري  از سهميه  بهياران  استفاده  نمايند.

وي اضافه كرد: داوطلباني  كه  با توجه  به  ضوابط علاقه مند به  استفاده  از بورسيه  آموزگاران  و يا سهميه  بهياران  در رشته هاي  ذيربط باشند، لازم  است  علاوه  بر انتخاب يكي  از سهميه  ها، برحسب  مورد علاقه مندي  خود را با علامتگذاري  قسمت مربوط در بند 36 در قسمت دوم (اطلاعات آزموني) فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتي مربوط تعيين  نمايند و مدارك  لازم  را نيز تهيه كنند تا از اولويت  اختصاص  داده  شده  براي  رشته هاي  ذيربط استفاده  نمايند. 

منبع: روزنامه آفرينش

موضوع: نحوه‌ي برگزاري

امتياز: 3.26 تعداد رأي: 23

امتياز دهيد:

نظرات:

09/04/1391 ساعت 12:18
احسان جانباز ارتش:
واقعا متاسفم به اين نظام كه شعار عدالت را سرلوحه خود قرار داده اينقدر تبعيض و اجخاف در حق ارتشيان را روا مي داند و ارتشيان را به عنوان سياه و درجه دوم محسوب مي كند و رشاذت ها و جانبازي آنها را قبول نمي كند ؟؟؟؟؟؟ .....


29/10/1389 ساعت 09:56
شهماري:
چون تا كنون ارتش در بنياد شهيد هيچ گونه حق و نظري نمي توانسته داشته باشد و حق وتو از او گرفته شده بود و فقط تمامي نظرات و تشخيصات ودرصد جانبازي در انحصار بنياد شهيد و سپاه و بسيج و جهاد سازندگي بوده نسبت به نظر و درصد جانبازي اختصاص يافته توسط كميسيون شوراي عالي پزشكي ارتش را در بنياد به بهانه هاي واحي مجددا مورد ارزيابي و كاهش قرار ميدادند ۴۰٪ را به ۵٪ تعديل ميكردند گويا خوشبختانه ارتش نيز خيال دارد از نظر و تشخيص و مستندات خود دفاع كند اخيرا با بنياد و سپاه و جهاد و بسيج هماهنگ شده و يك مصوبه و يا پيشنهاد ي چيزي را جهت هم سو و يا همسان سازي و يا مقدار درصد جانبازي را كه به يك فرد جانباز اختصاص ميدهند ديگر در بنياد تعقييراتي نكند حتي به مجلس رفته و تائيد هم شده بفرمائيد انشالله كي ابلاغ و اجرا مي شود


08/04/1389 ساعت 11:28
بهار:
ممنون


07/12/1388 ساعت 18:49
حسين...:
از لطف شما متشكرم ولي ميشه توضيح بدين كه فرزندان جانبازان۲۵٪ چقدر شانس قبولي بيشتر دارند نسبت به داوطلبان عادي.اگه توضيح كامل بدين ممنون ميشم.با تشكر...


08/09/1388 ساعت 22:53
وجيه الله شهماري :
عادلانه نيست علي الخصوص براي ايثارگران و جانبازان . چرا كه بنده يك جانباز ۴۸٪ ارتش هستم و يك فرد جانباز ۵٪ در بنياد شهيد شناخته شده ام با ۸۶ ماه حضور مداوم در جبهه خانواده و بچه بنده از خدمت معاف مي شود ولي سهميه ندارد بطور مثال يك جانباز ۲۵٪ قبلي جعلي و سو استفاده كرده چند ماه در جبهه سهميه دارد جانبازاني را كه از غافله عقب افتادن و در حال حاضر به آن نياز پيدا كرده اند و امروزه توانسته اند مداركهاي خود را جمع آوري و تهيه كنند به دليل سهميه و ساير بهره منديها و امتيازات آنقدر سخت مي گيرند و سند و مدارك مجروحيت جراحتهاي وي را نمي پذيرند تا مبادا جانباز شناخته شوند چه رسد تا از سهميه استفاده كنند در عوض آنهاي كه اصلا جانباز نيستند و با سو استفاده كارت جانباز و جانباز شناخته شده اند را هيچ كس كنترلي در آنها ندارند و بلعكس دود آنها به چشم جانبازاني كه مي خواهند به حقيقت جانباز شناخته شوند مي رود سخت گيري مي نمايند تقاضا داريم طرحي را بريزند و عدالت را در ايثارگري و جانبازي تحقق ببخشند جلوي آنهاي را كه اصلا رنگ جبهه و جنگ را نديده اند و كارت جانبازي ۴۰ دزصد و ۳۰درصد دارند را بگيرند و انهاي كه حقشان جانبازي بيشتر و يا درصد آنها بايستي بيشتر شوند را تجديد نظر كنند تا عدالت برقرار گردد با تشكر


