اشتراك خبرنامه‌
پست الكترونيكي:

مقاله‌هاي مرتبط با كنكور

مهندسي معكوس تست هاي كنكور - روش دسترسي به پاسخ درست بر اساس احتمالات

مهاجر

در اين مقاله ما قصد داريم با استفاده از اصول مهندسي معكوس و استفاده از ابزارهاي قدرتمند آمار و احتمالات و بحث هاي روان‌شناسي نحوه‌ي كاهش ترديد بين جواب‌هاي چهارگزينه‌اي به سه‌گزينه‌اي و در نهايت تك‌گزينه‌اي و كشف گزينه‌ي صحيح با درصد احتمال صحت بالا را براي شما تشريح كنيم. كارآيي خارق‌العاده‌ي اين روش‌ها هنگامي آشكار‏ مي‏شود كه شما نتايج آن را روي كنكورهاي برگزار شده‌ي دوره‌هاي قبل تست و ارزيابي كنيد.

كشورهاي ضعيف وقتي‏مي‏خواهند تكنولوژي ساخت يك محصول پيشرفته را به دست آورند، از مجموعه روش هايي استفاده‏مي‏كنند كه تحت نام دانش مهندسي معكوس دسته بندي‏مي‏شوند. مثلا اگر بخواهند دانش ساخت و توليد يك مدل تلويزيون ديجيتالي جديد را پيدا كنند، ابتدا با حسابگري و دقت بي نظير از تك تك اجزاي تلويزيون اطلاعات برداري مي‏كنند و به تدريج شروع به دمونتاژ يا باز كردن تك تك واحدها و در نهايت تك تك عناصر سازنده واحدها مي‏كنند و از اين مسير و با كمك آزمايشات متعدد سعي مي‏كنند مسير طي شده توسط سازنده اصلي براي رسيدن به اين محصول پيشرفته (در مثال ما تلويزيون ديجيتالي) را كشف كنند. در اين مقاله ما قصد داريم با استفاده از اصول مهندسي معكوس و استفاده از ابزارهاي قدرتمند آمار و احتمالات و بحث هاي روانشناسي نحوه‌ي كاهش ترديد بين جواب‌هاي چهار گزينه‌اي به سه گزينه‌اي و در نهايت تك گزينه‌اي و كشف گزينه‌ي صحيح با درصد احتمال صحت بالا را براي شما تشريح كنيم. كارآيي خارق العاده اين روش‌ها هنگامي آشكار‏مي‏شود كه شما نتايج آن را روي كنكورهاي برگزار شده دوره‌هاي قبل تست و ارزيابي كنيد.

با كمي حوصله و پشتكار و دقت متوجه خواهيد شد كه ديگر نيم ساعت آخر جلسات آزمون كنكور سراسري براي شما نيم ساعت نااميدي نيست ، بلكه نيم ساعتي است كه مي‏تواند سرنوشت قبولي شما را به شدت تحت تأثير قرار دهد و جايگاه و رتبه‌ي علمي شما را تا حد خارق العاده‌اي جابه‌جا كند. در زماني كه فقط با زدن دوعدد تست بيشتر دانشگاه محل تحصيل و رشته و مقطع تحصيلي شما تعيين‏مي‏شود، بديهي است كه اگر روشي بتواند رسيدن به بيش از ده تست صحيح را تضمين كند، ارزشي هم سنگ طلا خواهد داشت. اين درحالي است كه هيچ كس حاضر نيست كارآيي و اثر بخشي اين روش‌ها را بپذيرد و براساس آنها اقدام به زدن گزينه‌ها نمايد.

قبل از اينكه وارد بحث اصلي شويم لازم است نخست روي چند نكته اساسي با هم به توافق برسيم. تنها به اين شرط است كه ادامه مطالب زير معنا دار‏مي‏شود و‏مي‏تواند منجر به نتيجه گردد:

نكته اساسي 1: روش مهندس معكوس زماني جواب مي‏دهد كه فرد حداقل دانش مهندسي مورد نياز براي تكنولوژي مورد نظر را در اختيار داشته باشد. هر چه دانش فرد از موضوع بيشتر باشد ، احتمال خطاي او كمتر و امكان توفيق او در رسيدن به نتيجه مطلوب بيشتر مي‏شود. به همين دليل هر چه دايره‌ي اطلاعات درسي شما وسيع‌تر و تسلط شما به مفاهيم بنيادي دروس بيشتر باشد، ميزان اثر بخشي اين روش‌ها بيشتر است. بنا بر اين در نظر داشته باشيد كه اين جزوه شبيه اسلحه‌اي است كه شما هر چه ورزيده‌تر باشيد، بيشتر به كمك شما مي‏آيد و و در كارزارها و ميدان‌هاي آزمون بيشتر به دردتان مي‏خورد. بنا بر اين تا آخرين لحظه بايد سعي كنيد بيشترين حجم اطلاعات ممكن رادر ذهن خود جاي دهيد. در بخش مربوط به تند يادگيري در اين رابطه بحث شده است.

نكته اساسي 2: وقتي بحث احتمالات به ميان‏مي‏آيد هرگز نبايد روي اطلاعات مقطعي و موضعي نتيجه‌گيري كرد. بلكه بايد ديدي كل نگر داشت و نتيجه‌ي نهايي را مد نظر قرار داد. براي مثال وقتي مي‏گوئيم احتمال عبور ماشين‌هاي قرمز رنگي كه در هر ساعت از خيابان خاصي مي‏گذرند، 30 درصد است. منظور اين نيست كه 30 اتومبيل قرمز رنگ حتماً پشت سر هم و به صورت قطاري از اين خيابان عبور‏مي‏كنند. بلكه منظور اين است كه در هر ساعت از هر صد عدد ماشين، به احتمال قوي 30 تاي آنها قرمز‏مي‏باشند. به همين ترتيب وقتي ادعا مي‏كنيم كه با روش تشريحي در اين جزوه شما‏مي‏توانيد نسبت به كسي كه از اين روش هيچ نمي داند، 30 درصد بيشترجواب درست بزنيد، الزاماً به اين معنا نيست كه حتماً و دقيقاً 30 تاي اين تست‌ها درست و بقيه نادرست خواهندبود. چه بسا تعداد جواب‌هاي درست شما بيشتر از 30 تا بشود و اين بستگي به دقت و شانس و احتمالات دارد. اما نكته‌ي مهم اين است كه شما حتماً بيشتر از بقيه امتياز خواهيد آورد و عدد تضميني براي توفيق شما در جواب‌دهي به اين تست‌ها (نسبت به فردي كه از آنها بي‌اطلاع است) حداقل 30 درصد بالاتر است.

نكته اساسي 3: اگر فقط يك روز به آزمون باقي مانده است ، هرگز نگوئيد مطالعه ديگر بي‌فايده است و شما شانسي براي قبولي در آزمون نداريد. فراموش نكنيد كه اگر قرار باشد همه‌ي سؤالات درست جواب داده شوند و همه‌ي شركت‌كنندگان زمان كافي براي جواب‌دهي به سؤالات در اختيار داشته باشند، ديگر كنكور و مبارزه معناي خود را از دست مي‏دهد. در حقيقت بايد زمان كنكور بسيار كمتر از زمان لازم براي پاسخگويي به همه‌ي سؤالات باشد و سختي و مشكل بودن برخي از سؤالات بسيار بيشتر از حدي باشد كه بتوان همه آنها را در مدت تعيين شده جوا ب داد. در حقيقت در آزمون‌هاي استاندارد همگاني مانند كنكور سراسري، طراحان سوال سعي مي‏كنند بيشترين تعداد سوالات ممكن را در حداقل زمان ارائه دهند تا مسابقه معناي واقعي خود را پيدا كند. در اين حالت ديگر استفاده از واژه " بي‌فايده" براي مطالعه بي‌معنا است، چرا كه حتي يك نيم نگاه به يك صفحه كتاب مي‏تواند در رساندن شما به جواب يك تست تعيين كننده باشد.

نكته اساسي 4: ما خيلي وقتها مطالعه نمي كنيم كه چيزي را ياد بگيريم، بلكه بسياري اوقات مطالعه مي‏كنيم تا چيزهايي را فراموش كنيم. به عبارت ديگر شايد مطالعه بيشتر و وقت گذاشتن براي مرور سريع مطالب باعث نشود كه ما مطلب جديدي را ياد بگيريم، اما لااقل اين فايده را دارد كه به ما مي‏آموزد مطلب و گزينه‌ي نادرست كدام است. همچنان كه در ادامه خواهيد ديد، همين كه شما بدانيد كدام گزينه نادرست است، مي‏تواند كمك بسيار زيادي براي رساندن شما به گزينه‌ي درست باشد. به اين بيانديشيد كه در بين چهار گزينه‌ي ارائه شده فقط يكي از گزينه‌ها درست است. و سه تاي ديگر نادرست مي‏باشند. شايد تشخيص جواب درست زياد هم ساده نباشد، اما بسياري اوقات تشخيص جواب نادرست بسيار راحت‌تر است و شما مي‏توانيد با استفاده از دانش «نادرست شناسي» به راحتي روي گزينه‌ي درست فرود آئيد و آن را در جا و بدون اينكه دليل درستي‌اش را بدانيد! شكار كنيد. اين در حالي است كه با كمك روش‌هاي آماري ارائه شده در اين مقاله، همين دانستن جواب‌هاي نادرست هم خود يك راهنماي بزرگ براي رساندن شما به گزينه‌ي درست محسوب مي‏شود. از اين به بعد هر وقت خواستيد درسي را بخوانيد و وقت كافي براي يادگيري مباحث اصلي در اختيار نداشتيد، بلافاصله ميدان را واگذار نكنيد. به خاطر داشته باشيد كه هدف از مطالعه فقط يادگيري نيست و بسياري اوقات ما مطالعه مي‏كنيم تا افكار و ايده‌هاي انحرافي و نادرست را فراموش كنيم!

نكته اساسي 5: گول ايده‌هاي آرماني و صفات توافقي بهترين و بالاترين و باهوش‌ترين را نخوريد و هرگز تصور نكنيد كه دنيا بر اساس اصل درست و نادرست و يا همه چيز يا هيچ چيز آفريده شده است! به بيان ديگر گمان نكنيد كه براي تسلط به يك كتاب درسي مثلا رياضي يا زيست شناسي يا عربي بايد حتما از اول تا آخر آن را كاملا مسلط باشيد و تمام نكات و جزئيات آن را به طور دقيق مطالعه و تمرين كرده باشيد. بر خلاف ايده‌هاي آرمان گرايانه و مطلق نگر، دنيا به جاي تقسيم شدن به درست و نادرست، از اتفاقاتي پر شده‌است كه معمولا «كمي درست» و «تا حدودي نادرست» و …. ‏مي‏باشند. به عبارت ديگر اين تصور كه چون مدرسه‌ي خوبي نداشته‏ايد و يا در زمان دبيرستان خوب درس نخوانده‌ايد، پس نمي‌توانيد هم‌پاي شاگردان ممتاز وارد ميدان رقابت شويد و به ناچار بايد ميدان را واگذار كنيد ، تصوري موهومي و باطل است كه اگر همين الآن آن را از مخيله خود خارج نسازيد براي هميشه و در تمام صحنه هاي زندگي شما را وادار به عقب نشيني و زمين گير شدن‏مي‏نمايد. هميشه با خود بگو ئيد كه شاگردممتازها و محصلين مدارس نمونه‌اي «كمي تا حدودي بيشتر از شما مسلط» اند و اين مقدارتفاوت نسبي با كمي تلاش و پشتكار از سوي شما به راحتي قابل حصول است. خوب توجه كنيد كه به هيچ وجه در تله‌ي آرمان گرايي و مطلق نگري و طلب همه چيز يا هيچ چيز نيافتيد و بي جهت ميدان مبارزه فعلي را به اميد ميدان مبارزه بعدي و اگذار نكنيد. هر صحنه كارزار و هر كنكوري و هر آزموني را يك چالش جدي براي عرض اندام و ارزيابي خود و توانايي هاي خود تصور كنيد و سعي كنيد حتي پيشرفت‌هاي كوچك را بها دهيد و براي رسيدن به اين تفاوت‌هاي به ظاهر ناچيز از تمام وجود خود مايه بگذاريد. بنابراين هر چند مطمئنيد كه در كنكور امسال امتياز شايسته‌ي خود را به دست نخواهيد آورد، اما نه الآن و نه در اثناي برگزاري كنكور ميدان را خالي نكنيد و با پررويي و غرور تمام و در كمال اعتماد به نفس براي به دست آوردن حتي يك امتياز مثبت از تمام هوش و دقت و انرژي روحي و جسمي خود كمك بگيريد. فراموش نكنيد كه انسانهاي برتر هميشه با انسان هاي عادي اندكي تفاوت دارند. و همين تفاوت اندك است كه باعث مي‏شود آنها در قياس با افراد عادي جايگاه و رتبه‌اي عالي و جهش‌وار به دست آورند.

نكته اساسي 6: اينكه فقط بتوان با يك انبر دست معمولي موتور يك اتومبيل را تعمير كرد و يا فقط با يك فاز متر بتوان يك تلويزيون خراب را تعمير نمود، اين تصوري اشتباه است كه با آن اتومبيل و تلويزيون نمي توان تعمير كرد. به خاطر داشته باشيد كه براي هر كارمهندسي شما به يك «جعبه ابزار» احتياج داريد. و «جعبه ابزار» يك «مهندس معكوس تست‌هاي استاندارد كنكور» مجموعه‌اي است از چندين ابزار كليدي كه هر كدام بايد به موقع و در كنار هم مورد استفاده قرار گيرد. به بيان ساده‌تر براي رسيدن به جواب گزينه‌ي درست در روش مهندسي معكوس، شما بايد ضمن آن كه هنر و مهارت نگريستن به جواب‌هاي بعدي وقبلي را بلد باشيد، در عين حال بايد بتوانيد گزينه‌هاي نادرست را حتي‌الامكان تشخيص دهيد و با كمك روش‌هاي مختلف از جمله برهان خلف و استقرا و تكنيك‌هاي روانشناسي و انحرافي مورد استفاده‌ي طراحان، گزينه‌هاي ترديدي را از چهار گزينه به سه گزينه يا در صورت امكان به دو گزينه كاهش دهيد. همزمان با آن بايد به تكنيك‌هاي شناسايي گزينه‌هاي متضاد و مشابه و نيز تكنيك‌هاي شناسايي گزينه‌هاي انحرافي مسلط باشيد. در عين حال بايد سعي كنيد به جاي صرف وقت براي علامت‌زني بي‌هدف گزينه‌ها فقط بر مبناي احتمال و حدس، ابتدا به صورت يورشي و تهاجمي به شكار گزينه‌هاي ساده در كل سؤالات برويد و اين شكارهاي پر ارزش و در عين حال ساده و سهل‌الوصول را بي‌جهت از دست ندهيد. بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه داشتن اين جعبه ابزار جديد باعث نمي‌شود كه شما فرصت هاي راحت را از دست بدهيد. به خاطر داشته باشيد كه كارآيي اين جعبه ابزار عملاً آخر كار ظاهر‏مي‏شود. يعني لحظه‌اي كه شما ديگر از رسيدن به جواب درست در زمان باقيمانده نااميد شده‌ايد و تصميم گرفته‌ايد كه به جاي واگذار كردن ميدان و علامت نزدن جواب‌هاي ترديدي به هر قيمتي كه هست از اين گزينه‌ها امتياز بگيريد. به هيچ وجه از همان ابتداي كار از اين جعبه ابزار استفاده نكنيد و بدون مطالعه به سراغ روش‌هاي احتمالاتي نرويد. به ياد داشته باشيد كه كم نيستند تعداد انسان‌هاي عادي هم سطح شما كه فاقد اين جعبه ابزار معجزه آفرين هستند و در نتيجه لااقل به جواب‌هاي ساده هر درس كه هميشه در هر درسي تعدادي از آنها وجود دارد جواب درست داده‌اند. استفاده‌ي تلفيقي از ابزارهاي ارائه شده در اين مقاله در زمان درست و با ريسك‌پذيري حساب شده مي‏تواند افزايش خارق‌العاده امتيازات شما را تضمين كند. و برعكس اميد بستن بي‌دليل و بيش از حد به اين روش‌ها بدون رساندن خود به شرايط اوليه مي‏تواند شما را حداكثر در همان جايي كه همين الآن هستيد، قرار دهد!

نكته اساسي7: سر جلسات امتحان و اصولاً در تمام صحنه‌هاي بحراني زندگي (چه شغلي و چه تحصيلي) اين ضمير ناخودآگاه انسان است كه كنترل اوضاع را در دست مي‏گيرد. براي به دست آوردن حداكثر بهره‌وري كافي است به اين سيستم اعتماد كنيد. به عبارت روشن‌تر سر جلسه آزمون اين شما نيستيد كه امتحان‏مي‏دهيد، بلكه اين سيستم حافظه و سيستم روحي و جسمي شما است كه در صورت هماهنگ بودن عمليات تست‌زني و جواب‌دهي سؤالات را راهبري مي‏كند. شما بايد از هر نوع اعمال فشار روي فكر و ذهن خود هنگام امتحان دادن پرهيز كنيد و به جاي مضطرب و دستپاچه شدن، بايد به ضمير و جسم و ذهن خود اعتماد كنيد و اجازه دهيد ضمير آنچه را كه در خود دارد را به صورتي كه صلاح مي‏داند روي كاغذ بياورد. فراموش نكنيد كه شما قبلاً بسياري از مباحث مطرح در سر جلسه‌ي كنكور را در ايام دبيرستان و پيش‌دانشگاهي خوانده‌ايد. سر جلسه‌ي آزمون كافي است با آرام سازي روح و جسم خود و اعتماد به نفس و ضميرو توانايي‌هاي خود به اين سيستم حافظه و ذهن خود فرصت دهيد تا كار خود را انجام دهد. نظام‌هاي يادگيري و يادسپاري و يادآوري انسان يك نظام عجيب و خارق العاده است كه توانايي‌هايش حد و مرزي ندارد. اگر شخص بتواند به هماهنگي و آرامش لازم برسد، ‏مي‏تواند در عرض فقط يك شبانه روز تمام خاطرات ايام دبستان وتمام درس‌هايي را كه در كل عمر خوانده‌است را به ياد آورد! فرد مي‏تواند به جاي خواندن 250 كلمه در دقيقه متعارف سرعت خواندن خود را تا 24000 كلمه در دقيقه افزايش دهد! و كاري را كه بقيه در طي دو سال انجام‏مي‏دهند، در عرض چند روز انجام دهد. تنها كافي است دست از سر ضمير ناخودآگاه خود برداريد و به جاي شك كردن در توانايي‌هاي حافظه و سيستم يادگيري و يادآوري و يادسپاري خود ، به آنها اعتماد كنيد و فقط تا مي‏توانيد با مرور و تندخواني و تنديادگيري سعي كنيد بيشترين حجم اطلاعات ممكن را وارد ضمير خود سازيد.

نكته اساسي8: همه‌ي آنها كه شب‌هاي امتحان ناگهان غيرتي شده‌اند و تا آخرين لحظه دست از مطالعه و تلاش بر نداشته‌اند، به خوبي مي‏دانند كه در ساعات آخر نزديك به امتحان ، ناگهان كارآيي آنها به حد خارق‌العاده اي بالا رفته است و درسي را كه در طول يك ترم به زحمت ياد مي‏گرفتند را يكشبه كاملا مسلط شده‌اند. اما جالب‌ترين نكته اين است كه همه‌ي اشخاصي كه با جديت و پشتكار و اطمينان و اميد خود را براي امتحان آماده‏مي‏كنند، از يك جور نيروي الهام و استعداد دروني بهره مند مي‏شوند كه با كمك آن مي‏توانند با اطميناني دروني سؤالات امتحان را حدس بزنند. اين مسأله براي بسياري از افرادي كه وارد ميدان عمل نمي‌شوند، قابل هضم نيست و يك جور باور خرافي محسوب مي‏شود، اما آنها كه در عمل جنگاور بوده‌اند و به توانايي‌هاي خود شك نكرده‌اند، خوب مي‏دانند كه اين نيروي الهام چيست و تا چه اندازه قوي و قدرتمند است. هر چند عجيب و باور نكردني به نظر‏مي‏رسد، ولي وقتي شما در زندگي به طور جدي تصميم خود براي جنگيدن ‏مي‏گيريد و حاضر ‏مي‏شويد با تمام وجود براي رسيدن به يك هدف تلاش كنيد، ناگهان نيروهايي غيبي در كنار شما قرار‏ مي‏گيرند و استعدادها و توانمندي‌هاي شما را چند صد برابر مي‏كنند. حضور اين نيروهاي غيبي فقط توسط خود شخص حس‏مي‏شوند و بقيه كه بيرون وجود شخص قرار دارند گمان مي‏كنند كه اين خود فرد است كه اين توانايي‌ها را دارا مي‏باشد. بنا براين به كساني كه اين نيروهاي غيبي را انكار‏مي‏كنند، اصلاً توجهي نكنيد. با گرفتن يك تصميم جدي و ابلاغ اين تصميم به كل وجود خويش ناگهان حضور اين نيروهاي غيبي را دركنار خود حس خواهيد كرد و در خواهيد يافت كه به كمك اين نيروها قدرت انجام هر معجزه اي را دارا مي‏باشيد.

