اشتراك خبرنامه‌
پست الكترونيكي:

مقاله‌هاي مرتبط با كنكور

چهار گام براي برنامه‌ريزي موفق

استاد محي‌‌الدين ظاهري نويسنده‌ي كتاب اسرار موفقيت

آنچه براي شركت در كنكور اصل مي‌باشد، ”انگيزه“ است؛ چون بدون انگيزه هيچ‌كاري انجام نمي‌شود و اگر هم انجام شود، به‌درستي پيش نمي‌رود و نتيجهٔ مطلوبي به دنبال نخواهد داشت.

ثبت+ ليست‌كاري + ليست زماني = برنامه‌ريزي دقيق
 ● ۳ اصل اوليهٔ موفقيت
 آنچه براي شركت در كنكور اصل مي‌باشد، ”انگيزه“ است؛ چون بدون انگيزه هيچ‌كاري انجام نمي‌شود و اگر هم انجام شود، به‌درستي پيش نمي‌رود و نتيجهٔ مطلوبي به دنبال نخواهد داشت.
 انگيزه موتور محركهٔ تمام فعاليت‌ها و ”هدف“. جهت‌دهندهٔ آن فعاليت‌ها است. به اين ۲ عامل بسيار مهم، بايد عامل ديگري يعني ”راه‌ و روش“ را هم اضافه كرد كه محور اصلي برنامه‌ريزي است.
 ● تعيين هدف
 خواسته‌هاي خود را به‌صورت هدف‌هائي روشن و واضح، روي كاغذ بياوريد و يك برنامهٔ كاري براي خودتان بنويسيد. ”برايتان تريسي“ يك فرمول سادهٔ پنج مرحله‌اي براي اين منظور ارائه مي‌دهد:
 ۱) به‌طور دقيق مشخص كنيد كه در هر حوزه از زندگي خود، به‌خصوص در مورد وضعيت تحصيلي و مالي، هدف شما چيست و چه مي‌خواهيد؟ ايده‌آل‌هاي خود را روي كاغذ بياوريد.
 ۲) براي رسيدن به هر كدام از اين هدف‌ها، زمان‌بندي خاصي معين كنيد. اگر يكي از هدف‌هاي شما خيلي بزرگ است، آن هدف را به هدف‌هاي كوچك‌تر تقسيم كنيد و براي رسيدن به هر هدف، زمان‌بندي كنيد.
 ۳) فهرستي از كليهٔ اقدام‌هاي ضروري براي دست‌يابي به هر هدف را تعيين كنيد و به‌طور مرتب مواردي را به اين فهرست اضافه كنيد تا تكميل شود براي تكميل اين فهرست، بهتر است كه از هم‌فكري دوستان و نزديكان خود هم كمك بگيريد.
 ۴) فهرست، تكميل شده را برحسب درجهٔ اهميت، اولويت‌بندي كنيد تا برنامهٔ كاري شما به‌دست آيد. به دقت مشخص كنيد كه براي رسيدن به هر هدف، از كجا بايد شروع كنيد و به ترتيب، چه مراحلي را بايد پشت سر بگذرايد.
 ۵) براساس برنامه‌اي كه تدوين كرده‌ايد، بلافاصله شروع به‌كار كنيد و هر روز، كاري بكنيد كه يك قدم به هدفتان نزديكتر شويد.
 پس از تهيه اين ليست، از خودتان بپرسيد كه دستيابي به كداميك از اين هدف‌ها، بيشترين تأثير را در زندگي شما خواهد گذاشت؟ با پاسخ صريح به اين سؤال، اولين و مهمترين هدف شما تعيين مي‌شود. براي رسيدن به اين هدف زمان خاص و برنامه‌ريزي خاصي تعيين كنيد و براساس اين برنامه عمل كنيد. هر روز اقدام‌هائي را انجام دهيد كه به هدف خود نزديكتر و نزديكتر شويد.
 ● ۴ گام براي برنامه‌ريزي موفق
 ▪ گام اول: ثبت زمان‌هاي مطالعه و ساعت‌هاي زيستي
 مهمترين كاري كه يك دانش‌آموز براي اجراء يك برنامه‌ريزي صحيح بايد انجام دهد اين است كه به‌طور حتم زمان‌هاي كارهائي را كه در طول روز انجام مي‌دهد، ثبت نمايد. ثبت ساعت‌هاي مطالعه، فايده‌هاي بسياري دارد كه از آن جمله مي‌توان موارد زير را برشمرد:
 ۱) وقتي از دانش‌آموزها سؤال مي‌شود كه چند ساعت در روز درس مي‌خوانند و سپس از آنها خواسته مي‌شود زمان‌هاي وقعي مطالعه روزانه خود را ثبت نمايند، به‌طور عموم بين زمان اعلام شده اوليه و مدتي كه در واقع براي مطالعه صرف مي‌شود، اختلاف زيادي وجود دارد ثبت زمان‌هاي مطالعهٔ روزانه موجب مي‌شود شما تخمين صحيحي از وضعيت كنوني داشته باشد.
 ۲) تعهد به ثبت زمان‌هاي مطالعهٔ روزانه، انگيزهٔ شما را براي مطالعه افزايش داده و شما را به تلاش بيشتر ترغيب مي‌كند. وقتي در انتهاء روز، جمع‌ ساعت‌هاي مطالعهٔ خود را حساب كرديد و از پيشرفت و زياد شدن احساس رضايت و زا كم بودن آن احساس ناراحتي نموديد، وجدان درسي شما بيدار خواهد شد و شما را به مطالعهٔ بيشتر تشويق خواهد كرد.
 ۳) ثبت زمان‌هاي مطالعه به اين علت كه ميزان اتلاف زماني را مشخص مي‌سازد، شما را از وضعيت خود آگاه ساخته و به حل مشكل‌ها وادار مي‌سازد. وقتي كه شما در انتهاء روز در برنامهٔ ثبت شدهٔ خود مشاهده مي‌نمائيد كه همان چند دقيقه‌اي كه براي خوردن آب از سر جاي خود بلند شده‌ايد، با يك تماشاي تلويزيون كوتاه! به نيم ساعت اتلاف زمان تبديل شده است؛ روزهاي بعد تلاش خواهيد كرد كه دقت بيشتري در مورد زمان‌هاي تلف‌شدهٔ روزانه خود داشته باشيد.
 ۴) ثبت زمان‌ها مطالعه شما را به رقابت با خود تشويق مي‌كند. اگر زمان‌هاي مطالعه خود را در طي روزهاي مختلف و در هفته‌هاي متوالي ثبت نموده و نگهداري كنيد، سعي به بهبود زمان‌هاي مطالعه و به‌اصطلاح ركورد زدن موجب ايجاد يك رقابت سالم با بهترين رقيب موجود براي شما يعني خود شما مي‌شود.
 براي ثبت زمان‌هاي مطالعهٔ روزانه مي‌توانيد از يك تقويم كوچك روميزي و يا حتي برگه‌هاي كوچك كاغذ سفيد استفاده نمائيد. بهترين روش براي ثبت زمان مطالعه، ثبت زمان شروع مطالعه در هنگام شروع آن و ثبت زمان خاتمه هرگاه كه از جاي خود بلند مي‌شويم و ثبت مجدد زمان شروع بعدي بعد از برگشت به سر كار مي‌باشد.
 منظور از ثبت ساعت‌هاي زيستي نيز، نوشتن زمان‌هاي استراحت روزانه و شبانه و صرف صبحانه، نهار و شام است. اگر بتوانيد ساعت‌هاي زيستي خود را در طول هر روز ثبت كنيد، آنگاه خواهيد توانست كم كم زمان‌هاي ثابتي براي اين فعاليت‌ها (خوابيدن، بيدار شدن، گرسنه شدن و ...) در نظر بگيريد و زمان انجام آنها را ثابت نمائيد. در اين شرايط، عملكرد بدن شما چيزي تنظيم خواهد شد كه به‌راحتي از خواب بيدار شويد، به موقع گرسنه شويد و به موقع خسته شويد و بخواهيد در مورد فايده‌هاي ديگر اين كار در مبحث ”ساعت زيستي“ به تفصيل سخن خواهيم گفت.
 همان‌طور كه در ابتدا اشاره شد اگر يك دانش‌آموز، از چهار گامي كه در اينجا براي برنامه‌ريزي معرفي مي‌شوند، تنها همين مرحله را اجراء كند، پيشرفت قابل ملاحظه‌اي كرده است، اما به ياد داشته باشيد كه هر تغيير رفتاري در ابتدا نيازمند صبر و حوصله و صرف زمان است. پس همت كنيد و دست كم همين مرحله را به‌طور كامل اجراء نمائيد.