29/07/1388 ساعت 09:32
شيره كر:
خنثي


29/07/1388 ساعت 09:28
پيكل:
عالي


23/06/1388 ساعت 11:19
اميرحسين غفاري:
كدرهگيري بسيج دانش آموزي از كجا گرفته شود


01/05/1388 ساعت 15:11
مهدي باقري:
از سهميه بنياد شهيد چند بار ميتوان در كنكور استفاده كرد


26/04/1388 ساعت 18:23
جواد:
سلام ميخواستم بدونم من برادر شهيد بدون انتخاب رشته در كنكور امسال ميتونم سال بعد از سهميه استفاده كنم يا نه؟


21/02/1388 ساعت 14:38
ميخ:
هيچي؟


13/02/1388 ساعت 11:14
محمدرضا م:
سهميه كنكور براي جانبازان به چه صورت است


13/02/1388 ساعت 11:12
محمدرضا:
جانبازاني كه كد۱۲رقمي ندارندوميخواهندازسهميه كنكوراستفاده كنند


05/12/1387 ساعت 21:12
مدير سايت:
كد رهگيري بسيج دانش‌آموزي را مي‌توانيد از ناحيه مقاومت بسيج مربوطه دريافت كنيد.
به اميذ روزي كه تمام داوطلبان در شرايط يكسان كتكور بدهند...


05/12/1387 ساعت 15:00
راهپيما:
سلام لطفا بفرماييد كد رهگيري بسيج دانش‌آموزي را از كجا بگيرم؟


20/11/1387 ساعت 18:25
آزاده:
شما نبايدسهميه رابرداريدچرا كه همه جااولويت باجانبازاست


15/11/1387 ساعت 18:18
رضا قوي نژاد:
خوبه


03/10/1387 ساعت 20:16
يونس طاهري:
سهميه ايثارگري به فرزندان جانبازان 10درصدتعلق ميگيرد


20/09/1387 ساعت 10:22
حميد:
سايت ايثار مشكل داره


19/09/1387 ساعت 20:28
مدير سايت:
كد دانش‌آموزي ۱۲ رقمي از طريق سايت سازمان سنجش در اختيار داوطلبان قرار مي‌گيرد.


18/09/1387 ساعت 13:07
عسل:
بفرماييد كجا كد12رقمي رو بگيرم


17/08/1387 ساعت 23:34
ميلادخمر:
خوبه
ولىكمىاطلاعات را گسترش دهيد


17/05/1387 ساعت 09:46
حامد ميرفلاح:
بد نيست.


14/05/1387 ساعت 00:33
حسين:
عالي


نام شما: *
نظر شما: *
حاصل عمليات: ۱ + ۷ =

بسياري از افرادي كه خبر فوق را خوانده‌اند، به اين اخبار نيز علاقمند بوده‌اند:


اخبار مرتبط:


آموزشگاه‌ها مدارس دبيران ناشران كتاب‌ها اخبار مقاله‌ها سايت‌هاي مرتبط اخبار همكاران
صفحه‌ي اصلي درباره‌ي ما تماس با ما جست و جو نظرات پرسش‌هاي متداول تعرفه‌ي آگهي