نكته اساسي9: مطالب اين مقاله را نمي توانيد در كتاب‌هاي ديگر پيدا كنيد. و درست به همين خاطر است كه بايد تك تك نكات آن را به طور دقيق مطالعه و اجرا كنيد. به خاطر داشته باشيد كه يادگيري انسان وقتي متوقف مي‏شود كه فرد احساس دانستن كند. دانستن به صورت يك فيلتر مانع از آن مي‏شود كه اطلاعات و ايده‌هاي جديد وارد ذهن و ضمير ما شود. و ما در درون پوسته اي دانش خود زنداني مي‏شويم. اين مقاله را تا به آخر بخوانيد و آن را در زندگي و از همه مهم‌تر در آزمون‌هاي تحصيلي و به خصوص در امتحان كنكور پياده و اجرا كنيد. به سرعت در خواهيد يافت كه مشكل اصلي ناتواني تحصيلي افراد در وجود خود آنها است و آن چه در حال حاضر تحت عنوان مطالب درسي در اختيار نسل بشر قرار‏مي‏گيرد و يادگيري آنها به ظاهر مشكل است، بسيار كمتر از حد توانايي يادگيري كندذهن ترين انسان روي زمين است. اگر شما طراح سؤال بوديد! آيا تا به حال به اين موضوع فكر كرده‌ايد كه اگر شما طراح سؤالات كنكور بوديد، سؤالات را چگونه طراحي مي‏كرديد!؟ آيا مي‏دانيد كه طراحان سؤالات آزمون‌هاي سراسري و همگاني براي اينكه امكان ورود و امتيازگيري شانسي را به حداقل برسانند ، مجبورند از يك سري قوانين و قواعد ثابت و مشخص تبعيت كنند و حق ندارند هر جور دلشان خواست سؤال طرح كنند و هر جور دلشان خواست سؤالات را بين گزينه هاي الف و ب و ج و د توزيع كنند؟ بديهي است كه اگر شما اين قوانين را بدانيد به پنجره و ديدگاه طراح سؤال نزديك‌تر مي‏شويد و بهتر مي‏توانيد حركات و حقه‌هاي او را حدس بزنيد و از اين طريق گزينه‌هاي درست و نادرست را از يكديگر تشخيص دهيد.

بيائيد با هم اين قوانين و قواعد اجباري را مرور كنيم:

قاعده اول: طراحان سوالات كنكورهاي همگاني ملزم مي‏باشند كه پاسخ‌ها را به طور يكسان بين گزينه‌هاي الف و ب وج ود توزيع كنند و حق ندارند سنگيني پاسخ ها را روي يك گزينه خاص بياندازند و يا سنگيني را از يك گزينه‌ي خاص بيش از حد دور كنند. فرض كنيد در امتحان كنكور يكصد سوال وجود دارد . بديهي است كه جواب اين سؤالات بايد بين چهار گزينه‌ي الف و ب و ج و د توزيع شود. با توجه به اين كه به ازاي هر سه پاسخ نادرست يكي از پاسخ هاي درست حذف مي‏شود، پس طراح سؤال حق ندارد روي يكي از گزينه‌ها مثلاً ( گزينه‌ي ج) بيشتر تمركز كند و جواب‌هاي بيشتري را روي گزينه‌ي ج قرار دهد. چرا كه اگر چنين كند، يكي از داوطلبان زيرك مي‏تواند با درك سريع اين موضوع از روي تصوير گرافيكي پاسخنامه فورا كليد را كشف كند و با علامت زدن همه جواب‌هاي ج بدون اينكه جواب را بداند امتياز بگيرد! طراح سؤال مجبور است براي خلاصي از دردسرهاي بعدي جواب صد سوال كنكور را بين گزينه‌هاي الف و ب و ج ود به تساوي تقسيم كند. براي اين كه اين حقيقت را شخصا كشف كنيد، كافي است پاسخ‌نامه سؤالات كنكورهاي چند سال اخير را مورد بررسي قرار دهيد و در هر پاسخ‌نامه تعداد گزينه‌هاي الف را بشماريد و اين عدد را به كل تعداد سوالات تقسيم كنيد . به عددي حدود 25 درصد دست خواهيد يافت.عين همين واقعيت براي گزينه هاي ب و ج ود نيز صادق مي‏باشد. به عبارتي اگر يك داوطلب همينطور الله بختكي تمام گزينه‌هاي الف كنكور را بزند. نهايتا موفق‏مي‏شود 25 درصد نمره را بياورد، اما در عين حال 75 درصد جواب‌ها را غلط مي‏زند كه چون به ازاي هر سه جواب غلط يك جواب درست صفر مي‏شود پس نهايتاً امتياز اين فرد چيزي در حدود صفر خواهد بود. حال بيائيد از منظري ديگر به اين قاعده نگاه كنيم: حالت ايده آلي را در نظر بگيريد كه داوطلب به دليل تسلط علمي موفق شده است 75 سؤال را جواب دهد و بعد در كمال تعجب دريافته‌است كه جواب اين 75 سوال همگي بين گزينه هايالف و ب و ج بوده است. به نظر شما او اگر فرصت و دانش كافي براي جواب‌دهي به بقيه‌ي سوالات را نداشته باشد و تنها ده دقيقه به پايان وقت آزمون باقي مانده باشد ، آيا بهتر نيست كه بقيه‌ي سوالات را از ترس نمره منفي همين طوري به حال خود رها نكند؟! و هر چه گزينه‌ي د است را علامت بزند؟! فراموش نكنيد كه طبق قاعده‌ي حفظ تعادل گزينه‌ها و نكشاندن مركز ثقل جواب‌ها روي يك گزينه‌ي خاص ، طراح سؤال مجبور است 25 درصد پاسخ‌ها را هم از بين گزينه‌هاي د انتخاب كند و چون تا اين لحظه گزينه‏هاي د انتخاب نشده‌اند پس به احتمال بالاي 90 درصد انتخاب گزينه‌هاي د ‏مي‏تواند امتياز بسيار زيادي براي شخص به همراه داشته باشد. در حالت ايده آل اين امتياز 25 است . تعدادي از تكنيك‌هايي كه در رساندن شما به گزينه‌ي درست ‏مي‏تواند بسيار كمك كند در زير آمده است:

شك بين دو گزينه: اگر در تستي بين دو گزينه شك كرديد، حتما از خير آن تست نگذريد. حني اگر با روش مهندسي معكوس مبتني بر توزيع نرمال هم نتوانستيد از روي پاسخ هاي طرفين گزينه درست را حدس بزنيد، بازهم از خير تست هاي دو گزينه ترديدي به راحتي نگذريد. دليل آن هم بسيار راحت است: «احتمال درست بودن يكي از گزينه ها بر اساس احتمالات 50 درصد است.» فرض كنيد در كل سؤالات كنكور، 20 سؤال داراي چنين حالتي باشد. دو داوطلب را در نظر بگيريد. داوطلب اول به هيچ كدام از اين 20 تست پاسخ نمي‌دهد، در نتيجه نمره‌ي او براي اين 20 سوال صفر درصد خواهد بود. فرد دوم، اما به همه‌ي اين سؤالات با شك و ترديد جواب مي‏دهد. بر طبق قانون احتمالات از اين 20 تست، ده تا درست و ده تا غلط خواهند بود. پس نمره داوطلب با فرض سه امتياز منفي مساوي يك امتياز مثبت برابر است با: درصد 33=3*20: 10-(3*10). يعني نمره فرد براي اين 20 تست ، 33 درصد خواهد بود و اين در مقايسه با نمره فرد اول ، يعني صفردرصد، نمره‌ي بالا و سرنوشت‌سازي است.

هماهنگي جواب سؤال با خود سؤال از لحاظ دستوري: پاسخ‌هايي كه از نظر قواعد دستوري ، با سؤال هماهنگي ندارند، غالبا(به احتمال 90 درصد) غلط هستند. مثلا صورت مساله به صورت جاي خالي است و از شما خواسته مي‏شود، جاهاي خالي را با جواب درست پركنيد و يكي از گزينه ها اصلا مناسب آن جاي خالي نيست.چرا كه از لحاظ گرامري جايش آنجا نيست.

وجود دو گزينه‌ي متناقض در يك تست: اگر در تستي دو گزينه كاملا متناقض وجود داشته باشند، به احتمال 80 درصد جواب يكي از اين دو گزينه است. و نيازي نيست كه روي دو گزينه ديگر وقت بگذاريد.

وجود دو گزينه مشابه در يك تست: اگر دو گزينه يك تست كاملا مشابه هم باشند، و يا هر دو يك معنا را برسانند، به احتمال 100 درصد هيچ كدام جواب تست نخواهند بود. چرا كه يك تست، يك جواب بيشتر ندارد.

حساس بودن به خطاي چشمي هنگام مطالعه گزينه‌ها: 2 و 3 در فارسي خيلي به هم شبيه هستند. بسياري از طراحان سعي مي‏كنند با تزريق پاسخ‌هاي شبيه از لحاظ شكل ظاهر كاري كنند تا داوطلب عجول گول بخورد و جواب صحيح را نبيند. به جملات و فعل هاي منفي و مثبت و علائم و شكل اعداد خوب دقت كنيد. به احتمال 70 درصد گزينه درست معمولا در لا به لاي جواب‌هاي از لحاظ شكلي شبيه هم ‏مي‏باشند.

تست‌هاي جستجو كردني: در اين تست‌ها لازمه‌ي يافتن جواب اين است كه هر 4 گزينه را جستجو كرده و جو اب صحيح را پيدا كنيم. در چنين تست‌هايي سعي كنيد كه براي جستجو هميشه از گزينه‌ي ج و د شروع كنيد چرا كه معمولاً يكي از اين دو گزينه صحيح مي‏باشد. هم چنين مواظب باشيد كه انتخاب گزينه‌ي الف به عنوان جواب درست بايد با وسواس و احتياط زياد و بعد از اينكه مطمئن شديد گزينه هاي ب و ج و د درست نيستند صورت گيرد. هم چنين سعي كنيد كه از گزينه‌هاي طولاني فرار نكنيد. گزينه‌اي كه بررسي آن به ظاهر مشكل‌تر است خيلي اوقات در تست‌هاي جستجو كردني همان گزينه‌ي جواب است.

عدم نياز به دانستن همه مطالب يك تست: براي پاسخ دادن به بعضي از تست‌ها ، نياز به دانستن همه‌ي مطالب مورد نظر طراح نيست. و فقط با دانستن بخشي از تست مي‏توانيد گزينه‌هاي نادرست را از درست جدا و خود را به جواب صحيح برسانيد.

عدم نياز به حل طولاني: معمولاً سؤالات كنكور در دروس فيزيك و شيمي و رياضي كه به صورت مساله مي‏باشند، راه حل‌هاي طولاني ندارند و عمدتاً يك يا دو نكته‌ي خاص مورد نظر طراح مي‏باشند. بنا براين هنگام حل اين تست‌ها اگر ديديد كه به محاسبات طولاني و استفاده از فرمول‌هاي زياد نياز است، بلافاصله بفهميد كه ازنكته‌ي مورد نظر طراح دور افتاده‌ايد و يا در جايي اشتباه كرده‌ايد.

عدم احاله جواب به بعد: وقتي روي يك تست انرژي گذاشتيد و براي يافتن جواب فكر كرديد و نهايتاً به دو گزينه‌ي ترديدي رسيديد. با خود نگوئيد كه بعداً اگر به سراغ آن بيائيد شايد راه بهتري به ذهنتان برسد. بلافاصله جواب را همان موقع انتخاب كرده و به احساس اوليه خود در مورد جواب عمل كنيد. رد شدن از تست و بازگشت دوباره مستلزم صرف وقت اضافي و بررسي دوباره‌ي تست است، بدون اينكه اطلاعات اضافه‌تري به شما بدهد و يا شك شما را برطرف سازد.

قيدهاي تاكيد و نفي بيانگر جواب غلط اند: گزينه‌هايي كه داراي لغاتي مانند هميشه ، هرگز ، حتماً و از اين قبيل هستند، اصولا صحيح نمي باشند. در حالي كه گزينه‌هايي داراي كلماتي مانند ممكن است ، احتمالا و مانند اين‌ها ، معمولاً صحيح مي‏باشند.

تست جواب‌هاي محاسباتي: بعضي اوقات از شما خواسته مي‏شود درستي يك جواب را در چهار فرمول داده شده چك كنيد. به جاي حل كامل محاسبه جواب، كافي است جواب داده‌شده را در فرمول قرار داده و ببينيد آيا تساوي داده شده برقرار‏مي‏شود يا خير. در اين موارد بهتر است ابتدا با گزينه‌هاي ج و د شروع كنيد.

چند توصيه:

  • تغيير فضاي فكري هنگام قفل كردن روي چند تست پياپي: اگر هنگام حل چند تست پياپي چيزي به ذهنتان نرسيد. سريعاً متوقف شويد و با تنفس عميق و تمرينات تن آرامي و در صورت امكان خوردن كيك و بيسكويت و كشمش و تنقلات دقيقه اي استراحت سعي كنيد. به مغز خود اكسيژن و به بدن خود قند كافي برسانيد.
  • اولويت بندي دروس اختصاصي: بعد از اين كه تمام سؤالات ساده همه درس‌ها را جواب داديد و مطمئن شديد كه ديگر سوال ساده‌اي براي جواب دادن وجود ندارد و قبل از اين كه به سراغ روش مهندسي معكوس برويد، مدت مشخصي را بسته به زمان باقيمانده (مثلا نيم ساعت) را براي درس‌هاي با ضريب بالاتر (درس هاي ضريب 4 را كنار بگذاريد) و سعي كنيد سؤالات بيشتري از آن درس‌ها را تا حد امكان جواب دهيد.
  • درس‌هاي با انحراف معيار منفي بالا: درس‌هايي كه خيلي ها از آنها بيزارند و اصلاً در كنكور به آنها اعتنايي نمي‌كنند. ‏مي‏توانند براي شما الهه شانس باشند. مثلاً در رشته‌ي انساني داوطلبان از تست‌هاي رياضي بيزارند. در رشته‌ي تجربي درس‌هاي رياضي و فيزيك كمتر طرفدار دارد. در رشته‌ي رياضي نيز درس شيمي دچار نفرت شده است. حال آن كه ارزش واقعي يك تست از يك درس مشخص بعد از كنكور مشخص‏مي‏شود. يعني زماني كه معلوم شود چند نفر به اين درس پاسخگو بوده اند. به عبارتي امتياز سؤالات درسي كه عده كمي به آن پاسخ صحيح داده‌اند، مانند رياضي در رشته تجربي و يا شيمي در رشته رياضي و فيزيك به مراتب ارزش بالاتري از سؤالات درسي دارد كه عده‌ي زيادي به آن پاسخ مي‏گويند و اين كه بگوييم در رشته‌ي تجربي فيزيك ضريب 2 دارد و رياضيات هم ضريب 2، پس ارزش تستي اين دو درس با هم برابر است كاملا غلط ‏مي‏باشد.

براي آگاهي عميق‌تر در اين مورد مقاله‌ي «آموزش كامل تكنيك‌هاي تست‌زني مهندسي معكوسي» را نيز مطالعه كنيد.

منبع:

موضوع: رموز موفقيت

امتياز: 3.36 تعداد رأي: 189

امتياز دهيد:

نظرات:

14/03/1394 ساعت 19:43
سارا زارعي:
من چند ساله كه درس نخوندم تازه امسال كنكور تجربي ثبت نام كردم چيزي هم بلد نيستم بهم كمك كنين كه چيكار كنم يه هفته هم بيشتر وقت ندارم.


11/03/1394 ساعت 20:40
ياسر:
مسخره كردي خودتو


03/09/1393 ساعت 11:35
ظ„ظٹظ„ط§ط¨:
ظ…ظ† ظپع© ظ…ظٹع©ظ†ظ… ط³ط§ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ظ…ظٹع¯ظ‡.ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط±ط§طھ ع©ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ع©ط±ط¯ظ…طŒط¹ظ„ط§ظ…طھ طھط¹ط¬ط¨ط§ !! ظˆ ظ„ط­ظ† ط­ظ…ط§ظٹطھ ع©ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط³ط§ط¹طھ ظ‡ط§ظٹظٹ ع©ظ‡ ظ†ط¸ط±ط§طھط´ظˆظ†ظˆ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ط®ظٹظ„ظٹ ط¶ط§ظٹط¹ ط¨ظˆط¯.ظ…ط±ط³ظٹ ط³ط§ط±ط§ط¬ظˆظ† ع©ظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ظٹ ط¯ط§ط¯ظٹ ط¨ظ‡ظ….


08/08/1393 ساعت 12:31
مهدي ولي:
شماره مهندسي معكوس چند است وادرس در شهر قم


09/07/1393 ساعت 18:39
سحر:
اينا همش شرو وره طراحان ممكنه هر نوع سوالي با هر نوع جوابي رو بدن حالا شما از كجا ذهن اونارو ميخونين من با سارا موافقم


22/05/1393 ساعت 15:36
fereshte:
!!!!!!!!!!!


12/05/1393 ساعت 11:24
اكبر:
خودتون قضاوت كنيد اين نمرات منه توي كنكور امسال (93)كه از اين روش استفاده كردم تازه زبانم قوي بود و فكر ميكنم 25 درصد توانايي خودم بوده:
17/4 زبان و ادبيات فارسي
0/0 زبان عربي
0/0 فرهنگ و معارف اسلامي
25/4 زبان خارجي
-20/0 زمين شناسي
-15/5 رياضيات
-2/6 زيست شناسي
2/3 فيزيك
7/7 شيمي


18/03/1393 ساعت 19:49
farzad:
رمالي به روش معكوس!