 ▪ گام دوم: تهيهٔ ليست كاري
 قدم دوم در تهيه و اجراء يك برنامه‌ريز موففق، اطلاع كامل از كارهائي است كه مي‌بايست رد روزها و هفته‌هاي آينده انجام شوند. دوست‌هاي عزيز سعي كنيد در برنامه‌ريزي هيچ‌گاه به حافظهٔ خود اطمينان نكنيد. حافظهٔ انسان براي اجراء كارهاي روزانه فضاي محدودي دارد (مانند فضاي روي ميز مطالعه شما) اگر شما اين فضاي محدود را پر و شلوغ نمائيد، ديگر نخواهيد توانست استفاده مناسبي از آن بكنيد و كارهاي شماآشفته و نامرتب خواهند شد؛ پس سعي كنيد به‌جاي استفاده از فضاي محدود حافظهٔ اجرائي خود، در برنامه‌ريزي روزانه و هفتگي از كاغذ و قلم استفاده نمائيد. كارهائي كه قرار است انجام دهيد را روي يك برگه كاغذ ثبت نمائيد و به‌جاي فشار آوردن به ذهن خود از روي ليست كارهائي كه نوشته‌ايد، برنامه‌ريزي نمائيد. تهيه ليست كاري يكي از مهمترين گام‌هاي برنامه‌ريزي مي‌باشد و اگر شما تنها و تنها اين گام زا برنامه‌ريزي را انجام دهيد، باز هم كلي در زمانبندي‌هاي روزانه جلو خواهيد افتاد. تهيه ليست كاري، فايده‌هاي زير را براي شما به دنبال خواهد داشت:
 ۱) ديگر كاري فراموش نخواهد شد و از قلم نخواهد افتاد.
 ۲) ذهن شما از فشارهاي به ياد نگه داشتن وظيفه‌هاي مهم و غيرمهم راحت خواهد شد و بنابراين، به شما امكان برنامه‌ريزي براي آينده را خواهد داد.
 ۳) شما از روي ليست كاري نوشته شده، مي‌توانيد اولويت وظيفه‌هاي خود را مشخص نمائيد و آنها را به ترتيب اهميت انجام دهيد.
 ۴) ليست كاري، مادهٔ خام برنامه‌ريزي مي‌باشد. يك ليست كاري دقيق و به روز مي‌تواند شما را براي يك برنامه‌ريزي دقيق آماده سازد.
 ۵) تهيه ليست كاري و قرار گرفتن مجموعهٔ وظيفه‌ها در پيش چشم يا ايجاد استرس نسبت به‌كارهائي كه مي‌بايست انجام شوند، انگيزه را بري مطالعه افزايش داده و اتلاف زمان را كاهش مي‌دهد.
 ▪ گام سوم: تهيه ليست زماني
 يكي از اصول مهم برنامه‌ريزي اين است كه شما از زمان‌هائي كه براي كارهاي مختلف داريد، مطلع باشيد. به‌عنوان نمونه بدانيد در طي هفته‌اي كه پيش‌رو داريد چند ساعت وقت خالي براي مطالعه، چند ساعت كلاس درسي و حتي چند ساعت زمان براي استراحت و تفريح در اخيار داريد.
 مجموعهٔ اطلاع از زمان‌هاي خالي به همراه در اختيار داشتن ليست كاري مي‌تواند زمينه‌اي مناسب براي آخرين مرحله، يعني برنامه‌ريزي دقيق آماده سازد. آيا تاكنون محاسبه كرده‌ايد كه با توجه به كلاس‌ها، زمان‌هائي كه براي رفت‌وآمد، شام و نهار و ... صرف مي‌شود، چقدر زمان خالي در روزهاي مختلف در اختيار داريد كه مي‌توانيد از آنها براي مطالعه، چند ساعت كلاس درسي و حتي چند ساعت زمان براي استراحت و تفريح در اختيار داريد.