چند روز پيش بين جمعي بودم كه يكدفعه بحث كنكور پيش اومد .هر كس يه نظري داشت.بحث با حرارت ادامه داشت كه يك نفر گفت من كه خيالم راحته ...يه روشي اومده كه به جاي 1سال درس خوندن و تلاش و استرس يه شبه ميشه كنكور رو بخوني و بري سر جلسه!!انقدر با هيجان تعريف مي كرد كه توجه همه به اين موضوع جلب شد.وقتي اسم مهندسي معكوس رو آورد تا آخر داستان رو خوندم!! 1 نفر به 5 نفر !! خلاصه هرچقدر تلاش كردم اونها رو از اين كار صد درصد غير علمي و خطرناك منصرف كنم نتونستم...واسم عجيبه كه بعضي ها اين حرفها رو باور مي كنن.... وقتي يكي از دوستان چند تا تست رو از اين روش حل كرد و كلي هم خوشحال بود سريع يه تست خودم بهش دادم گفتم حالا اينو از اين روش حل كن!! حرفش جالب بود گفت :نه اين تست استاندارد نيست!!!!!!! اين واقعا وحشتناكه..............اصلا اين كارها همش رماليه!!! آخه مگه الكيه اين همه جوون 1 سال از عمرشون رو بذارن واسه كنكور ، بعضي ها هم از اين روش ها كنكور بدنو يه شبه ره صد ساله رو برن؟؟!! من نميدونم ما كي ميخوايم بعضي چيزها رو ياد بگيريم؟! اينو براي بعضي از دوستان نوشتم كه زيادي خوش خيالن!نخير اين خبرا نيس.هركس به اندازه تلاشش نتيجه ميگيره..........اينجا هم نمونه اي از اين فريبكاري ها رو ميبينيد:!(واقعا كه)18/03/1393 ساعت 19:13
رضا:
سلام
طبق آخري خبر كنكور ۹۳ سه نفر برا كنكور ميشينن جوابا رو با مهندسي معكوس در ميارن بعد گزينه ها رو عوض ميكنن
(باور كنيد طراحان زرنگ تر از اين حرفان
به همين خاطره كه مهندسي معكوس جديدا جواب نميده


01/08/1392 ساعت 22:58
جواد:
باسلام روش خوبيه 4بارباكمترين معلوماتم قبول شدم09149062815


28/03/1392 ساعت 12:36
امير:
ا كيــــــــرم توت اگه دروغ نگي!!!! سويي


28/03/1392 ساعت 12:25
امير:
گوزو كم دروغ بگو همش دروغ هست مهندسي چس


30/09/1391 ساعت 17:53
شيدا:
عزيزان من به جاي وقت تلف كردن بريد درستونو بخونيد .والا همش كلاهبرداريه.از ما گفتن بود


10/09/1391 ساعت 11:49
علي برزگر:
سلام دوستان من تو كلاساي آقاي خان محمدي براي كنكور 90 شركت كردم تو درس رياضي و فيزيك تا 50 درصد جواب ميده و به نظرم بهترين كلاس تست زني تو ايران براي ايشون!حتما شما هم استفاده كنيد!من شماره مستقيم آقاي خان محمدي رو ندارم اما زماني كه ما هم كلاس ميرفتيم شماره پشتيباني داشتن كه اين بود 09365347151 تماس بگيرين راهنمايي ميكنن!ايشالا شما هم بتونين استفاده و نتيجه بگيرين تو كنكور


01/09/1391 ساعت 17:13
محيا:
سلام چه طور ميتونم در كلاس مهندسي معكوس شركت كنم


29/08/1391 ساعت 12:41
ناديا:
سلام . من رشته ام مهندسي شيمي هست كسي ميتونه ادرس يا شماره اين استيد مهندسي معكوس بهم ايميل كنه libraz_sur600@yahoo.com


27/08/1391 ساعت 23:49
سينا وحدتي:
من20 درصد افت كردم


27/08/1391 ساعت 17:21
عليرضا اقا:
از ما يه نصيحت به شما همش دروغ و سر كاريه برين درستونو بخونين يا شامسي بزنين


20/06/1391 ساعت 15:14
علي اصغر:
با سلام خدمت شما دوستان عزيز.به نظر من كسي كه درس خونده باشه نه به صورت جدي و زياد ولي در حد معقول با استفاده ازين روش ميتوته 2 تا گزينرو راحت رد كنه .من دانشجوي عمرانم و ميخوام برا ارشد بخونم.اگر كسي واقعا اين روشو تست كرده و نتيجه گرفته به عنوان يك دوست و هم دانشجويي اگه ميتونه منو بيشتر در جريان بزاره ممنون ميشم به ايميلم پيغام بده.صادقانه دعاش ميكنم.با تشكر از همه دوستان ali_asghar20.30_2007@yahoo.com


01/06/1391 ساعت 22:50
غربت:
سلام بچه ها حتما" بعد از كنكور حتما"
به اين شبكه يه سر بزنيد.
**
www.ghorbat.ir
**
محبوب ترين شبكه اجتماعي ايران


01/06/1391 ساعت 22:48
ehsan:
من خيلي بد بختم
فردا امتحان دارم هيچي هم نخوندم.
دعا هم كنيد راه نداره


23/05/1391 ساعت 10:26
mohamad:
راستي بچه ها اگه بعد از كنكور يادم موند ميام نتيجهش رو همين جا ميگم

سر افطار دعام كنيد تورو خدااااااااا


23/05/1391 ساعت 10:22
mohamad:
امروز كلي تو نت سرچ كردم. ماشالاه همه اينكارن. قيمتاشونم كه همه جوره هست. از 4500 گرفته تا 80000 تومن!!
البته اونايي كه فروشگاهن و كنار ساعت و الكترواسموك و ... دارن سي دي تست زني ميفروشن كه تكليفشون معلومه... فقط واسه چاپيدن مردمه.
چند تا سايت پيدا كردم كه كارشون تو اين زمينه س
كاراست
ذهن طراح
پارستست
يه دونه هم واسه اميركبير بود كه يه خورده مشكوك ميزد!!؟
به نظرم موسسه ذهن طراح از همشون منطقي تر اومد.چون شماره تلفن ثابت داشت و زنگم كه زدم مشاورش خوب راهنمايي ميكرد. فقط يه خورده قيمتش بالاس!! به هرحال من كه تصميم گرفتم از موسسه ذهن طراح فيلماشونو بگيرم. برام دعا كنيد قبول شم وگرنه بايد برم خدمت مقدس:-(


23/05/1391 ساعت 02:50
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
محمد خان به من ايميل كن تا راهنمايي كنم hami.razavi@yahoo.com

اصل مهندسي معكوس را بهت نشان ميدم درباره خانمحمدي اطلاعات ندارم اما راجع به مهندس سپهوند كه مبتكر روش مهندسي معكوس در ايران هستش و حدود 13 سال سابقه فعاليت داره اطلاعات دقيق همراه با ادرس و شماره


22/05/1391 ساعت 23:58
mohamad:
اي بابا اينجام كه همه دارن دعوا ميكنن!!!
من 2 هفته ديگه كنكور دارم. كسي ميتونه راهنماييم كنه؟
راستش هيچي نخوندم. ميخوام از روش مهندسي معكوس استفاده كنم. به نظرتون كجا بهترين آموزش رو داره؟ البته من تهران نيستم و ميخوام آموزش مكاتبه اي باشه.
لطفا اگه كسي از دوستان ميتونه يه كمكي بكنه. ثواب داره به خدا


22/05/1391 ساعت 21:50
احسان:
گيره پليس و دادگاه و شكايت بازي نيفتاده كه داره اين دختره اينطوري ميگه اگر حق با اقاي خان محمدي باشه خوب دردسر واست درست ميشه سارا.يه كلام بگو بيخودي حرف زدم تمام.اتفاقا پليس اينترنتي از همه بدترم هست گيرشون بيفتي


22/05/1391 ساعت 21:38
محمدرضا خان محمدي:
افاي سورانه رييس اموزش و پرورش اراك تا 2 سال پيش بوده!شما سارا خانوم حرفات بزار زماني كه امادي تهران دادگاه بزن اينم بدون تهمت و فحاشي جرم كمي نيست اميدوارم تو دادگاه هم ايمنجوري حرف براي گفتن داشته باشي به هر حال خدا بزرگه و چندروز ديگه معلوم ميشه همچي!من جاي شما باشم معذرت خواهي ميكنم همينجا وگرنه نامه برسه دستت ديگه كاري نميتونم انجام بدم.بهتره بودني موضوع از طريق پليس اينترنتي داره پيگيري مشيه و هر نظري كه تو سايت بذاري داره ضبط ميشه!بارم خودت ميدوني بزودي ميبينمت


22/05/1391 ساعت 20:42
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
سارا خانم ميشه لااقل شماره آموزشگاه ستاره درخشان را برام بگيرين شما كه تماس نميگيرين يا ايميل نمي كنين كه!

حداقل آقاي خانمحمدي بمن قول دادن كه سه شنبه باهاشون تماس بگيرم اما امان از شما حتي دريغ از يك كمك

بالاخره حق معلوم ميشه


22/05/1391 ساعت 20:16
سارا:
ميگم كلاهبرداره. باورتون نميشه
همون آقاي سورانه مدير آموزشگاه ستاره درخشانم دستشون تو يه كاسه است.
اگه مملكت قانون داشت كه امثال كلاهبردارايي مثل شما نمي تونستن اينجوري از آشفته بازار كنكور يه كلاهبرداري بپردازن
خدا خودش ميدونه باهاتون چيكار كنه.
در يك كلام محمد رضا خانمحمدي يه كلاهبرداره شياده


22/05/1391 ساعت 12:41
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
آقاي خان محمدي عزيز از بابت گذاشتن قرارتون ممنونم اما اگه براتون ممكنه با هر شماره اي كه دوست دارين به شماره من يه تك بندازين كار مهمي دارم جسارتاً 09354628149 خودم باهاتون تماس ميگيرم بسيار محبت مي كنيد


22/05/1391 ساعت 11:51
محمدرضا خان محمدي:
با سلام.اقاي واقعيت هاي مهندسي معكوس خط ثابت خودم رو شرمنده نميتونم بدم اين 2تا خطم كه تماس ميگيرين واسه پشتيباني هست كه دست من نيست اما شما صبح سه شنبه تماس با همين 09365347151 خودم پاسخگو هستم!بابت تمام نظراتي كه شما دوستان لطف كردين گذاشتين ممنون و تشكر!يا علي


22/05/1391 ساعت 11:01
مظاهر:
سارا خانم كُپ كردي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

واقعا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


21/05/1391 ساعت 15:31
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
آقاي خانمحمدي واقعا براتون مقدور نيست يه تماس با ما بگيرين من با شماره 09365347151 هم تماس گرفتم و هم پيالم دادم اما دريغ از جواب اگه شماره شما نيست شماره تونو بدين تا ما تماس بگيريم اگه گذاشتن شماره براتون سخته لا اقل با ما تماس بگيرين چون يه كار مهم و خصوصي با شما دارم محبت مي كنيد


21/05/1391 ساعت 15:22
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
09354628149 شماره تماسم


21/05/1391 ساعت 15:16
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
آقاي خان محمدي اگه ممكنه برادري كنين با شماره من تماس بگيرين بزرگواري مي كنيد يا شماره بدين باهاتون تماس بگيرم ممنون


21/05/1391 ساعت 15:11
محمدرضا خان محمدي:
به نام حضرت دوست كه هرچي داريم از اوست.با عرض سلام و ادب خدمت تمامي دوستان و تسليت به مناسبت فرا رسيدن شهادت حضرت علي (ع) و فرا رسيدن شب هاي قدر.از همينجا از تمامي دوستان تو اين شب هاي عزيز خواهان التماس دعا هستم!دليل اينكه دير پست ميذارم اين هست كه چند روزي مسافرت بودم قبل از اينكه خبر جديد بدم جاداره نكاتي را بگم:اول اينكه سارا خانوم ما اسامي كلاساي 2سال پيش شهرستان اراك كه در اموزشگاه ستاره درخشان برگزار شد و شما هم شركت كردين رو صبح امروز از اراك دريافت كرديم و مشخصات كامل شمارو دراورديم و از طريق پليس اينترنتي(پليس فتا) از شما به خاطره تهمت و فحاشي شكايت كرديم و اين صفحه سايت كه تمامي تهمتاي شما و مدارك مستند شما هست براي پليس فتا با مشخصات كاملت ارسال و شكايت كرديم و به طبق قولي كه دادن طي چند روزه اينده نامه احضاريه و شكايت شما درب منزل ارسال و تشريف ميارين تهران دادگاه براي جواب.دوم اينكه اقاي وافعيت هاي مهندسي معكوس هم اقاي سپهوند من رو ميشناسن هم من ايشون و 2تا همكارهستيم اما با اين تفاوت كه كار هردو با هم متفاوت ميباشد ومن براي ايشون ارزش قايلم همچنين افاي احمدي ذهن طراح هم ميشناسم كه رسما 4بار از كلاساي مهندسي معكوس استفاده كرده و الان داره اينكارو ميكنه و اقاي سپهوند به من گفتن دقيقا مطالبش رو از روي جزوشون برداشتن و سوم اينكه اقاي وافعيت هاي مهندسي معكوس نكاتي كه بنده اموزش ميدم نكاتي هست كه خودم در 10 سال كنكور اخير پيدا كردم و چون هرسال در كنكور در مقاطع مختلف تكرار ميشود به كنكوريها ياد ميديم و خدارو شكر نتيجه هم تاحالا داشته پس ما نه دشمن مهندس سپهوند هستيم نه كارمون شبيه ايشون بلكه باهم دوستم هستيم انشالا تا چند روز اينده هم سايت رسميمون باز ميشه و همايش ها و بسته و كلاسا و اينكه امسال براي اولين بار اسامي تمامي كساني كه در كنكور 91 در كلاس ما شركت كرده بودن و رتبه هاي 3 رقمي اوردن و دروس رياضي و فيزيك و عربي را با نكات ما زدن به همراه كارنامهاشون در سايت درج ميكنيم.اسامي براي شهر هاي تهران اراك اصفهان قم و كرج ميباشد.اميدوارم امسال هم بتونيم بهتر از پارسال باشيم.يا علي مدد


21/05/1391 ساعت 14:51
روزيتا:
از شاگردان سپهوند هستم در بابل كلاسش شركت كردم بسيار راضي بوددم چون تونستم درصد بالايي بزنم در رشته مامايي دانشگاه سراسري بابل قبول شدم

اما به كسي از دوستانم نميگم چون سرزنشم ميكنن اما خداييش عالي بود دستش درد نكنه
من مهندس خانمحمدي را نمي شناسم اگر كلاسي متفاوت از معكوس داره مي خوام شركت كنم شماره يا آدرس مي خوام


21/05/1391 ساعت 14:44
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
سارا خانم ايميل كه ميتوني بده تازه اگه تماس بگيري مگه دنيا زير و رو ميشه قراره منو كمك كني لااقل يه تك بنداز خودم باهات تماس ميگيرم يا ايميل بده متشكرم راستي اين روزيتا خانم ديگه از كجا پيدا شده


21/05/1391 ساعت 14:41
روزيتا:
شما سارا با بقيه افراد كه از خانمحمدي حمايت مي كنين همگي دستتون توي يك كاسه هست

اما واقعيت هاي مهندسي معكوس داره درست ميگه چون هم شماره خودشو داد هم ايميلشو داد و بقول ايشون مهندس سپهوند داراي شماره تماس و ادرس و منشي و هويت مي باشد


21/05/1391 ساعت 14:40
سارا:
من واسه چي بايد با شما تماس بگيرم؟ چه دليلي داره؟ من كه شمارو نميشناسم
اگه سوالي داريد همينجا بپرسيد
ضمنا همون شماره 09365347151 شماره خود كلاهبردارشه


21/05/1391 ساعت 14:23
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
آقا محسن شما چجوري خانمحمدي را نميشناسي ولي ازش داري حمايت ميكني لااقل من سپهوند مي شناسم و حمايت ميكنم

شماهم كه دنبال شماره خانمحمدي هستين اگه پيدا كردي به ما هم بده ما كه دو تا شماره گرفتيم كه با نداشتنش فرقي نداره


21/05/1391 ساعت 14:20
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
سارا خانم شما كه اينقدر مدعي هستين دريغ حتي از يك ايميل به بنده تا متوجه حقايق بشم چطور مي تونم به حرف شما مطمئن باشم

در ضمن آقاي جمشيدي با شماره ها تماس گرفتم يه شماره گوشي را اصلن بر نمي داره دومي هم ميره روي پيامگير

باز خدا پدر مهندسي معكوس بيامرزه داراي دفتر ثابت و شماره تماس و در نهايت منشي هستند و خودشون هم در دسترس

علي الظاهر خان محمدي وجود نداره
لطف كنين ديگه اين بحث ها را تموم كنين
من تعجبم اينه كه در پستي كه چندروز قبل نوشتم خود خانمحمدي درجا جوابم را داد ولي ديگه پيداش نيس

آقاي خانمحمدي اگه واقعا داراي چنين توانايي هستي من حاضرم براتون همايش در شهرهاي مختلف برگزار كنم شماره من هم يه پست پائين تر دادم
فكر كنم مستقيم با خود آقاي خانمحمدي ارتباط برقرار كنم بهتر باشه

شماها كه كمكي نكردين
سارا خانم از شما بعيده كه كمك نكنين وقتي كه واقعا ضرر كردين

عدم تماس شما شايد نشاني از هويت خانمحمدي باشه


21/05/1391 ساعت 14:10
محسن:
شماها دارين راجبه مهندسي معكوس سحبت ميكنين يا يه ادم؟؟؟؟؟؟؟اگر كسي اقاي خان محمدي ميشناسه بهش بگه كه اين خانوم داره پشت سرش چي ميگه؟بچه ها منم فكر ميكنم اين سارا عقده اي هستش چون تو كل نظرات فقط داره بد اين ادم ميگه بهش توجه نكنيد كسي اگر شماره اي از اقاي خان محمدي پيدا كرد به هم بگين كلاساش رو بريم حالا يا ميشه يا نميشه راستي از مدير سايت بخواين نظران نوشته هاي امثال سارا رو بذارن تو سايت كه بي حرمتي به ادماست


21/05/1391 ساعت 14:08
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
شماره تماسم 09354628149


21/05/1391 ساعت 14:06
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
سارا خانم ممكنه به من ايميل بزنين ميخوام واقعيت ها را بدونم لطفا


21/05/1391 ساعت 14:04
سارا:
محمدرضا خان محمدي يه شياد كلاهبرداره اراكيه كه هنوز 20 سالشم نشده
من نمي دونم چطور گول اين آدم رو خوردم
ولي حواستون باشه


21/05/1391 ساعت 14:00
سارا:
آفرين خان محمدي. داري راه مي افتي ديگه علامت تعجب نذاشتي
آخه من موندم ساعت 12/5 شب او چهار نفر با فاصله 2 دقيقه اي از هم چه طور هر كودوم اومدن دارن از يه نفر تعريف ميكنن
هر آدم احمقي هم كه باشه ميفهمه اين كسي نيست جز خان محمدي كلاهبردار


21/05/1391 ساعت 10:46
سپهر جمشيدي:
واقعيت هاي مهندسي معكوس گفتم كه من شماره شخصي از ايشون ندارم يعني فكر نكنم داوطلب ديگه اي هم داشته باشه اما 2 تا شماره پشتيبانيبه ما دادن كه خوب جواب و راهنمايي ميكردن شماره ها 09365347151 و 09368052425


21/05/1391 ساعت 01:14
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
آقاي سپهر جمشيدي لطفا شماره آقاي خان محمدي را بدين

در ضمن نبايد به سارا خانم خرده گرفت تا زمانيكه حقايق معلوم نشد

دليل حرفم اينه كه تقريبا ده نفر از خانمحمدي دارن تعريف ميكنن اما دريغ از يك شماره تماس يا آدرس دقيق اين اقا

و اين مي تونه تا حدودي صحبت هاي سارا خانم را به واقعيت نزديك كنه

باز هم اعلام ميكنم من حامي و طرفدار شخص بخصوصي نيستم از كلاس سپهوند استفاده كردم ولي خود آقاي خانمحمدي در سه پستي كه برام زدند بسيار از كار خود تعريف كردند اما هيچ ادرس يا تلفني براي ارتباط به من نداد

آقاي خان محمدي اگر اين پست ها را ميخوني لطف كن شماره تماس دفتر يا خودتون را بزارين تا از كلاستون استفاده كنيم

واقعيت اينه كه من فعلا پنجاه پنجاه هستم يعني هم سارا خانم را قبول دارم و هم مخالفين ايشون را ولي كوركورانه تصميم نميگيرم

سارا خانم اگه ميشه واقعيت ها به آدرس ايميل من كه قبلا نوشتم برام ايميل كنيد از همه شما سپاسگزارم


20/05/1391 ساعت 23:13
حميدرضا:
من نه اقاي خان محمدي ميشناسم نه اقاي سپهوند فقط نيم ميگم ملومه با توجه به نظراتي كه خوندم اين سارا خانوم خيلي عقده اي هستن چون همه دارن از يه ادم خوب ميگن اما ايشون سعي داره خرابش كنه به هر طريقي شده يكم بزرگ بشين كسي رو بيخودي خراب نكنيد.تا جايي كه من ميدونم اراكي ها اخلاقشون همينه راجبه مهندسي معكو سهم اطلاعاتي ندارم اما گوله حرفاي سارا رو نخورين بنظرم بيخودي ميگه با توجه به اراكي بودنشا


20/05/1391 ساعت 22:41
سارا:
هه هه هه هه
اينجا شده جكستان
بازم از خودت تعريف كن خان محمدي كلاهبردار.
حداقل اين علامت تعجب نذار ضايع...
يكمم برو ئيكته اول دبستان و دوره كن به جاي اينكه پول مردم بيچاره رو بدزدي


20/05/1391 ساعت 20:53
سپهر جمشيدي:
بابا اين دختر سارا ديگه كيه!؟بچه ها اين كلاسا واقعي هستش درستم جواب ميده.اقاي خان محمدي هم همه ميشناسن من خودم كلاساي اصفهان رو كه داشت رفتم واقعيت هاي مهندسي معكوس.من سپهوند نميشناسم كه نظر بدم اما اين اقاي خان محمدي كارش عاليه درضمن اموزشگاه تهرانش خيابان ظفر انتهاي فريد افشاري هستش.تو احتمالا خيلي خنگ تشيف داري كه نتونستي هيچي بزني تو كنكور سارا!شماره از خودش ندارم اما 2 تا شماره پيتيباني ازش دارم خواستين ميدم


20/05/1391 ساعت 19:29
سحر:
من امسال كنكور گند زدم.ي چند وقتيه كه اين تبليغاتو تو سايت ميبينم واقعا گيج شدم نميدونم خوبه يا نه كه سال بعد ازش استفاده كنم.لطفا راهنمايي كنيد.


19/05/1391 ساعت 23:02
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
سارا خانم لطف كنيد به من ايميل كنيد همين الان اگه مقدوره hami.razavi@yahoo.com


19/05/1391 ساعت 22:56
سارا:
ساعت پيامها رو نيگا كنيد از خنده روده بر ميشيد. چه تحويلي گرفته اين خان محمدي كلاهبرداره اراكي خودشو
4 پيام در 9 دقيقه... هه هه هه
15/05/1391 ساعت 00:28
علي باقري:

15/05/1391 ساعت 00:31
مهسا صالحي:

15/05/1391 ساعت 00:35
شاهين برزگر:

15/05/1391 ساعت 00:39
مريم ابراهيمي:

حالا بعدي... هه هه هه 5 دقيقه

18/05/1391 ساعت 11:00
پريسا نظري:

18/05/1391 ساعت 11:05
منوچهر بهزادي:

...............................................................................
علامت تعجبارم كه تو همه پياما هست يادتون نره كلي سوژه س... "!!"

جك سال


19/05/1391 ساعت 22:41
سارا:
واقعا كه كمدي هستي خانمحمدي كلاهبردار
آقاي واقعيتهاي مهندسي معكوس شما خودتو ناراحت نكن

همه انهايي كه پيام زدن خوده خان محمدي كلاهبرداره... به چند دليل كه ميگم:
1- اگه دقت كنيد سبك نوشتن همهشون يه شكله. مثلا همه تو پيامشون از 2تا علامت تعجب استفاده كردن "!!"
2- چه طور تاحالا از سال 87 كه اينجا پيام گذاشتن يه نفر اسم خانمحمدي رو هم نشنيده ولي در عرض 9 دقيقه 4 نفر با اسمهاي مختلف اومدن دارن ازش طرفداري ميكنن. "به ساعت پيامها دقت كنيد"

ميگم اين مرتيكه يه شياد كلاهبرداره كه هنوز 20 سالشم نشده

خيلي خنده داره

تازه جالبترشم اينه كه ديگه از خودشم خبري نيست

جمع كن كاسه كوزه تو محمدرضا خانمحمدي. ميخواي پشت كونكورياي بيچاره رو هم مثل من يه سال الاف كني؟


19/05/1391 ساعت 22:21
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
خانم نظري . هر گونه ادرسي كه بشه در كلاس ايشون شركت كرد لطفا برام ميل كنيد hami.razavi@yahoo.com در ضمن شما از آقاي خانمحمدي كتاب يا جزو هاي دارين ؟
در صورت داشتن آيا مي تونيد برام ارسال كنيد

مهمتر از همه آيا جزوات و نكات ايشون با مهندس سپهوند فرقي داره يا نه ؟ چون من جزوه مهندس سپهوند را دارم

اما قابل عرض آقاي بهزادي اينكه من سند بسيار محكم و متقن از سازمان سنجش دارم كه گفته مهندسي معكوس در سوالات تستي اشكال ايجاد كرده بطوريكه باعث در تغيير كنكور شده

شخصا دنبال موضوعي هستم كه جواب بده و مدافع شخص خاصي نيستم

ما دنبال نتيجه هستيم و بس


19/05/1391 ساعت 19:38
منوچهر بهزادي:
بر اين اساس ميگم مهندس سپهوند كلاساش بيخ.دي هست چون قويترين خبرگذاري ايران تاييد كرد اين حرف در طي گزارش و تحقيقي كه كرده!!


19/05/1391 ساعت 19:35
‍‍‍‍نظري:
كلاساي اقاي خان محمدي ۵ جلسست و هزينش ۱۰۰ هزار تومان هستش!كلاساشون متفاوت هست مقاطش!ايشون با اموزشگاهاي زيادي كار ميكنه!!اصولا كلاساش از مهر تو تمام شهرها شروع ميشه!شماره شخصي رو كه به داوطلبا نميده اما همه از طريق سايت ثبت نام ميكنن براي همايش!!اگر خواستين سايت رو ميتونم براتون ارسال كنم


18/05/1391 ساعت 13:37
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
خانم نظري من هم مثل شما هستم يك كنكوري ارشد كلاس معكوس شركت كردم راضي هم بودم اما دنبال كلاس بهتر هستم البته اگه باشه حالا شما كه اينقدر از كلاس خانمحمدي تعريف ميكنين لطف كنيد بگيد هزينه 5 جلسه چقدره و آدرس يا شماره تماسشو بدين تا ما هم شركت كنيم ممنون


18/05/1391 ساعت 13:34
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
خانم نظري و آقاي بهزادي شما بر اساس چه استنادي ميگين كلاس مهندس سپهوند كلاه برداري هستش بنظر شما آقاي خان محمدي نظر شما را قبول داره؟

در ضمن اگه ممكنه شماره تماس يا آدرس آقاي خانمحمدي را بزارين تاما هم استفاده كنيم

براي فرق نداره كلاس چه كسي بريم مهم نتيجه كار هست اگه واقعا خوبه ما هم مي پذيريم فقط اميدوارم مطالب ايشون نكته برداري نباشه با تشكر


18/05/1391 ساعت 11:05
منوچهر بهزادي:
من امسال كنكور ارشد دادم اين كلاساي اين اقاي خان محمدي هم تو اصفهان شركت كردم!!وقتي تو همايشي كه بود رفتم به حرف و كارشون اعتماد كردم و رتبه 2 رقمي مهندسي عمران شدم!!!اين مهندس سپهوندم ميشناسم اصلا كلاساش جالب نيست يعني بهتر بگم ناقص مطالبش!!درضمن خبرگذاري مهر راجبه سپهون نوشتن و كلاهبردار معرفيش كردن اگر خواستين مقالش ميزارم رو سايت


18/05/1391 ساعت 11:00
پريسا نظري:
سلام!!هستي جدن كلاساش عالي هستش منم استفاده كردم!!!اين مرد سپهودنم ميشناسم كلاساش بچه ها 2 جلسست كه مفت نميرزه!!اما كلاساي اقاي خان محمدي 5 تا 6 جلسست و كاملا قشنگ و با اصول ياد ميدن!!گول نخوريد اين كسي كه با نام واقعيت هاي مهندسي معكوس پيغام ميده احتملا از اشنا ها يا كاركنداي اين اقاي سپهوند كه اين حرفارو ميزنه وگرنه تو تهران خيلي ها تو اين كلاس سپهوند رفتن و منفي زدن تو سيد خندانم هستش اصلا نرين!نكاتي كه اقاي خان محمدي اموزش ميدن كار خودشون تاحالا هم من تو هيچ سايتي نديدم!بهتون پيشنهاد ميكنم حتما كلاساش يا بسته هاي اموزشي كه قراره ارايه بدن رو تهيه كيند!!


17/05/1391 ساعت 20:59
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
هستي خانم

اگه قرار به كارنامه باشه من بالاي 500 نفر مي شناسم كه در كلاس سپهوند شركت كرده و نتايج شگفت انگيزي گرفتن

بحث من اينه آيا روش خان محمدي روشي غير از مهندسي معكوس هست يا نه؟

بنظرم ايشون از روش مهندس سپهوند دارن تقليد مي كنند

راستي اگه ممكنه شماره تماس اقاي خان محمدي يا شماره دفترشونو بديد تا ما در كلاسش شركت كنيم

بالاخره از اين ستون به اون ستون فرجي هست

لطفا هر كي شماره آقاي خانمحمدي داره برام بزاره


17/05/1391 ساعت 13:51
هستي صدرايي:
سلام دوستان!!!كلاساي اقاي خان محمدي واقعي هستش نه سپهوند چون من هردوش رفتم اصلا باهم فرق دارن!!كلاساي اقاي خان محمدي 5 جلسه هستش كه قواعد با كلاس سپهوند فرق داره!!!بهتر بدونين كه اقاي سپهوند فقط اسم كتابش با نام مهندسي معكوس به ثبت رسيده وگرنه قواعد اصلا مان شخص خاصي نيست حتي اقاي خان محمدي هم نگفته قواعد مال من به گفته ايشون اين قواعد گرامري هستش كه هر ساله خوده سازمان سنجش رعايت بايد كنه و ايشون بر حسب تكرار زياد در كنكور به اين نتيجه رسيدن كه اين نكات بسيار كاربرد دارن!!به هر حال من كه از كلاس اقاي خان محمدي راضي هستم و در كنكور رياضي و فيزيك بالا زدم و الان دانشجوي داروسازي هستم اگر تمايل داشتين كارنامم هم در سايت قرار ميدم درصد رياضي و فيزيكم ببينيد!!حتما كلاساي اقاي خان محمدي رو شركت كنين خيلي موثر هستش!!!


16/05/1391 ساعت 17:11
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
قابل توجه همه دوستان
مگه ميشه كلاس خان محمدي جواب بده اونوقت كلاس مهندس سپهوند جواب نده؟
اگه نميدونيد بدونيد مبتكر اين موضوع آقاي سپهوند هستش و خود آقاي خان محمدي اعتراف كرده در كلاس هاش شركت كرده

پس چطور كلاس كسي كه مبتكر موضوع مهندسي معكوس هستش جواب نمي ده ولي كلاس شاگردش جواب ميده؟

جان كلام اينكه اگه كلاس خان محمدي جواب خوبي ميده قطعا كلاس مهندس سپهوند بسيار بسيار عالي هستش

شما حتما در كلاس مهندس سپهوند شركت نكردين كه چنين قضاوتي مي كنيد

قابل عرض آقا شاهين اينكه كتاب مهندسي معكوس آموزشي نيست بلكه كتاب تمريني هست براي كسانيكه در كلاسش شركت كردند در غير اينصورت كارايي آنچنان درخشاني نداره

در ضمن از داوطلبان مهندس سپهوند بسيار مي شناسم كه بالاي 90% مي زنند

من فقط سوالم اينه اگه آقاي خان محمدي مطالبي غير از مهندسي معكوس داره قابل احترام هست در غير اينصورت كپي برداري و تقلب از روش كسي كه براش زحمت كشيده بسيار زشت و غير اخلاقي است

باز هم تاكيد مي كنم اگهمطالبش غير از مهندسي معكوس هست براي روش ايشان بسيار احترام قايلم


15/05/1391 ساعت 00:39
مريم ابراهيمي:
چه بحث جالبي!بچه ها منم امسال تو كنكور رياضي و عربي رو لا كلاساي اقاي خان محمدي تو اراك بود شركت كردم و خوب زدم اين سارا جان احتمالا خودش بلد نبوده بزنه ميندازه گردن ديگران!!كلاساي استاد اگر تو شهرتون بود حتما برين جواب ميده!!بنظرم بينظيره!!!


15/05/1391 ساعت 00:35
شاهين برزگر:
ديوانه ها هم اقاي خان محمدي هم كلاساش تو تهران معروف!!تمام اموزشگاها ميشناسنش!!!با اين حرفاي الكيشما هم خراب نميشه!!!به روباه ميگن شاهدت ن كيه ميگه دمم جريان اين كسي با نام واقعيت هاي مهندسي معكوس نظر ميده!سپهوند كيه با اون كتاب مسخرش!!اگر كسي كنكوري هستش حتما كلاساي اقاي خان محمدي رو شركت كنه رياضي بالا ميرنه!!


15/05/1391 ساعت 00:31
مهسا صالحي:
سلام!سارا من امسال تو تهران كلاساي اقاي خان محمدي شركت كردم واقعا جواب داد!!الانم خودش واسم انتخاب رشته كرده كلي تو تهران طرفدار داره چون كلاساش واقعي هستش!!بنظرم اقاي باقري راست ميگه تو نتوسنتي بزني دليل ضعف خودته در استاد!


15/05/1391 ساعت 00:28
علي باقري:
سلام بچه ها!اين دختر سارا بيخود ميگه منم پارسال تو كلاساي آقاي خان محمدي شركت كردم الان دانشجوي شيراز مهندسي برق هستم!!سارا تو نتونستي استفاده كني چرا راجبه مردم بد ميگي!!درضمن اموزشگاه تهرانشون تو خيابان ظفر هستش خواستين ادرسشو ميگم!!


13/05/1391 ساعت 17:35
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
مرسي سارا خانم
اين آقا خيلي ادعاشه در صورتيكه مهندسي معكوس منتسب به آقاي سپهوند هستش

از صحبت هاش معلومه از اون شيادهاست

جالب اينكه خودشو از شاگردان سپهوند مي دونه ولي خودشو مبتكر ميدونه

در ضمن ايميل من جهت اطلاعات بيشتر از معكوس و واقعيت هاي آن hami.razavi@yahoo.com


05/05/1391 ساعت 13:53
سارا:
خداااااااااي من!!!
بچه ها اين (محمدرضا خان محمدي) يه شياد كلاهبرداره. پارسال تو اراك يه كلاس تست زني برامون گذاشتن اين اومد مثلا درس داد. اولا كه اونجا خودشو دانشجوي پزشكي دانشگاه تهران معرفي كرد و گفت از تهران اومده! بعدا فهميديم اصلا دانشجو نيست خونشم اراكه... بعدشم همه رابطه هايي كه ميگفت فقط تو تستاي خودش جواب مي داد. رفتم خونه هرچي تست زدم غلط از آب در مي اومد!!!يه شماره ايرانسلم بهمون داد واسه پشتيباني كه بعد كلاس هرچي بهش زنگ زديم جواب نميداد! خلاصه مواظب باشيد تو دام اين مرتيكه كلاهبردار نيافتين چون فقط پولتونو حروم كردين!!!


02/05/1391 ساعت 09:01
محمدرضا خان محمدي:
بازم سلامي دوباره به شما دوست عزيز!من خيلي وقت قبل كلاسشو رفتم اما بازم ميگم اين روش هر سال در حال ويرايش هستش و من مطابق با جدبد ترين كنكورهاي مفهومي نكات رو ياد ميدم!گفتم كه بزودي بسته اصلي در سراسر كشور اماده فروش و رفع اشكال قوي ميشود!براي نمونه هم يه نكته كوچيك رو رايگان در سايت اصلي اموزش مهندسي معكوس قرار ميدم!شما هم اگر سوالي دارين همينجا مطرح كن!با تشكر


01/05/1391 ساعت 21:57
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
خوبه كه اعتراف كردي در كلاس مهندس سپهوند شركت كردي

راستي آقاي خان محمدي آدرس كاملتو لطفا به اين آدرس برام ميل كن تا ما بيشتر در جريان مهارت شما قرارگيريم hami.razavi@yahoo.com با تشكر


31/04/1391 ساعت 19:03
محمدرضا خان محمدي:
در پست قبل توجيهت كردم اما نكته اي كه باقيمانده اين است كه مطالبي كه مهندس سپهوند در كلاسهاي خودشوم ميگن كمي قديمي هستش و خودم سر كلاساشون بودم!داوطلبان عزيز بزودي و به ياري خدا مطالب اصلي اموزش و جديد مطابق با كنكور مفهومي بزودي در سايت اصلي منتشر و اماده فروش ميشود!


31/04/1391 ساعت 19:02
محمدرضا خان محمدي:
در پست قبل توجيهت كردم اما نكته اي كه باقيمانده اين است كه مطالبي كه مهندس سپهوند در كلاسهاي خودشوم ميگن كمي قديمي هستش و خودم سر كلاساشون بودم!داوطلبان عزيز بزودي و به ياري خدا مطالب اصلي اموزش و جديد مطابق با كنكور مفهومي بزودي در سايت اصلي منتشر و اماده فروش ميشود!


31/04/1391 ساعت 18:54
محمدرضا خان محمدي:
محمدرضا بخان محمدي:
با سلام به شما دوست عزيز!اين چيزهايي كه تو اينترنت موجودست با ماهيت اصلي كار كامل مغابرت دارد!اون كتابي ها كه به نام داريوش سپهوند به ثبت رسيده اما اصلا روش نيست يه چيزاي سادست همين!باز هم ميگم اموزش كامل و انحصاري تست زني در درس هاي رياضي فيزيك و عربي به زودي ار مهرماه فقط ار سايت اصلي و كلاس و همايش ها در تمامي شهرها برگزار ميشود!دوستان گول اين بسته هاي كاذب را نخوريد!هرگونه سوال در ك.رد اين روش را فقط از مرجع اصلي بپرسين!به زودي قسمت كوچكي از اموزش را براي تمامي داوطلبان عزيز در سايت قرار ميدهيم كه هر ساله 3تست با اين نكته طرح ميشود!براي ارتباط مستقيم با آيدي makoos_test در ياهو add كنين!با تشكر


31/04/1391 ساعت 18:52
محمدرضا بخان محمدي:
با سلام به شما دوست عزيز!اين چيزهايي كه تو اينترنت موجودست با ماهيت اصلي كار كامل مغابرت دارد!اون كتابي ها كه به نام داريوش سپهوند به ثبت رسيده اما اصلا روش نيست يه چيزاي سادست همين!باز هم ميگم اموزش كامل و انحصاري تست زني در درس هاي رياضي فيزيك و عربي به زودي ار مهرماه فقط ار سايت اصلي و كلاس و همايش ها در تمامي شهرها برگزار ميشود!دوستان گول اين بسته هاي كاذب را نخوريد!هرگونه سوال در ك.رد اين روش را فقط از مرجع اصلي بپرسين!به زودي قسمت كوچكي از اموزش را براي تمامي داوطلبان عزيز در سايت قرار ميدهيم كه هر ساله 3تست با اين نكته طرح ميشود!براي ارتباط مستقيم با آيدي makoos_test در ياهو add كنين!با تشكر


30/04/1391 ساعت 23:18
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
جناب خان محمدي كجاي كاري مهندسي معكوس به ثبت رسيده هست ديگه نوبت شما نميشه

اصلش تو كشور موجود هست پس چجوري شما ميخواهين اصلش را به بازار بيارين

نكنه شما هم .......... هستين
زبونم لال
آقا مهندس توي ايران همه مي دونن مهندسي معكوس بنام چه كسي به ثبت رسيده است حالا شما تازه ميخواهي به ثبت برسوني

راستي وقتي رفتي اداره ثبت بهت ميگن مهندسي معكوس بنام چه كسي به ثبت رسيده هستش

ببخشيد واقعيت ها را گفتم


30/04/1391 ساعت 19:39
محمدرضا خان محمدي:
با سلام خدمت داوطلبان گرامي!من دانشجوي رشته مهندسي معماري دانشگاه سراسري هستم و نزديك به 4 سال مدرس شيوه هاي نوين تست زني با عنوان مهندسي معكوس در طراحي سوالات كنكور!!تمامي نظرات شما دوستان پيرامون اين موضوع را مطالعه كردم!!ااين روش صحيح است و تمامي طراحان قبول دارند كنكور بيشتر مهارت است البته در درس هاي محاسباتي از جمله رياضي فيزيك و عربي يعني فقط در اين درسها جواب ميدهد!!بايد بگم تمامي بسته هايي كه در اينترنت موجود است يا محتواي اين روش متفاوت است و كلاهبرداريست!!به اميد خدا تا مهر ماه سايت اصلي مهندسي معكوس با شماره ثبت و اموزش اصلي مهندسي معكوس در كنكور براي اولبن بار در اختيار تمامي دوستان قرار ميگيرد!!خبر هاي جديد در پست هاي بعدي در اختيارتون قرار ميدم!!دوستان هرگونه سوال پيشنهاد و انتقاد دارين بپرسين كه 100% پاسخگو ميباشم!موفق و پيروز باشيد!