منبع: مجله شادكامي و موفقيت

موضوع: رموز موفقيت

امتياز: 3.43 تعداد رأي: 7

امتياز دهيد:

نظرات:

07/04/1394 ساعت 12:17
Ali kamali:


محي الدين ظاهري كيست؟
ايشون يكي از بزرگ مشاوراي كنكور هستند كه سابقه كاري خوب و درخشاني دارند البته در كنكورهاي دهه 80 چون اكثر شاگرداش مال اون دهس
حق مشاوره ايشون طي يك نيم سال 1ميليون تومان است كه در طي اين يك سال فقط و فقط به شما برنامه داده ميشود.برنامه هايي كه از سوي ايشون ارائه ميشه همگامي با برنامه آزموني كه شركت ميكنيد مطابقت دارد و در برخي موارد نيز مجبور خواهيد شد عقب گرد داشته باشيد و از برنامه جا بمونيد.مهم ترين عامل در نظر ايشون كيفيت كار است هر چند كه تعداد زيادي مطلب مانده باشد و شما نتونسته باشيد و اون ها رو خونده باشيد.خيلي از مطالبو حذف ميكنه كه اشتباه ترين كاره.چرا ممكنه كه ساده ترين تست ها از اونا مطرح بشه.
افرادي كه قصد مشاوره با ايشون رو دارند بايد بگم كه ؛فقط و فقط به شما برنامه داده ميشه حالا يا روزنه يا در اكثر موارد هفتگي،منتهي ساير مواردي كه ايشون در تبليغات و گفته هاشون واسه جذب افراد ميارن اينه كه به شما روش هاي مطالعه،تست زني،تست شناشي و ... رو تا حدودي القا ميكنن و به اين اميد نباشيد كه نه تنها ايشون بلكه چنين مشاوراني بيان و هر چيزي رو كه ميدونن در اختيار شما بزارن چون ناسلامتي نميخوان پس فردا يكي بيادو رو دستشون بلند بشه.اين يك واقعيته!
حجم برنامه هايي كه ايشون ميدن كاملا فشرده و سنگين است بطوري كه از ساعت 7 صبح كه بيدار ميشيد تا ساعت 12 شب برنامه تموم ميشه.اغراق نميكنم.خلاصه خيلي وقت كمي واسه استراحت ميده بهتون.يكي از دوستاي من توي فروردين از سنگيني حجم كاريش جوري شده بود كه مثله اين ديوونه ها فقط ميخاست از خونه بره بيرون و از درس دور باشه،كه متاسفانه مشاوران به اين مسئله توجه زيادي ندارن و فقط پولو ميخان كه ايشون هم از همون دسته هاست.
پكيج هاي مشاوره اي هم مفت نميرزه،فقط تبليغات تو خالي هستش كه تو نامه هاي شاگرداش نوشته شده.وگرنه مگه دانش آموز مشكل داره كه هم بياد پكيج بگيره هم مشاوره تلفني و هزينه زيادي بده پس مطمئنا پيكجاش مفت نميرزه.پس بهترين كس براي مشاوره خودتون هستيد.هزينه اضافه نكنيد.:)


14/01/1391 ساعت 16:40
مينا:
به تو چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


14/01/1391 ساعت 16:38
به تو چه!:
متوط


14/01/1391 ساعت 16:36
مينا:
غلامعلي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


14/01/1391 ساعت 16:35
غلامعلي:
هوچ به درد نخورد.


14/01/1391 ساعت 16:33
حسن:
نوشتن ۴گام براي برنامه ريزي موفق ولي فقط ۳تاشو گفتن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


14/01/1391 ساعت 16:31
فاطمه:
ضعيف.


14/01/1391 ساعت 16:30
فاطمه:
ضعيف.


14/01/1391 ساعت 16:28
غزل جون:
مرسي.خيلي به دردم خورد.


14/01/1391 ساعت 16:23
مطهره مالمير:
خوب بود.متشكرم


23/11/1388 ساعت 02:20
كنكور با راديو فرهنگ:
آموزش دروس كنكور با بهترين اساتيد ايران در راديو فرهنگ.
زيست شناسي-ديفرانسيل-گسسته-شيمي-ادبيات-عربي-دين و زندگي-زبان انگليسي-و مشاوره.
براي اطلاع بيشتر به وبلاگ زير مراجعه كنيد.
www.gozineradio.blogfa.com


نام شما: *
نظر شما: *
حاصل عمليات: ۹ x ۴ =

بسياري از افرادي كه مقاله‌ي فوق را خوانده‌اند، اين مقاله‌ها را نيز خوانده‌اند:


مقالات مرتبط:


آموزشگاه‌ها مدارس دبيران ناشران كتاب‌ها اخبار مقاله‌ها سايت‌هاي مرتبط اخبار همكاران
صفحه‌ي اصلي درباره‌ي ما تماس با ما جست و جو نظرات پرسش‌هاي متداول تعرفه‌ي آگهي