30/04/1391 ساعت 19:37
محمدرضا خان محمدي:
با سلام خدمت داوطلبان گرامي!من دانشجوي رشته مهندسي معماري دانشگاه سراسري هستم و نزديك به 4 سال مدرس شيوه هاي نوين تست زني با عنوان مهندسي معكوس در طراحي سوالات كنكور!!تمامي نظرات شما دوستان پيرامون اين موضوع را مطالعه كردم!!ااين روش صحيح است و تمامي طراحان قبول دارند كنكور بيشتر مهارت است البته در درس هاي محاسباتي از جمله رياضي فيزيك و عربي يعني فقط در اين درسها جواب ميدهد!!بايد بگم تمامي بسته هايي كه در اينترنت موجود است يا محتواي اين روش متفاوت است و كلاهبرداريست!!به اميد خدا تا مهر ماه سايت اصلي مهندسي معكوس با شماره ثبت و اموزش اصلي مهندسي معكوس در كنكور براي اولبن بار در اختيار تمامي دوستان قرار ميگيرد!!خبر هاي جديد در پست هاي بعدي در اختيارتون قرار ميدم!!موفق و پيروز باشيد!


30/04/1391 ساعت 12:31
رها:
به خداتو اين دنيا آسون ترين كار كنكور دادنه،من تا قبل از اين كه كنكور بدم فكر ميكردم چه كار سختيه ولي به محض اين كه رفتم سر جلسه و سؤالاتو ديدم با خودم گفتم اين كه خيلي آسونه!بعدشم همه رشته ها 70 درصد قبولي دارن يعني ما انقدر خنگيم كه نتونيم با اين شرايط تو يه دانشگاه خوب و تو رشته مورد علاقمون قبول شيم؟! بچه ها حتي اگه نصف همه درسارو هم بخونيد مطمئن باشيد يه دانشگاه و رشته خوب قبول ميشيد، گول تبليغاتم نخوريد باور كنيد كه همش تبليغاته هيچ بقالي نميگه ماست من ترشه!


28/04/1391 ساعت 00:17
محسن پروانه پور:
به نظر من كلا بيخيال اين روش بشيد و بشينيد درستونو بخونيد. ولي اگه احيانا خواستيد در كنار معلوماتتون از اين روش استفاده كنيد بهترين جايي كه ميشه بهش اعتماد كرد موسسه "ذهن طراح" هست
چون هم شماره تلفن ثابت و دفتر تو تهران داره و هميشه مشاورش جوابگو هستش و هم فيلمهاش به صورت فيلم كلاسي و كامله و مجوز و سريال داره... من خودم با اين روش ذهن طراح كارشناسي ارشد عمران ازاد اهر قبول شدم. البته سال اول كه كنكور دادم جواب نداد ولي سال بعد جواب داد.
بگير نگير داره
خلاصه از ما گفتن


28/04/1391 ساعت 00:05
واقعيت هاي مهندسي معكوس::
دوستان ايميل من اينه. ايني كه اين پايين نوشته مال من نيست
mohandesi.makoos@yahoo.com
اگه سوالي بود خوشحال ميشم بتونم راهنماييتون كنم.


23/04/1391 ساعت 20:25
جواد:
سلام.من ۳باردر كنكور باروش مهندسي معكوسو اازمايش روشي خوبيه رشته ام برق است ودر دانشگاه.و شهر مورد علاقه ام.قبول شدم.فقط بر رو ي جزوات خود كنكور تمرين كنيد.نه تستهاي كتاب .مهندسي معكوس واقعا جواب ميده.براي كارشناسي برق قبول شدم..۰۹۱۴۹۰۶۲۸۱۵


23/04/1391 ساعت 12:12
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
نازنين خانم نگفتي چي عالي هستش ؟ اگه مايل بوديد مي تونيد به ايميلم hami.razavi@yahoo.com سر بزنيد بسيار خوشحال مي شم


20/04/1391 ساعت 14:17
نازنين:
عالييييييييييييييييييييييييييييي


09/04/1391 ساعت 16:02
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
اي كاش كلاس مهندسي معكوس شركت مي كردي و اون سوالت بدون معلومات را پاسخ مي دادي ؟

مي دوني چقدر مهم بود
يعني اگر با معكوس فقط 2 تا پاسخ مي دادي كه اين شايدپايين ترين نتيجه مهندسي معكوس باشه ، حداقل رتبه ات 2000 تا بهتر مي شد
در پايان خوشحال مي شم به ايميلم مراجعه كني
متشكرم


09/04/1391 ساعت 13:00
مهم نيست:
اون 50 تا رو نزدم ديگه كنكور رو دادم و تموم شد،از اينكه ايميلتونو گذاشتين ممنونم ولي ديگه به درد من نميخوره شايد به درد بقيه بخوره.


08/04/1391 ساعت 21:10
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
انشاء الله با معلوماتت قبول بشي

از بابت خطاب آقا عذرخواهي ميكنم اما شما باز هم آغا ( به معني خانم) هستيد

نظرتون را درباره نظر آخر من نگفتي

احساس مي كنم كمي با من موافق شدي و به واقعيت هاي معكوس نزديك شدي

درهرصورت اگراطلاعاتي خواستي ما درخدمتيم

در ضمن ايميل من hami.razavi@yahoo.com مي باشد
خوشحال ميشم به سوالات شما درحد توانم پاسخگو باشم

اما برام يه سوال پيش اومده كه آياشما تمام سوالات را پاسخ داديد يا اينكه مثلا از 250 سوال ، به 200 سوال پاسخ داديد و هر 200 سوال را با معلومات پاسخ داديد؟

اگر همينه پس برنامه شما براي 50 سوال باقيمانده چه بود يعني با هيچ روشي جواب سوال ها را نداديد

به اميد قبولي شما دوست عزيز


08/04/1391 ساعت 19:31
مهم نيست:
امروز كنكور داشتم خيلي آسون بود حتي از آزمون قلم چي اي كه هرهفته ميديم آسون تر بود.همه رو هم با معلوماتم زدم،آقاي واقعيت هاي مهندسي معكوس من هيچ كلاسي در رابطه با مهندسي معكوس نرفتم در ضمن من آقا نيستم!


07/04/1391 ساعت 13:08
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
من تصور مي كنم شما برداشت بدي از مهندسي معكوس داشتيد به اين معنا كه فكركرديد فقطباتهيه كتاب و سي دي به نتيجه مطلوب خواهيد رسيد كه اينطور نيست من پايين تر توضيح دادم كه نتيجه معكوس بعد از كلاس هايش هستش و كتاب جنبه تمرين بعد از كلاس داره و سي دي كه جنبه معارفه و تبليغات داره حال من نميدونم آيا شما در كلاس شركت كرديد يا نه ؟ و اگر شركت كرديد يكبار رفع اشكال كرديد يا نه ؟ بنابراين اگر كلاس شركت كرديد و رفع اشكال نموديد ضعيف ترين داوطلب مهندسي معكوس (( دقت كن گفتم ضعيف ترين داوطلب مهندسي معكوس نه ضعيف ترين داوطلب )) حداقل هر درسي را 25% مي زند آن هم به سوالاتي كه هيچگونه اطلاعاتي نداره

آقاي مهم نيست بنظر شما داوطلبي هنگام كنكور فرض كنيم از 55 سوال رياضي ، 30 سوال را با معلوماتش پاسخ ميده (با چندتا درست يا چندتا غلط كاري نداريم )) و فرض كنيم 25 سوال را اصلا بلد نيست و با مهندسي معكوس اين 25 سوال را پاسخ مي دهد و حداقل 25% مي زند بنظر شما اين درصد كمي هستش؟

آقاي مهم نيست:
داوطلبي پيش من گريه كرد ككه آقاي .... من 350000 تومان براي درس رياضي به دبير خصوصي دادم آخرش فقط 2% زدم حالا 2% كجا و 25% كجا داوطلب در مهندسي معكوس كلا 50000 تومان مي دهد براي تمام درس ها و تمام رشته ها و براي تمام مقاطع ، بله فقط 500000 تومان تا 60000 تومان .

حالا هنگام كنكور به سوالاتي كه هيچگونه اطلاعاتي نداره دوباره تكرار مي كنم به سوالاتي كه هيچگونه اطلاعاتي نداره 25% مي زند گرچه كسي 5% هم زد بايد راضي باشه .

اگه اهل كنكور باشي متوجه ميشي كه دارم چي ميگم

بماند داوطلبي كه با چهار ساعت اموزش و كمترين شهريه ، با روش مهندسي معكوس داره 80% يا 90% هم مي زنه

واقعيت هاي مهندسي معكوس چيزي است كه همه مي دانند اما دريغ از بيان واقعيت هاي آن


06/04/1391 ساعت 23:09
مهم نيست:
اتفاقا منم به اين نتيجه رسيدم كه شخصيتتون اون چيزي نيس كه من فكر ميكردم پايين تر از اونه،حداقل آدم بي سواد اگه يه چيزي بگه كه اشتباه باشه ميگيم خب بي سواده و بلد نيس و اونم هيچ ادعايي نداره چون خودشم ميدونه بي سواده،اشتباهمم اين بود كه به حرفاي شما و امثال شما گوش كردم وگرنه كارم اصلا به اينجا نميكشيد،در ضمن منكر اين نيستم كه شما در زمينه مهندسي معكوس استاديد وبنده هيچي از مهندسي معكوس نميدونم چون كتابا و سي دي هاي شما رو گرفتم جز تبليغات چيزي نديدم كه بخوام ياد بگيرم ،در هرصورت براي خودم و بچه هايي كه چند روز ديگه كنكور دارن آرزوي موفقيت ميكنم و همچنين براي شما.


06/04/1391 ساعت 06:43
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
حرفاتو كاملا مي پسندم در حدي نيستم كه ديگران را مسخره كتم يا بخوام كسي رو بي احترامي كنم واقعا اينو خوب فهميدي چون من اصلا اهل اين حرفها نيستم شخصيتم بالاتر از اوني هستش كه فكر مي كني

در ضمن بهت سفارش مي كنم وقتي آدم باسواد يا مطلع از يه موضوعي هست مشورت با يك ادم بي سواد مثل دزدي مي مونه كه به كاهدون بزنه

اشتباهت همين جاست كه داري با آدمهاي بيسواد مشورت مي كني و كارت به اينج كشيد

البته من مدعي سواد نيستم ولي مدعي اطلاعات بسيار وسيع از دانش مهندسي معكوس هستم كه مطمئنم جنابعالي چنين اطلاعاتي نداري
لطفا كمي به حرفام شك كن بي دليل چيزي نمي گويم
برات آرزوي موفقيت مي كنم دوست محترم


06/04/1391 ساعت 00:34
مهم نيست:
آخه تو كي هستي كه بخواي از حقوق ما دفاع كني،محض اطلاعت من يكي از همون داوطلبين هستم نه تو رو ميشناسم نه اون آقاي احمدي رو نظرتم برام اصلا مهم نيس اينم بدون در حديم نيستي كه بخواي آدما رو مسخره كني يا بهشون بي احترامي كني،آدم از يه آدم كم سواد كمك بگيره و سؤال بپرسه خيلي بهتر از اينه كه از جنابالي سؤال بپرسه!


06/04/1391 ساعت 00:29
قبول دارم :
جناب واقعيت هاي مهندسي معكوس
حرف هاي شما براي ما حجت است ما كه گول خورده احمدي هستيم اينها هم چند نظر از سايت خودش:

نه بابا يه وقت گولشو نخوري ها!!!
منم تو روزنامه آگهيشو پارسال ديدم به هر ترتيب نشد بهش زنگ بزنم چون يادم ميرفت!!!
همين چند روز پيش بهش زنگ زدم گفتم من ميخوام برم سال سوم ميخواستم بدونم چطوري مشاورتون فوري در اومد گفت بودجه ات چقدره منم موندم چي بهش بگم گفتم حالا با هم كنار ميايم!!!
منم فكر كردم فوقش 50 هزار تومن باشه!!!
شماره ي يكيو بهم داد گفت دانشجوي داروسازي تهرانه منم بهش زنگ زدم 10 دقيقه باهاش حرف زدم گفت بايد جزوه ها دستنويس رو براي همه ي درسا بگيري منم گفتم حالا چقدر ميشه كلا؟!
گفت: دوره ي كاملش حدودا 1.5 تا 4 ميليون تومن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
منم نخواستم سوتي بدم و شرف شهرمون رو ببرم براش كلاس اومدم گفتم: اينطورم كه ميگفتن زياد نيستا...........
بعدش فوري خداحافظي كردم و گرفتمش زير فحش بعد از قطع تلفن!!!!!!!!!!!!!!
دوست عزيز :مهندس احمدي كلاه برداري بيش نيست!
اگه دلش براي ما ميسوخت قيمت كتابا رو مياورد پايين تا همه رتبه برتر بشن............
همينو گفتم يه وقت گولشو نخوري با كتابهاي كمك آموزشي و نهايتا كلاس كنكور براي اونم رياضي و فيزيك نه درس ديگه اي و پشتكار ميشه راحت موفق شد!!!
اگه دنبال مشاوره هستي كتاب:((كنكورت را قورت بده)) خيلي سبز رو بگير نكته هاي خيلي خوبي داره و راهنماييت ميكنه و قيمتش 5000 تومن بيشتر نيست!!!من اين بابا رو ميشناسم!! به حرفش گوش ندين كه علاوه بر اينكه كاراش تضميني نيست، يه كلاه بردار ِ اساسيه!!! يه زماني جزوه هاي فيزيك امير مسعودي رو به قيمت هاي خيلي بالا بدون ِ اطلاع ِ امير مسعودي و به اسم ِ خودش، فروخت و به جيب زد. بعدشم اين بابا اينقدر كلاه برداري كرده كه از يكي دوستاي قديميش شنيدم يه بار 4 ميليارد پولش رو بالا كشيدن آب از آسياب تو زندگيش تكون نخورد!!

نخورين گول ِ اين حرفاشو!! ضمن ِ اينكه اين جناب احمدي خيلي موسسات ديگه مخصوصا قلمچي رو مسخره مي كنه.
نرين طرفش كه خجالت بكشه از كاراي زشتش!

ضمنا من دوستم باهاش كلاس ادبيات مي رفت، مي ديد داره اشتباه ميگه . هرچي بهش مي گفت اشتباه مي كني گوش نمي داد آخرشم اينو تو كلاسش راه نداد !!!


06/04/1391 ساعت 00:15
واقعيت هاي مهندسي معكوس:

هر چي سوال داري بپرس

جوابي كه ميگيري منطقي و قانع كننده خواهد بود شك نكن


06/04/1391 ساعت 00:11
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
ما كه مثل شما ............. نيستيم

فكر كنم نسبت شما به من در برابر مهندسي معكوس ، نسبت فعليت است به بالقوه

به عنوان يك شهروند براي نظرات شما احترام قائلم اما به عنوان يك مدافع از حقوق يك داوطلب ، نظر شما را پشيزي بيش نمي دانم


06/04/1391 ساعت 00:07
مهم نيست:
راستي شما كه اين همه منم منم ميكنين شما حتي يه ايميل نذاشتين تا ما سؤالامونو بپرسيم باز به معرفت همين آقا كه ايميلشو گذاشته.


06/04/1391 ساعت 00:00
مهم نيست:
هه پس خودتونم قبول دارين كه جنبه آموزشي ندارن پس الكي تبليغ اين سي ديا رو نكنين از همون اول تبليغ كلاساتونو كنين.


05/04/1391 ساعت 23:49
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
مهندسي معكوس چيست؟
مهندسي معكوس درصنعت : فرض كنيم اگر كشوري مخترع ساعتي بود و ما خواستيم از سِر و راز اين ساعت سَر در

بياوريم با مهندسي معكوس ، آن ساعت را باز مي كنيم سپس آنرا از آخر به اول قطعاتش را بهم مي بنديم تا ازنوع ساخت و موارد فني آن مطلع شويم

بنابراين مهندسي معكوس در روابط بين گزينه ها ، درواقع بجاي انكه از سوال به جواب گزينه ها برسيم ، از خود گزينه ، به جواب مي رسيم حال بخاطر همين است كه بدون معلومات و يا بدون نگاه كردن به سوالات مي توان جواب يك تست راپيدا كرد

اثبات بدست آوردن جواب صحيح ، با روش مهندسي معكوس

هرداوطلبي در مواجهه شدن با يك تست ، دو راه بيشتر ندارد

الف) بهترين و مطمئن ترين روش پاسخگويي به يك تست ، ازطريق استفاده از معلومات و دانش خود شخص مي باشد:

بنابراين هرداوطلبي بايستي سوالات را ابتدا با معلومات خود پاسخ دهد تا به نتيجه دلخواه خود برسد

فراموش نكنيم كه پاسخ دادن به يك تست با استفاده ازمعلومات ، ممكن است غلط از آب در بيايد يعني اينجوري نيست كه هرتستي را كه با معلومات پاسخ داديم جوابش صددرصد صحيح باشد

ب) پاسخگويي از طريق شانس و اقبال : فرض كنيم اگر تعدادسوالات كنكور 100 تست باشد و داوطلب به 60 سوال ازطريق معلومات خود پاسخ داد (با چند تا صحيح زد و چند تا غلط زد كاري نداريم ) دربرابر 40 تست ديگه داوطلبان دو راه در پيش دارند

1) بعضي ها از شانس خود استفاده نمي كنند ويا بهتربگويم ريسك نمي كنند و اصلا به ان 40 تست پاسخ نمي دهند لذا اين افراد از اين 40 تست هيچ امتيازي نمي گيرند

2) بعضي ها از شانس خود استفاده مي كنند ويا بهتربگويم ريسك مي كنند و به آن 40 تست پاسخ مي دهند كه براي بعضي ها درصد مثبت از آب درمي آيد و براي بعضي ها درصد منفي ازآب در مي آيد

جالب اينجاست انهايي كه مثبت زدند خود را خوش شانس و انهايي كه منفي زدند خودرا بدشانس تلقي مي كنند

تا اينجا نتيجه مي گيريم ، حتي كسانيكه شانسي ياتصادفي به يك تست پاسخ مي دهند ، احتمال درصد مثبت زدن آن وجود دارد

اما در كنارپاسخگويي به اين دو روش (( بااستفاده از معلومات و تصادفي و شانسي )) روش سومي هست كه صددرصد از روش شانسي ، كارايي بيشتري دارد و ان چيزي نيست جز مهندسي معكوس

فراموش نكنيم كه مهندسي معكوس ، شانس و اقبال نيست بلكه از روابطي كه بين گزينه وجود دارد ، آن روابط را كشف كرده و براي ان قانوني وضع نموده تا به سوالاتي كه اصلا معلومات نداريم پاسخ دهيم

همانطور كه مي دانيم ((( قانون غلط ، بهتر از بي قانونيه ))) يعني اگر فرض كنيم قوانين مهندسي معكوس غلط باشد ، كه نيست ، از جواب دادن به روش شانسي ، كه هيچ قانوني ندارد به مراتب بهتر است

لب كلام اينكه ، چطور مي شود با شانس و اقبال به يك تست پاسخ داد اما با روش مهندسي معكوس كه همراه با فكر وتعقّل و كشف روابط بين گزينه ها مي باشد نمي توان به تست پاسخ داد

پاسخ به منتقدان مغرض مهندسي معكوس

حال براي ايجاد يقين و پاسخ محكم به كسانيكه به هر طريقي قصد دارند روش مهندسي معكوس را نقض كنند توجه شما را به اين مثال جلب مي كنم تا شما داوطلبان بدون هيچ شك و ترديدي از روش مهندسي معكوس در تست ها استفاده كنيد .

در ضمن شما مي توانيد اين آزمايش ساده را در منزل خود هم انجام دهيد تا نتيجه را كاملا حس نماييد

فرض كنيم از سوال 1 تا سوال 55 ، سوالات رياضي و يا هر درس ديگه اي به قرار زير مي باشد

1) الف ب ج د
2) الف ب ج د
3) الف ب ج د
.
.
.
.
.
55) الف ب ج د

حالا ما اين برگه را به دست يك دانش آموز دوم ابتدايي قرار مي دهيم ( توجه داشته باشيد كه ما حتي دفترچه سوال را به اين دانش آموز نداديم گرچه اگر دفترچه را هم مي داديم براي ايشان هيچگونه كارايي نداشت چون ايشان به سوالات هيچ

گونه معلوماتي ندارند) و از ايشان مي خواهيم در هر سوال بطور تصادفي ، يك گزينه را انتخاب نمايد

نتيجه پاسخگويي: ايشان بالاخره يا درصد منفي مي زنند ويا درصد مثبت .

حال سوال من از منتقدان مغرض مهندسي معكوس اين هست كه چطور با شانس و احتمال و حتي بدون دفترچه سوال و يا بدون نگاه كردن به سوال مي توان پاسخ يك تست را بدست آورد اما با روش مهندسي معكوس كه روابط بين گزينه ها را كشف نموده است ، نمي توان به يك تست پاسخ داد

مهندسي معكوس حقيقتي تلخ


05/04/1391 ساعت 23:48
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
راجع به سي دي بگم كه سي دي هاي مهندسي معكوس آموزشي نيست فقط جنبه معارفه با موضوع مهندسي معكوس داره

تازه كتاب مهندسي معكوس هم جنبه اموزشي نداره بلكه فقط براي تمرين تكنيك هايي است كه داوطلب آموزش ديده

بنابراين اموزش مهندسي معكوس فقط بصورت حضوري و طي چهارساعت اموزش اونهم توسط مهندس هستش

در ضمن من نيازي به سي دي ندارم قربان من بالاي 1000 نفر را مي شناسم كه توي اين كلاس ها شركت كردند و نتيجه هم گرفتند

باز هم مي خواي بهت اطلاعات بدم ؟


05/04/1391 ساعت 23:40
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
اگه شما مهندس احمدي نيستين چرا خودتونو قاطي ماجرا ميكنين من صحبتم با مهندس احمدي هست كه جواب ايميلم را داد

تازه براي من متاسف نباشين براي كسي متاسف باشين كه داره دروغ پردازي ميكنه

پس خواهش مي كنم اگه مهندس احمدي نيستين خودتو قاطي ما نكنيد

شما چرا سنگ ديگران را به سينه مي زنيد
عزيز دل ، به من ايميل شده از طرف مهندس احمدي ، حالا مهندس احمدي واقعي يا قلابي را خدا مي دونه

من هم جواب ايشونو دادم كه جنابعالي وسط اومدين

تازه از كجا معلوم كه شما مهندس احمدي نيستين شايد شما با اينكار مي خواهين ذهن داوطلبان را منحرف كنيد تبحر ندارين كه دارين

كسي كه در روز روشن معكوس را به نام خودش مي زنه اين كه جاي خود داره

جان كلام اگه مهندس احمدي نيستي بي زحمت خودتو عقب بكش ما را با شما كلامي نيست

من دارم با سند حرف مي زنم نه با خيال و توهم من ميگم نره شما مي گين بدوش

من به كمك داوطلبي اومدم كه تقاضاي واقعيت كرد من هم ميگم مدرس و مبتكر و مولف مهندسي معكوس كسي نيست جز مهندس سپهوند اگه ادعايم دروغه شما اثباتش كنيد

هرچند كه اثبات اين موضوع محال است


05/04/1391 ساعت 23:20
مهم نيست:
راستي ميخواين سي دي هاتونو براتون بفرستم تا بفهمين من چي ميگم؟در ضمن به همون سايتي كه آدرسشو دادين مراجعه كنين با همون شماره ها تماس بگيرين متوجه همه چيز ميشيد،حتي منشيه مؤسسه ميگه كتابي كه براي بچه ها ميفرستن فقط جنـــــــــــبـــــــــــــه آشـــــــــــــــنايــــــــي داره وبقيه شماره هام يا پاسخگو نيستند و يا تو كار تبليغاتو اين جور حرفا هستن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


05/04/1391 ساعت 22:47
مهم نيست:
واقعا براتون متأسفـــــــــــــــــم من نه مهندس احمديم نه كس ديگه،اونا خودشون ميدونن چه جوري از خودشون دفاع كنن منم دارم چيزيو ميگم كه ديدم.


05/04/1391 ساعت 22:25
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
من شخصيت كسي رو زير سوال نبردم
ولي در ايميلي كه به mohandesi.makoos دادم بنام مهندس احمدي بود كه اين هم كپي اون هستش.

((من خودم فعلا كلاس برگزار نميكنم. ولي اگه خواستيد بسته آموزشي تهيه كنيد من موسسه ذهن طراح رو پيشنهاد ميكنم. چون خودم فيلم آموزشيشون رو ديدم. از همه ي موارد مشابه بهتره.))

جالبه بدونيد سوال از معكوس كردم ولي منو به ذهن طراح هدايت كرد

در ضمن شما همون مهندس احمدي هستين كه به من ايميل دادين سعي كن كمي رو راست باشي

تازه من بالاي 1000 نفر سراغ دارم كه در كلاس مهندس سپهوند شركت كردند و درصد بسيار بالايي زدند كجاي كاري مهندس احمدي

قضاوت با خود داوطلبان . فكر كنم داوطلبان تازه دارن كمي به واقعيت نزديك ميشن

من ادعا يم اينه كه وقتي مهندسي معكوس بنام مهندس سپهوند به ثبت رسيده هيچ كس حق سوء استفاده از اونو نداره

راستي شما كه قبول داريد اين موضوع بنام مهندس سپهوند هستش پس چرا بصورت غيرقانوني و غير مشروع و دروغين از مطالبش استفاده مي كنيد

لطفا واقعيت را به مراجعه كنندگان سايتتون بگيد متشكرم

در ضمن اگه در كلامم از الفاظ بدي استفاده كردم پيشاپيش عذرخواهي مي كنم

05/04/1391 ساعت 22:10
مهم نيست:
آقاي محترم منم يكي از داوطلبين هستم و بسته مهندسي معكوسو گرفتم و الانم حقيقتو گفتم من ميدونم آقاي سپهوند اين روشو به ثبت رسوندن ولي بد نيس كه تو سي دي هاشونم درست توضيح بدن نه صرفا جهت تبليغ!من يك داوطلبم پس اول بدونيد كي داره انتقاد ميكنه ازتون بعد شخصيتشو زير سؤال ببريد آقاي محترم!!!


05/04/1391 ساعت 21:36
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
اصلاحيه نظر قبلي:

داوطلبان امروزي

نام مهندسي معكوس مي درخشد

خط آخر: براي اثبات حقانيت مهندسي معكوس دعوت مي كنمداوطلبان به هوش باشيد


05/04/1391 ساعت 21:14
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
يه سوال از شما دارم دوست دارم صادقانه جواب بدين . مهندسي معكوس در ايران به نام چه كسي به ثبت رسيد ؟ آيا قبول دارين كه شما داريد از روش آقاي سپهوند بصورت نامشروع استفاده مي كنيد؟ چرا در چيزي كه مال شما نيست دخل وتصرف غيرقانوني و سوء استفاده مي كنيد ؟

شما خود بهتر از همه مي دانيد كه مهندسي معكوس بنام مهندس سپهوندي هستش كه سال ها براش زحمت كشيد اما متاسفانه افرادي مثل جنابعالي كه كم هم نيستن دارن سوء استفاده مي كنند . سوئ استفاده از اين منظر كه خود را نفر اول معكوس معرفي مي كنيد در صورتيكه نفر آخرش هم براي شما اضافيست سوء استفاده ازين منظر كه به داوطلبان دروغ مي گوييد. سوء استفاده از اين بابت كه نام ايميلتان را مهندسي معكوس زديد !!!

بسّه ديگه اگه داوطلبان اموروزي شما را نمي شناسند ما شما را كاملا مي شناسيم

سعي كن واقعيت را به داوطلبان بگويي . بگو كه (( هر جا سخن از مهندسي معكوس است نا مهندس سپهوند مي درخشد ))

شايد همه كسانيكه توي سايت شما اومدن شما را به عنوان مهندسي معكوس تاييد كنند شايد اما كسي مثل من كه اطلاع دقيق دارم فقط برايتان آرزو مي كنم واقعيت را به داوطلبان بازگو كنيد

راستي شما چه جور مبلغ مهندسي معكوس هستيد كه وقتي از شما كمكي در اين زمينه خواسته مي شود داوطلب را به طرف ذهن طراح سوق مي دهيد

در پايان از داوطلبان براي اثبات حقانيت مهندسي معكوس به سايت www.makoos.ir مراجعه كنند


05/04/1391 ساعت 20:12
مهم نيست:
اتفاقا به آقاي سپهوند نبايد اعتماد كنيم چون در سي دي شون چيزي جز تبليغات نيست و كتابشونم بيشتر جنبه آشنايي داره!!!!!!!!!!!!!!!!!و متاسفانه هيچكدوم جنبه آموزشي نداره.


05/04/1391 ساعت 19:46
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
داوطلبان گرامي : خيلي حواستون جمع باشه اصلا به ذهن طراح اعتماد نكنيد سردسته اين كار شخصي بنام احمدي هست كه مبناي كارش بر اساس مهندسي معكوس است مهندسي معكوس در ايران بنام داريوش سپهوندي است كه بنام ايشون اين روش ثبت شده است در واقع مهندسي معكوس براي مهندس سپهوندي هستش بقيه مهندسي معكوس ها پَشم هستن


04/04/1391 ساعت 19:27
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
دوستان ايميل من اينه. ايني كه اين پايين نوشته مال من نيست
mohandesi.makoos@yahoo.com
اگه سوالي بود خوشحال ميشم بتونم راهنماييتون كنم.


03/04/1391 ساعت 22:02
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
ايميل من m.199977@yahoo.com


03/04/1391 ساعت 17:14
ياسمين زينلي:
من از تكنيكي كه گفتين خوشم اومد اما نگرفتم مطلب و.......
من 6 روز ديگه كنكور دارم اما نخوندم چكار كنم شايد بمونم ساله بعد


02/04/1391 ساعت 18:10
رها:
فكر كنم اين سايت بيشتر بتونه بهمون كمك كنه!!!!!!!!! zehnetarah.com


02/04/1391 ساعت 15:46
احسان:
من چيزي نخوندم و يه هفته مونده ب كنكور . .
با تلاش در اين يه هفته اميدوارم رتبه ۱ رشته حقوق بشم ..
شما هم دعا كنين !!
هه . .


01/04/1391 ساعت 21:36
رها:
جناب واقعيت هاي مهندسي معكوس حداقل يه ايميلي چيزي بذاريد تا ما سوالاتمونو بپرسيم هيچكس پاسخگو نيس يه هفته به كنكوربيشتر نمونده تو رو خدا كمكم كنيد


01/04/1391 ساعت 21:28
رها:
من چند تا سوال دارم در مورد اين روش از اطرافيانم كسي اين روشو بلد نيس كه بهم كمك كنه.لطفا هر كي ميتونه بگه.ممنون


30/03/1391 ساعت 01:27
واقعيت هاي مهندسي معكوس:
مهندسي معكوس ، واقعيتي انكارناپذير هست. بااطمينان مي گويم در بين همه شما ، تنهاكسي كه بيشترين اطلاعات را داره خودم هستم چون من يكي از ............. مهندسي معكوس بودم . خلاصه مهندسي معكوس اينه كه ابتدا شما سوالاتي را كه بلديد بايد پاسخ دهيد سپس سوالاتي را كه شك داريد يا اصلا بلد نيستيد با روش مهندسي معكوس پاسخ مي دهيد تا منجر به افزايش درصد شما گردد
بنابراين تمام داوطلبان به نوعي نيازمند به مهندسي معكوس هستند بعضي ها براي رشته و شهر بهتر ، بعضي براي تضمين قبولي خود و دسته آخر براي قبولي احتمالي خود . البته مهندسي معكوس باب دل كساني هست كه هيچ گونه اطلاعات علمي ندارند چون اينها چاره اي جز مهندسي معكوس ندارند . دبيري از من ازمهندسي معكوس انتقاد كرده بود ازاينكه اصلا كارايي نداره و تازه اگر كارايي هم داشته باشه ترويج بيسوادي هست و ... من درجواب گفتم فرض محال ، محال نيست . آقاي دبير فرض كنيم شما در كنكور ارشد شركت كرديد و از مثلا 100 سوال فقط 25 سوال را علامت زديد و مابقيه را بلد نبوديد شما با بقيه سوال چكار مي كنيد . آيا مابقيه را شانسي علامت مي زنيد يا خير گفف بله اينكار را مي كنم گفتم فرض كنيم شما قبول شديد آيا وارد دانشگاه مي شويد يا اينكه نه به خود ت مي گي كه من درس كه نخواندم شانسي زدم پس وارد دانشگاه نمي شوم انشاءالله سال بعد درس مي خوانم و با سواد وارد دانشگاه مي شوم در جواب گفت من به دانشگاه مي روم گفتم شما كه سواد نداشتي شانسي زدي مگه خودت نگفتي معكوس ترويج بي سوادي هست ديگه جوابي برم نداشت.
در ضمن اگه مهندسي معكوس ترويج بي سوادي هست بنابراين رييس دانشگاه آزاد را بايد دار زد چون بدون كنكور وارد دانشگاه مي شوند پس بايد نتيجه بگيريم اينها همه بي سواد هستند اما واقعيت چيز ديگري است
آنقدر ازمعكوس خاطره دارم كه اگر قرار بر نوشتن باشه يك كتاب 500 صفحه اي يا به گفتن باشه حداقل 5 ساعت حرف دارم از واقعيت هايش از افزايش درصد هاي فوق العاده اش از كلاس هايش از همايش هايش از ممانعت هايش از حسودي دبيرهاي خصوصيش از كلاس هاي شلوغش از رضايت قطعا بالاي 95% اش از هر چي كه شما بخواهيد .
آيا مي دانيد مخترع مهندسي معكوس در كشف گزينه كيست؟ آيا مي دانيد كلاسش فقط در 4 ساعت برگزار ميشه ؟ آيا مي دانيد توي كلاسش از ديپلم تا ارشد و بالاتر در يك كلاس مي نشينند؟ آيا مي دانيد
در پايان شما را به يك سند قانوني ارجاع مي دهم تا حقانيت مهندسي معكوس آشكار گردد روزنامه پيك سنجش 4 دي ماه 1385 سال يازدهم شماره 38 صفحه 3 بالاي صفحه سمت چپ باعنوان (( سوالت تشريحي در دستور كارسازمان قرار گرفت))
من فقط سه خط آخر را برايتان مي نويسم (( درطراحي سوال با پاسخ كوتاه ، هم اشكال مهندسي معكوس به ان وارد نيست وهم چون توسط ماشين تصحيح مي شود ، امكان خطا به صفر مي رسد

مهندسي معكوس حقيقتي تلخ


30/03/1391 ساعت 00:57
مازندران:
من


29/03/1391 ساعت 18:47
shahab:
chize khubiye valii bayaad kamel behesh tasalot dashte bashi hamintori alaki kar nakon bahash ba in ravesh age khasti test bezani bayad ghashang kar karde bashi man khodam karshenasi ghabul shodam vali malumatamam khub bud dar kol naf nadashte bashe basat zarari basat nadaree


26/03/1391 ساعت 00:24
رها:
حداقل انقدر بخيل نباشين تو همون كتابا و سي دي هاتون درست ياد بدين


26/03/1391 ساعت 00:20
رها:
با اين روش به جواب ميرسيم البته اگه درست وحسابي اينا ياد بدن اين همه پول سي ديو كتاب ميدي ولي همش تبليغ كلاساشونه حالا معلوم نيس تو كلاساشون درست ياد ميدن يا نههههههه!!!!!!!!!!!


06/03/1391 ساعت 22:54
ويدا:
اصلا مي گيم همه اين حرفا درست خب طراحاي كنكور كه دور از جون خر نيستن اين چيزا به گوش اونا هم رسيده خب


05/03/1391 ساعت 16:39
لر:
كيلم د سوت وا يه گي هريات . مه 9 ماه چي سگ درس ونم ايسه بيام وا مهنچوسي تو برينم دش. بچه سگ مه ها پرستاري پاپيل قبول وام هيچ هم نهام د مهنچوسيت استفاده بكنم


05/03/1391 ساعت 16:35
حسام:
يكي بياد منو دلداري بده اينجوري كه اين ميگه من نبايد درس ميخوندم بايد مهندسي معكوس حفظ ميكردم


03/03/1391 ساعت 19:14
سعيد:
من هم امتحان كردم و با نظر فرزانه موافقم


03/03/1391 ساعت 14:48
فرزانه:
دوستان شك بن دوگزنه روهمشه بادزدجداازبحث مهندس معكوس شمادرحداقل نصف سوالات كنكوردچارشك بن دوگزنه مشودكه اگه نزنداصلابه نفعتون نست وبدوندكه مهندس معكوس ك روشه كه رتبه ها برترازش استفاده مكنن پس انقدرجبهه گر نكنداون 2قانونومن تو چندكنكوربررس كردم كاملادرست بودول جوابده ان روش برا كنكورارشدودكترابشتره تاتو كنكوركارشناس انم فكركنم به خاطرحساست عموم هست كه رو ان كنكوروجودداره موفق باشد


30/02/1391 ساعت 12:26
برتر ۹۲:
ههههههههههههههههههههههههههههههههررررررررررررررررررررررر
مورچه رو يادت رفت بگي!!!بچه ها روش مورچه به دردتون ميخوره ببرين بندازين تو جوهر پرت كنين رو پاسخنامه:دي
خاااااااااااااااااااااااااااااااااك!!!!!!!!!!

ميخوام قبول نشه اوني ك اينجورس ميخواد كنكور بده!!!
مملكته مارو باش!


30/02/1391 ساعت 12:20
رتبه ۱ كنكور ۹۲:
جمع كن كاسه كزتو روانيييي!!!
اين چرتو ژرتا چيه؟
مردمو مچل كردين...
خاك بر سر اوني ك بخواد اينجوري به جايي برسه!!!!
بايد علمي درس خوند ً!
علمي!!!
بفهم نفهم!


26/02/1391 ساعت 15:15
صهيب:
مهنسي معكوس چرته بابا


26/02/1391 ساعت 11:21
محمد مهري:
ميدوني معكوس به درد كي ميخوره كسي كه خوب خونده مثلا درسي رو ۸۰ زده با اين روش ميتونه به ۹۰ برسونه


24/02/1391 ساعت 19:23
سارا:
چرررررررررررررررررررررررت


22/02/1391 ساعت 00:25
شهاب:
من فردا امتحان ارشد دارم و بخطر مشغله كاري آنچنان كه بايد نخوندم و مجبورم از اين روش استفاده كنم زشته من مهندسي عمرانه ولي هيچي به اندازه اين حال نميده وقتي يه سوالو درست جواب ميدي اونم با استفاده از سواد و اندوخته خودت كه اگه با اين روش آدم بره دانشگاه ارزش نداره چون هميشه كم مياري چه سر كلاس چه توي امتحانات پس درساتونو خوب بخونيد كه بهترين كار همينه بخدا من 10 دفعه كنكور دادم فقط يه دفعه جواب داده اونم بي ارزشه


18/02/1391 ساعت 18:23
مهم نيس اسمم:
من به اين حرفا ايمان ندارم يعني عقلم قبول نميكنه مهمتر از اينا چيزايي مهمي تو كنكور وجود داره كه اينجا مجال گفتنش نيس... يعني هر كنكوري كه ندونه يه تست رو بايد چجوري بزنه بايد هزار سال روش كار كنه بعد بياد كنكور بده... هركي ميدونه تو كنكور چه مسائلي مهمه آقا...


18/02/1391 ساعت 18:20
كنكوري۹۱:
بچه ها قول نخورينا اگه جواب رو از روي شكل ظاهر پاسخنامه و ازين چرت و پرتها نميدونم الف و ب جواب بدين بخدا بدبخت ميشين يعني بدبخت ميشيم... درستو بخون گزينه ها رو كامل بخون برو رو مبحثي كه سوالو داده فكر كن جوابو بده ول كن اين بچه بازيا رو مهندسي معكوس يا مهندسي راست تو كنكور به دردت نويخوره عزيز...


03/02/1391 ساعت 11:37
ابوالفضل:
من از اين روش تو ارشد88 استفاده كردم و علم و صنعت قبول شدم ولي تو مصاحبه رد شدم.مهندسي معكوس يعني آمار و احتمال هر كس كه ميگه غلطه اشتباه ميكنه چون جواب پيش چشم شما هستش شما بايد با استفاده از قوانين آمار و احتمال جواب صحيح رو حدس بزنيد.فقط بايد كمي اطلاعات داشته باشيد


19/01/1391 ساعت 20:49
javad:
باسلام ببينيد دوستان مشكل همه ما اينه كه نميتونيم خودمونو باور كنيم-مثلا فلاني آي كيوش بالا بود اونيكي امكانات داشتو... اينا همه افكار منفيه-نه تورو خدا به مغزتون بندازين ببينين اگه با چنتا چرنديات و نميدونم مهندسي معكوس و... همه بيان رتبه هاي سه رقمي و دورقمي بيارن اونوقت كنكور ميشد كشك ديگه من نميگم تاثير نداره ولي نه به اون حد كه همه بيان بگن من م.معكوس رو بلدم ديگه كنكور حله نه از اين خبرا هم نيس اونيكه مهمه برا رتبه ي خوب تو كنكور مهمه اينه كه اول بايد معدل سال سوم خوب باشه بعد هم با تلاش زيادو توكل به خدا حتما قبوليد بازم ميگم نگفتم تاثير نداره داره ولي نه به اون حد كه بهش دل ببنديم عزيزان فرمول اصلي اينه:تلاش تمرين توكل-مرسي javad.ican@yahoo.com


16/01/1391 ساعت 21:26
حديث:
به نظر من اينا اصلا مهم نيست جيزي كه مهمه تلاشه ادم تا تلاش نكنه به هدفش نميرسه اينا همش تبليغ الكيه فقط تلاش


11/01/1391 ساعت 02:14
مهدي:
كسايي كه اينارو تهيه كردن و استفاده كردن ايميلم هست بهم بگن چقدر كارساز هستش
سي دي هاشونم اگر ميفروشن ميخرم ازشون


11/01/1391 ساعت 02:12
مهدي:
اين ايميل من هستش رشته من عمران هستش كمكم كنيد

sss.m2010@yahoo.com


11/01/1391 ساعت 02:09
مهدي:
سلام اينارو از كجا ميتونيم تهيه كنيم جناب مدير سايت ممنون ميشم بگيد براي ارشد آزاد هم ميشه استفاده كرد ؟


10/01/1391 ساعت 20:44
حگهد:
۰ه۹ع۰۸غجغا


10/01/1391 ساعت 20:40
پسا كنكوري۹۰:
سلام . نمي دونم چي شد سر از اينجا دراوردم.ببينيد اگه دبير هاي خوبي در دبيرستان نداشتيد ودوست داريد يه جاي خوب قبول شويد هيچ چيز جاي تلاش زياد شما رو نمي گيره ازجمله اين بسته هاي مهندسي معكوس.بايد بگم اگر كسي ازالان شروع كنه به خوندن و روي رياضيات حساب ويژه اي باز كنه مي تونه يه رتبه سه رقمي كسب كنه . در ضمن بچه هايي كه خوب خوندند و تقريبا الان واسه ي كنكور اماده اند سعي كنند كه يه نگاهي به كتب رياضي و فيزيك دانشگاه داشته باشند تا ديد وسيع تري داشته باشند ومفهوم براي انها به خصوص در رياضي بهتر جا بيفته تا در دانشگاه هم راحت تر باشند. امسال از بچه هاي ورودي۹۰برق شريف يه امتحاني گرفتند كه وضعيت نمره ها بد بود و باعث شد يه ۲۰نفري يا بيشتر به فكر تغيير رشته بيفتند. سوال ها سخت نبودند ولي در حوزه ي دانش بچه ها نبوده است مثلا براي دانش آموز دبيرستاني كه تازه وارد دانشگاه شده دانستن انتگرال دوگانه انتظار بوده است وبايد گفت كه اين مبحث به شدت ساده است و بايه نگاه مي شه اونو فهميد ولي چون گستردگي ديد كافي نبوده ممكنه كه سوال سخت به نظر برسد.اما اگر شما تلاش زيادي داشته باشي حتما موفق مي شويد من در اوايل روزي۶ودوسه ماه بعد روزي۱۱ودوسه ماه مانده به كنكور روزي۱۶ساعت مي خوندم و نتيجه ي خوبي هم گرفتم ولي باز هم جاي كار داشت و مي شد موقعيت بهتري پيدا كرد. من دلم براي كنكور تنگ شده چون خيلي ساده است .اگر شما وارد يكي از بهترين دانشگاه هاي كشور شويد سخت گيري خيلي زياد تره و فشار كار از كنكور خيلي بيشتره به خصوص اگر واقعا بخواهيد يه مهندس خوب شويد بايد مفهوم را خيلي خيلي عميق ياد بگيريد تا هم بتونيد معدل خوبي داشته باشيد وهم اينده ي خوبي .مثلا من خودم يه سوال راجع به فيزيك مكانيك داشتم وبا اينكه اون مبحث رو از روي سه چهار تا منبع خوندم بازهم نفهميدم واز دانشجويان ارشد و دكتري پرسيدم ولي به نتيجه نرسيدم واز استاد هم نميشه پرسيد چون سرشون شلوغه و بيشتر وقتشون رو به دانشجويان دكتري خودشون ميدهند در صورتي كه تو ي كنكور اين طوري نيست و براي يه مبحث ۴-۵تا منبع وجود داره كه مفهوم را نسبتا خوب بيان كرده اند و چنين مشكلاتي رو نداريد.


07/01/1391 ساعت 15:22
حامد:
به احتمال زياد جواب بده جون كفته هاش منطقي به نظر مي رسه؟!!؟???


04/01/1391 ساعت 21:07
مهران اسمعيل پور:
فكر نميكنيد دوره اين مهندسي معكوس گذشته؟


20/12/1390 ساعت 01:09
عباس:
والا اگه درس نخونيم خانواده هامون به ... ميذارن ما رو
ما خو نميگيم اين بده ، ولي ادم درسش رو بخونه از اين روشها هم استفاده كنه ولي درس بيشتر .


16/12/1390 ساعت 12:40
sima:
man ham bara lisans ham bara arshad estefade kardam va movafag shodam. khube azash estefade konin vali be sharti ke kamelan tasalot dashte bashin be mafaheme in ravesh


12/12/1390 ساعت 00:23
بهمن:
اينا همش شعر و وره...جواب سوالاي كنكور نزديكتر از هرچي به آدمه. يعني توي مخشه.


07/12/1390 ساعت 20:15
محمد:
مي خوام به دوستانم كه كنكور رو همه زندگي مي بينند يه توصيه بكنم ..
من سالها پيش كنكور دادم ، در رشته برق ليسانس گرفتم ، اما عدم دانش كافي در اين رشته به سبب غرق شدن در تئوريات دانشگاهي باعث شد كه مثل خيلي هاي ديگه بعد از فارغ التحصيلي بيكار بمونم .
اما با اندك سرمايه اي كه از طريق كارگري كسب كردم شغلي رو راه انداختم كه هيچ ارتباطي با رشتم نداره و الان درامد خوبي هم دارم .
به شما توصيه مي كنم در هر رشته اي كه قبول شديد در دواران دانشجويي به جنبه هاي عملي اون دقت كنيد و سعي كنيد در كنار دانشگاه به فعاليت عملي هم بپردازيد .
رشته و دانشگاه ملاك نيست ، همت و تلاش شما مهمه و قبول نشدن در كنكور هم پايان راه نيست ، بلكه مي تونه آغاز راه بهتري باشه .
همينقدر بگم كه من افسوس مي خوردم كه بورس تحصيلي كه قبول شدم رو نرفتم ، اما با گذر زمان و شرايط فعلي خوشحالم كه اون بورس رو نرفتم و حالا اوضاع بهتري دارم .
هر اتفاقي كه ميافته مطمئن باشيد صلاحي در اون هست ، پس به خدا توكل كنيد .
موفق باشيد .
امضاء
پشت كنكوري اسبق
دانشجوي سابق
كارگر سال هاي گذشته
و استادكار امروز


03/12/1390 ساعت 16:02
نيلوفر:
هاهاهاهاهاهاها يادمه يه سال ازاين موسسه ها زدن توشهرمون به داوطلبا ميگفتن مثلا اگه يه گزينه هيچكدام توسوال بود بزنيدش يااگه يه گزينه همه مواردبود بزنيدش خلاصه يه سال همه سركاربودن تابعدكنكورتمام كاركنان اون موسسه باكلي پولكه ازداوطلبا گرفته بودن آب شدن رفتن توزمين.....گفتم كه باورنكنيدوبشينيدمثل آدم درس بخونيد.


17/11/1390 ساعت 23:13
صادق۶۵:
سلام
بچه ها جواب ميدهومن دارم رو سالاي قبل واسه ارشد امتحان ميكنم.درسايي كه هيجي نخوندمو در حد صفرم رو با اين روش از حداقل ۱۳درصد تا ۴۰ درصد ميتونم بزنم.بستگي به نحوه سوالا داراونا اميد نباشيد


16/11/1390 ساعت 12:53
رباب:
ازشما وراهنماييهاي شما بسيار ممنونم اين روش ازميزان استرس من وبرادرم كم خواهد كرد


09/11/1390 ساعت 00:50
مسعود:
كاش اسمشم ميگفتي آقاي رضا(كارشناسي ارشد شيلات يزد)
تا بدونيم كار كي درسته


05/11/1390 ساعت 09:58
محمد:
اينطور كه معلومه مثل اينكه ذهن طراح از بقيه بيشتر طرفدار داره!!! درسته؟


29/10/1390 ساعت 14:55
فاطمه:
ولامن نميدونم چي بگم؟هريه چيزي گفته بالاخره بخرم يانخرم؟احساس ميكنمبه درد بخوره وبين اين همه كدوم خوبه؟هركي واسه خودش تبليغ ميكنه؟


26/10/1390 ساعت 12:54
مريم:
واقعا نميدونم چي بگم من كه گيج شدم


20/10/1390 ساعت 17:10
پريسا:
برو بابا


17/10/1390 ساعت 15:22
حسين:
يمه


15/10/1390 ساعت 00:37
امين::
من كه دارم مثل خر حداقل روزي ۱۰ساعت درس ميخونم. ۲ماه ديگه هم امتحان ارشد دارم.واسم دعا كنيد.


11/10/1390 ساعت 15:54
عليپور:
سلام
منم داوطلب ارشد رشته حقوقم فكر كنم علم به تنهايي كافي نيست تكنيك تست زني چيزي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت مهندسي معكوس هم يه تكنيكه و مثل همه تكنيك هاي ديگه بايد در جاي خودش استفاده بشه تا بتوني از اون استفاده كني والا نتيجه كار احتمال زياد نا اميد كننده است


10/10/1390 ساعت 12:57
اين چرت وپرت ها چيه:
اين چرت وپرت ها چيه بچه هاهيچ موقع ايناجواب نميده چون ايناميگن 25تاازهرگزينه ميادواگه شماديديدگزينه جتوپاسخنامه كمه همش روگزينه ج بزنيدولي اينطوري نيس چون شمامامثلااز100 تاتست75تاروزدي ازكجاميدوني تمام درسته اگه ماميدونستيم گزينه هامون درسته ديگه ازاين روش نمي خواست كه استفاده كنيم ايناتمتم دروغه.
ياحق


05/10/1390 ساعت 22:24
رضا(كارشناسي ارشد شيلات يزد):
باسلام
من همه نظرات رو از بالا به پايين تا نظرآيدا خانم خوندم به نظرم مدير سايت حرف منطقي زده و راهكار منطقي داده من مهندسي معكوس را واسه اولين بار دارم مي يابم اما مهندسي معكوس قابل نقض نيست چون تو يكي از مصاحبه هايي كه از دام افتادن پهباد آمريكايي توسط ايراني ها (آذر 90) از تلويزون پخش شد گفت ايراني ها استاد مهندسي معكوس هستند واقعا وقتي تا اين حد مهندسي معكوس صحت داره چطور مي خواين وجود اون رو تو كنكور نقض كنيد؟ به نظر من نقد كنيد نه نقض . مهندسي معكوس يك واقعيت علمي هست .ما كه اينهمه مطالب علمي مي خونيم دقت كنيم اسم اين كار مهندسي معكوس هست دوباره مي گم مهندسي معكوس .خب مهندسي هرچه باشه يك علم هست حتي اگه معكوس باشه مي گه ما برهان خلف نداريم ؟ مي گه ما نقض گزاره تو رياضي جديد قديم نداشتيم ؟ بابا تموم اونايي كه اين مهندسي معكوس را مي گن همه شون اول مي گن ما اول تستهاي درست و ساده رو بزنيم بعد در آخر كه گير افتاديم بريم سروقت مهندسي معكوس براي راه رضا خدا منطقي باشيم واقع گرا باشيم.اول خدا بعد خودمون بعد خانواده مون بعد محيطمون در انتها سر جلسه هم مهندسي معكوس (مهندس شيلات كارشناسي ارشد هستم از يزد) يه چيز ديگه هم بگم بعد از8 سال فاصله از كنكور امسال الله بختكي سر كنكور رفتم وهمينجوري محيط زيست دانشگاه پيام نور تفت قبول شدم همينجوري پودماني علمي كاربردي تجهيزات پزشكي فارس(كارداني) قبول شدم همينجوري، ترمي بهداشتيار دامپزشكي علمي كاربردي يزد قبول شدم پس تو اين اوضاع قبوليها يه ذره تلاش مارو به اوج مي رسونه جهت اطلاع گفتم من نمي خوام سياسيس صحبت كنم اما واقعيت هاي جامعه رو ببينيم
1-ملتي از دست پولداراي بساز بنداز راحت شدن و خونه دار شدن
2- ملتي بخاطر يارانه ها كمي وضعشون بهتر شد و كمي پولدارا هم از پولشون كمتر شد و به ملت بدبخت رسيد
3- انر‍ژي هسته اي كشورمون توليد كرد
4- تعدادزيادي بلكه بسياز زيادي از عاشقان دانشگاه به دانشگاه رفتن و از سد كنكور گذشتن
خب من شخصا دعاي خير مي كنم به باعث و ياني اين كار ها
خدا الهي هرجا هست عاقبت بخيرش بكنه (اسمشو نمي گم كه فضاي سياسي اقتصادي ايجاد نشه)


29/09/1390 ساعت 21:37
سعيداز قم :
به روش معكوس بدون هيچ مطالعه اي تو كارشناسي ارشد ۹۰عمران روزانه كاشان با رتبه خوب قبول شدم


29/09/1390 ساعت 00:31
سينا :
نا سلامتي اسم خودشو گذاشته مهندس


29/09/1390 ساعت 00:25
سينا:
برو گمشو با اي چرتو پرتات


19/09/1390 ساعت 20:02
رضا:
سلام دوستان...
بچه ها دمتون گرم اينقدر تشكر از طراحه كردين...بنده خدا كلي زحمت كشيده ك واسه ما نوشته...اما منم قبول ندارما...در ي صورت واسه اونا ك نمي خوان بخونن خوبه اما همه ميدونن ك بدون رنج كسي ب گنج نميرسه...من ك الان سال سومم و خدا روشكر كنكور ندارم...اما همينجوري گذرم افتاد ب اينجا


14/09/1390 ساعت 21:09
امين:
چي بگم...
فحش بدم ...ميگن فحش دادي...هيچي نگم بهتره


08/09/1390 ساعت 19:59
مري كينگ:
واقعا مزخرفه بچه ها بخدا اگه از همين حالا درس بخونين قول ميدم موفق شين كمتر كسي هست كه بتونه سرجلسه كنكور همچين ريسكي كنه موفق باشين و اعتماد نكنين


08/09/1390 ساعت 10:39
سهراب:
نظرات خيلي احمقانه به نظر مي ياد. معلومه كه نيمي از افراد اين متنو درست نخوندن! اين مقاله فقط ميگه چه طوري كسي كه زحمتشو كشيده اسير حقه هاي طراحان سوال نشه و بتونه نتيجه بهتري بگيره. در ضمن كسايي كه ميگن آدم فقط بايد با درس خوندن تو كنكور موفق بشه بدونن كه كنكور يك رقابته يعني يك مسابقه. هركس اجازه داره از هر ترفند مجازي براي رسيدن به جواب درست استفاده كنه


06/09/1390 ساعت 15:37
حامد:
چرتو پرته فقط بازارشونه سوالاي كنكور دارن مفهومي ميشن بخدا روزي ۴ ساعت درس خوندن بهترين رتبه رو مياره حرفاشونو باور نكنين
كنكورم مثل امتحان نهايي حل كردنيه فقط با سرعت بيشتر هيچ راه ديگه اي هم نداره.... بجاي وقت حروم كردن براي اين اراجيف بشينين درستونو بخونين


06/09/1390 ساعت 09:58
حبيب:
بهتر از اين نميشه


05/09/1390 ساعت 16:10
اريان قنبري:
كلاهبرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارهااااااااااااااااااااااا


02/09/1390 ساعت 14:26
عليرضا:
امتحان نكردم ولي ميخوام توي كنكور آزمايشي كه دارم امتحانش كنم


30/08/1390 ساعت 03:50
محسن:
بعدش چي؟
اگه يكي ‍‍‍‍پرسيد دكتر جواب اين چي مي شه اگه نتونستي جواب بدي بايد بري بميري.پس بهتره به عنوان يك دانش آموز پيش تجربي بهت بگم درستو بخون.


11/08/1390 ساعت 00:47
محمد:
تو بعضي از درسا چند درصدي مي تونه كمك كنه. به هر حال دونستنش بد نيست


04/08/1390 ساعت 00:30
اميرحسين:
اي خداخ
ودت كمكمون كن


01/08/1390 ساعت 20:51
محمدرضا فرتاش:
البته واسه آزموني مثل كنكور خيلي ريسك داره ولي امروز از صميم قلب تشكر ميكنم چون مهندسي معكوس موضوع تحقيق مدرسم بود و به كمك اين سايت نمره ي كامل گرفتم.


17/07/1390 ساعت 23:56
امين از دورود:
شرافتا اگه روزي ۶ ساعت مفيد درس بخونيد درس هاي پايه رو بخونيد به شرفم قسم دانشگاه دولتي در ميان به حرف هاي اين خرفت ها هم گوش ندين اين ها فقط چرت پرت هست {يك كيلو باش ولي مرد باش سعي كنيد در زندگي مرد باشيد و اخلاق پهلواني داشته باشيد قرار نيست همه دكتر بشن ولي ميتونيد رشته هاي ديگه اي رو انتخاب كنيد يادتون نره توسل به امام زمان و مولا اميرالمومنين شما رو تا اوج افلاك ميبره فقط عشق به اهل بيت داشته باشين


17/07/1390 ساعت 23:50
امين از دورود:
ه هالو بهلمو مگر عيده كه درس نخوني با اين زرتو گوز ها قبول بشي اگه اين كارو كنيد دانشگاه ازاد دورود هم قبول نميشيد


10/07/1390 ساعت 16:27
سعيد:
....ميگه همش دروغه اگه ميخايد ۱سال درس خوندنتون به باد بدين استفاده كنيدودرس نخونيد


01/07/1390 ساعت 00:24
ساناز:
3 ساعت مقالتون رو خوندم من خودم همه ي اين كارا رو فولم سر كنكور هم امتحان كردم ولي نتيجه اش خيلي بد بود اين روش ها همه حدس و گمانه و اصلا صحت نداره


07/06/1390 ساعت 14:47
mahbube:
fsalam man term dge lisanse microb migiram mohndesi makuso az ostade viresum shenidam khodesh migof javab mide )dr qarch dare) ama hanuz estefade nakardam khodam ama midunam javab mide albate bayad ykami ba dars mosalat bashid osatademun ba in ravesh teste arshad barq zade yki az darsaro bedune inke hata betune soalo befhame30%zade bud ino khodesh tarif kard k yki z daneshjuash k qabul nadashte harfesho inkaro kard k rue ostad kam she k guya rue khodesh kam shode az tarafi didam k emsal tu konkur arshad dustam ba manfi mojaz shod va emsal85000nafar gerftan vase arshad pas nagid soala felane bisare manam hes kardam moqe test zani y hesi bet mige kudum dorste.man bahman konkur arshad daram doa konid qabul sham talshamo mikonam az alan shuru kardam khundan darsae termae pish ishala k qabul sham ishala hame qabul shid,fqt y chizi inke hatman darsetuno bekhunid dar kenaresh azin nokat estefade konid merc


23/05/1390 ساعت 14:54
مسافر برفي:
همه اين روشها رو من به تجربه بلد بودم اما همه اينها رو هم كه بلد بودم از كل كنكور فقط سه يا چهار جا بيشتر بكارم نيومد . واقعا اگه درس نخونيد نتيجه نمي گيريد . من كارشناسي ارشد منطق رياضي دانشگاه تربيت مدرس تهران قبول شدم و اگه قرار بود بدون مطالعه و با اين روشهايي كه شما گفتيد (و خودم هم بلد بودم) تست بزنم دانشگا آزاد رودهن هم قبول نميشدم


22/05/1390 ساعت 19:46
رز:
دلتون خوشه ؟


22/05/1390 ساعت 19:45
وحيد :
ما اگه درسامون خونديم از اين هم استفاده مي كني


22/05/1390 ساعت 19:43
رضايي:
تا ۷۵٪درسته


22/05/1390 ساعت 19:39
دوست:
واقعا نمي دونم چي بگم ؟بدك نيست


20/05/1390 ساعت 15:25
زهرا:
۱.آيا با اين روش افراد نالايق وارد دانشگاه ها نمي شوند؟
۲.اگر بين علم و روش مهندسي معكوس در بين سوالات شك داشتيم كدام را بزنيم؟


31/04/1390 ساعت 14:23
يه دوست!::
ميگم بچه ها درس بخونيم راحت تريم ها


23/04/1390 ساعت 19:01
مدير سايت:
دوستان عزيز ابتدا اين شيوه ها را امتحان كنيد و بعد قضاوت كنيد


16/04/1390 ساعت 23:58
شهراد پلنگ:
با سلام خدمت شما ادمين محترم سايت. من بازم ميگم اين روش ها رو قبول دارم من كه چيزي نخوندم دعا كنيد قبول شم فردا ساعت ۱۶:۰۰ كنكور دانشگاه آزاد دارم غير پزشكي


14/04/1390 ساعت 16:08
حميد:
مهندسي معكوس واقيعت داره به شرطي كه مجري اون مسلط به مبحث باشه تا ذهن طراح و بخونه وگرنه مشاور چه ميدونه پرتابه چي تا براش مهندسي معكوس به كار ببره


10/04/1390 ساعت 05:04
شهراد پلنگ:
با سلام خدمت شما ادمين محترم من كه تا الان بيدارم, و تخمم هم جفت كرده حسابي پاپيون كردم ولي من اين روشها رو قبول دارم و مطمئنم كه جواب ميده


04/04/1390 ساعت 12:17
مهتااا:
واي بچه ها با خوندن نوشته هاتون كلي خنديدم!!
به خصوص خانومي كه نوشته بود صداي استاد احمدي قشنگه!!
ذهن مملكته مارو!
منم امسال كنكور دارم اگه قبول نشم شايد همين ذهن طراح رو يرم!!!!!! شايدم كار ديگه!!!!!!!!!!هه


02/04/1390 ساعت 20:30
شهرام:
نميدونم تا امتهان فرداي كانون اين كار رو كنم بعد تو چند تا تست مجموعه اي انجام بدم ببينم چي ميشه


15/03/1390 ساعت 01:42
محب اهل بيت:
جواب داد.
فقط حداقل ۵۰درصد از كتاباتم بلد باش.


11/03/1390 ساعت 15:16
ساناز:
من اكثر نظرات بچه ها را خوندم في الحال به اين نتيجه رسيدم كه اگه ادم به كاري كه انجام ميده باور داشته باشه موفق ميشه درغير اينصورت خير.توي اين روش هم كسايي موفق ميشند كه باور داشته باشن اين روش ميتونه كمكشون كنه.خودتونا دست كم نگيريد


06/03/1390 ساعت 22:57
Hamed mohamadi:
به نظر من امسال بدبخت ميشيم سال بعدي هم بدتر_ تا انقلاب مهدي تلاش كنيد همه ي ماها توانايي داريم كه حد اقل به 40درصد كنكور جواب بديم! به اميد موفقيت_ diablo.8277‎@yahoo.com


23/02/1390 ساعت 10:08
عامر:
سلام من كه دانشجو هستم ترمي يك ميليون هم شهريمه اين ۱۲۰۰۰تومنم روش


20/02/1390 ساعت 07:59
مهرنوش:
سلام بچه هامنكه گيج شدم بالاخره خوبه يا بد؟يه راه حل تو ازمونهاي ازمايشي امتان مي كنم خوب بودادامه ميدم به اميد خدا همه موفق بشيد.


19/02/1390 ساعت 13:28
ساسا:
ما ناخودآگاه از بعضي ازين روش ها استفاده ميكنيم.همين كه گزينه ها رو رد ميكنيم و به يك گزينه احتمال بيشتري ميدهيم و ميزنيم همينه


15/02/1390 ساعت 16:46
غريبه:
بين اين همه دووستاني كه اينجا اومدن و نظر دادن حتي يك نفر نبود كه ازين موسسه خريد كرده باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟


08/02/1390 ساعت 17:38
محمد:
فكر كنم درس بخونم راحت تر باشم ولي بازم ممنون


07/02/1390 ساعت 22:59
هادي:
سلام :
به نظر من اين ترفند ها ديگه قديمي شده


02/02/1390 ساعت 23:28
شايان:
سلام به همه .
من هنرجوي هنرم و تصميم گرفتم مثل برادرم هنرهاي زيبا قبول شم .
به نظر من احساس يه ادم بهترين روش براي يافتن هستش.
حس انسان تو شرايط سخت بهترين راهنماييه.
ايشالا همه جوونا تو زندگيشون مهربون باشن و موفق.


01/02/1390 ساعت 11:25
عليرضا:
روش جالبيه ولي طراحاي نامرد اين روش و فهميدن تازه كنكورم كه مفهومي شده ديگه واويلا......
ولي در كل بازم ميشه يه حداقلي جواب داد
ايشالا هر كي هر چي ميخاد قبول شه.


24/01/1390 ساعت 11:27
سعيد:
بد نيست ميشه از اين روشها در كنكور استفاده كرد با تشكر


24/01/1390 ساعت 11:24
سعيد:
بد نيست ميشه تا حدودي ازش در امتحانات استفاده كرد


22/01/1390 ساعت 17:11
رامين‌‌:
سلام بجه امروز كه ۱سال از كنكورم مبگذره بازم اومدم اينجا نظري كه ‍‍سال گذشته گذاشته بودمو بخونم واي يادش بخير تنها كسي بودم كه اصلا ۱٪اميد نداشتم اما با شانس و اراده خدا قبول شدم الانم ترم ۲هستم به رشته ي مورد علاقم هم كه خواستم رسيدم كه حقوق شما ها هم ايشالا قبول شيد و اين را بدونيد كه يك دوچرخه سوار اگر هم اخر شود با يك بار تلاش و ركورد زدن ميتونه همه رو عقب بزاره و اول شه ايني هم كه نوشتم تو قلم چي وقتي كه شركت ميكردم هميشه نفر اخر بودم هميشه زير كارنامه همين رو برام مينوشت :)) اما الان خيلي خوشحالم از اينكه تهران قبول شدم شانس هم خيلي وقت ها حواب ميده اما بايد خودت بخواي و به خودت اعتماد كني بچه ها اگر كاري داشتيد ميتونيد ايديمو اد كنيد سوالي داشتيد در خدمتم (ال۲ ال وي ال )اينجا نميشه انگليش نوشت براتون به فارسي زدم(ال ۲ال وي اياهو.كام)


18/01/1390 ساعت 12:16
نفر ۵۰ كارشناسي ۸۷:
اينايي كه ميگن جواب نميده حرف مفت ميزنن من خودم از اين روش استفاده كردم. تا كور شود چشم هرآكس كه نتواند ديد


18/01/1390 ساعت 12:14
گلي :
فكر كردين من چقدر ميتونم احمق باشم كه حاصل ۱-۵ رو ندونم كه ميپرسين واقعا اين چه سواليه لابد روشتون هم اينقدر كشكيه ولي نه خداييش دمتون گرم كه همشو نوشتين


18/01/1390 ساعت 12:11
قلمراد:
خاك تو سرتون اين روش جواب ميده چه جورم جواب ميده


18/01/1390 ساعت 11:19
خودم:
اينايي كه شانسي قبول ميشن تو كنكور ميخوان آينده اين كشورو بسازن-خاك بر سر سازنده هاش كه دارن مملكتو به گند ميكشن


06/01/1390 ساعت 15:14
آتنا :
جمع كنيد كازه كوزتونو كه يه اپسيلنم ارزش نداره


04/01/1390 ساعت 01:59
سمانه:
اگه اين روش ج بده باعث ضايع شدن حق ديگران ميشه وحق الناس رو كسي نميتونه ج بده


02/01/1390 ساعت 04:22
راضيه :
خاك بر سرتون كه به جاي اينكه كاري كنيد بچه هاي مردم باسواد برند بالا دائما داريد راه كلك زدن بهشون ياد مي ديد اگه مي تونيد راهي نشون بديد كه بچه ها دركشون از درسا بره بالا


21/12/1389 ساعت 19:18
نفراول ارشد۹۱:
اول اميد به خدا بعد.....


16/12/1389 ساعت 23:02
شيما:
هيچ كس اين روشو تاكيد نميكنه ولي من اولين اميدم به خداست بعد خودم و م.معكوس


24/11/1389 ساعت 12:25
عسل:
من از اين روش تو امتحان هايي كه هيچگونه اطلاعاتي نداشتم خوب جواب داده.فقط دنبال جايي ميگردم كه بتونم سي دي هاش و بگيرم .اگه كسي ميدونه ممنون اگه بگه بهم


12/11/1389 ساعت 08:11
محمد حسن عرب سرهنگي:
با تشكر از نويسنده محترم.دانستنش لازمه ولي كافي نيست.


01/11/1389 ساعت 16:59
وحيد:
دوستان همه راست ميگن اول بايد درس بخوني واطلاعات كافي داشته باشي و روش مهندسي معكوس يه نيروي كمكي به داوطلبان تا حدود 20% مي باشد به شرط اينكه مطالعه هم داشته باشي در غير اينصورت همش كشكه


24/10/1389 ساعت 17:22
آرش اسدي :
من شاگرد مهندس عربشاهي هستم ايشان :ميگن كه استاد مهندسي معكوس را اگر يك ساعت بعد از كنكور سوالها رو جلوش بذاري ۱ دونه هم نميتونه حل كنه ۳ - ۴ ماه بعد براش روش ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍گير مياره.اما به نظر خودم مقاله شما بعضي از متناش خوبه براي ارامش يافتن


21/10/1389 ساعت 12:44
موج:
سلام
اين روش رو مشاوران هم به كنكوري ها توصيه مي كنن
از لطفتون ممنونم


16/10/1389 ساعت 02:54
فرزان :
سلام بچه ها راستش من زياد نخوندم بيشتر اميدم به اين روش بود كه اون هم نااميد شد ولي تمام سعيمو ميكنم


15/10/1389 ساعت 10:09
گلستان /مدرس دانشگاه:
به نظر من وقتي درس نخوانده باشم .چه طور گزينه هاي از ۴ به ۳ گزينه وسپس به دو گزينه در نهايت گزينه صحيح پيدا كنم؟منطقي نيست بنابرين درس بخونيد مطمئن باشيد خدا كمك ميكنه هر جا تقدير باشه قبول شويد


02/10/1389 ساعت 11:19
سارا:
من ميترسم اين روش جواب نده


26/09/1389 ساعت 10:33
نازنين:
نميتونم بهش اعتماد كنم


26/09/1389 ساعت 10:30
فروغ:
خيلي باحالي


24/09/1389 ساعت 02:16
سارينا:
هنوز خيلي مونده تا كنكورولي كاملانااميدم/چون برنامه درستي ندارم/ميخوام اين روش روتوازمون گاج امتحان كنم ببينم چي ميشه...بام دعاكنين.خواهش...


20/09/1389 ساعت 19:26
محمد حسن شمس صلوات:
با سلام البته براي بسياري از شما كه به اين جور موضوعات علاقه نشان مي دهيد عرض نمايم بنده فلك زده كه نهلت كل زمين و زمان بر قضا و كاتبان وصاحبش باد ياهو بگويم اينجانب بيشتر از پدران و پسران ودختران و مادرانتان از سال1379تا1389امتحان كنكور سراسري را داده ام ليكن چون بيشتر از شما گوسفند و مرغ و خروس و پيراه پشمي گوسفند پاره كرده ام مي گويم تا بدانيد اگر فكر مي كنيد با گمان و احتمال و حدس و حوس نفر اولي وقبولي مي توانيد با اين روش برويد جلو كور خونديد بهتر بگويم خدا از عمرتان بكاهد و بر شانس شما بي افزايد كه ياد دارم احمق ترين 79با مورچه اي توانست از دانشگاه صنعتي شريف ان هم ملي در رشته عمران كارشناسي قبول شود بهتر بگويم اگر شما فرد زرنگي باشيد ميتوانيد با تكيه برخود نه اطرافيان ونيز اگر خانواده پشتيبان شما در درستان باشند نه اهل شمر چون مكان و زمان و فرصت سه مثلث اصابت بر هدف بدون چون و چرا مي باشد مي توانيد قبولي خود را حتمي كنيد اگر نتوانستيد برويد به كارگريتان چون چيزي كه از اول شدني نيست كار خدايتان هم نيست كه ان را بكند زيرا اگر كرد بايد كل خلقت را از اول تا اخر عوض كند من نتيجه از اين عمل نگرفتم درست است كه مي توانيد بعضي را درست بزنيد ولي اگر نزديد به خاك سياه مي نشينيد من فكر مي كنم اگر اقايان ابوعلي سينا وخوارزمي و حافظ و سعدي و خيام و.....بودند با علم شان در كنكور سراسري لنگر مي انداختند و به گل مي نشستند زيرا اين زمانه درس پولي شده و امكان و فرصت طلبي مثل پدري دلسوز مثل كوه پژواك مي كنم دور لامپ نپلكيد كه پرهاي زريفتان را مي سوزاند و به هوش باشيد ديگران كاشتندو خوردند مثل كدخدا يا دهخدا و پشت سرشان ناخلفي را مثل اين صاحبان پشت ميز نشين گذاشتند تا پل هاي پيشرفت را براي افراد اگاه خراب و براي الاغان محيا كنند نصيحت من را بپذيريد كه بخوانيد در موقع مدرسه و تحصيل والله ديگر راه بازگشتي نيست و اگر فرصتي كه الان خودش پايتان در مي زند شايد ديگر گيرتان نيايد هرچند پشتش بدويد.بگولي دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت يك موي ندانست ولي موي شكافت اندردل من خورشيد بتافت اخر به كمال ذره اي راه نيافت رشته من علوم تجربي بود حيف من بيچاره


18/09/1389 ساعت 21:30
يا مهدي زهرا.......:
ربته يك كارشناسي آي تي : درس خوندن بهترين كار برا يه كنكوريه روزي ۶ الي ۸ ساعت بعدش هم توكل به خداو تمام .


11/09/1389 ساعت 18:49
رضا:
اينا مال تست هاي ۱۰ سال پيش و قبل از اونه كه از خزانه ي سوال سوال برميداشتند و مينوشتند ولي الان ۱ ماه قبل همچين سوالات مفهومي در ميارن كه ميموني تو كف!!!!!!!!!!

ريسكش خيلي خيلي خيلي بالاست!!!!!


15/08/1389 ساعت 01:17
اردشير:
سلام به همه.من با اين روش كارداني گرفتم.بعد مهندسي . الان دارم براي ارشد برق آماده ميشم.پولش حلالشون


12/08/1389 ساعت 11:13
يوگي :
بابا تعطيييييييييييييييييييلييييين


26/07/1389 ساعت 23:06
شكوفه:
يكي از بچه ها پارسال تو كنكور ارشد با اينكه هيچي نخونده بود رتبش 30وخورده اي شد!ازش كه پرسيديم گفت از مهندسي معكوس استفاده كردم!!!!!!!!!!!!


19/07/1389 ساعت 20:49
مرضيه:
به نظر من تاحدودي جواب ميده اين روشا


17/07/1389 ساعت 14:17
سسسس:
اگه درس بخونيو به خدا توكل كني خيلي بهتره!اين كارا ريسكش بالاست


07/07/1389 ساعت 23:19
اقاي معكوس:
اين روش براي ما ها فكر كنم خوب نباشه چون اول بايد تسلط در عين حال از بهره ي هوشي بسيار بالا برخوردار باشيم تا روش جواب بده اگه از من مي شنويد اول درس خودتونو خوب بخونيد نوكرررررررررررررررر شمااااااااااا ..............


04/07/1389 ساعت 20:06
مينا:
باباول كنيد اين حرفارومگه ميشه درس نخوني وقبول بشي كنكوري هاي ۹۰ از من ميشنويد بچسبيد به درس خوندن به جاي وردو جادو


03/07/1389 ساعت 19:48
يه دلسوزكه خودش كنكورتجربي داره:
يه چيزي ميگيدها.ازكجامعلوم سوالات قبي رو درست جواب داديم بعدش ازكجابدونيم توسوالات باقي مونده كدوماش گزينه ي الف درسته كدوماش ب و...نه اگربه منه گوش نديين گزينه ي غلط درصدروخيلي پايين مياره


19/06/1389 ساعت 03:58
سيد هومن موسوي عراقي :
سلام گلهاي خودم بابا بي خيال اين حرفها بشيد اون نفر اول حرف قشنگي دزد همه چيز شانسيه يه دوست نابغه داشتيم كه هميشه دم درشون ۴۰نفر واستاده بود سوال ميپرسيد بيچاره كنكور ۸۹ رو كه داد الان تو تيمارستان امام بستري شده رتبه افتضاح يه دوست ديگه داشتم عيد نوروز رفتم خونه شون عربي سال سوم رو تدريس كنم تا ديپلم بگيره وقتي جواب كنكور اومد رتبه اش شده بود ۱۸۰۰ يهني از شاگرد اول كلاسمون تو پيش دانشگاهي ۴ برابر بهتر!!! كنكور يعني درس سواد كشك فقط جانباز ..شانس سهميه كوفت درد مرض اههههههههههههه چرا آخه لعنتي ............


03/06/1389 ساعت 04:38
رامين:
سلام بچه ها دفعه ي اخري كه اومدم اصلا اميد نداشتم ولي الان كه اومدم تو اين سايت خيلي خوشحالم چون رتبم شده ۹۰۰۰و دو هفته ديگر جواب اخرش مياد من كه هر چي بلد بودم زدم اما اگر ديدي هيچ اميدي نداشتي همه رو شانسي بزن مثلا دوستم ۴تا درس رو اوفتاده بود ولي رتبش شد ۶۰۰۰ اگر انساني هستي فقط رياضي بخون


14/04/1389 ساعت 10:49
نازنين:
البته كه بدون رنج گنج ميسر نميشود مسعود جان اما خوب واسه من كه هيچه نميخونم يه اميد تازه است همين تلقين كمك ميكنه تا 30% سوالات رو درست بزنم ما ادما هميشه سعي ميكنيم كه دنبال يه راه ميانبور باشيم و البته توكل بر خدا هم شرطه


11/04/1389 ساعت 01:00
محسن:
سلام خسته نباشيد اگه نظر من واقعا براتون مهمه اين كارو بكنيد ذهن طراح رو تهيه كنيد ولون رو دقيقا بخونيد وبعد در چند دوره نه يك ودو دوره در ضمن در سالهاي اخير امتحان كنيد اون موقع به تمام سوالاتتون جوابي درست مطمئن داده مي شه .اميدوارم همتون موفق باشيد اي كاش همتون تودانشگاه مورد علاقتون قبول بوديد كه اين همه وقت وانرژي صرفش نمي كرديد به اميد اون روز


09/04/1389 ساعت 00:26
رامين۹/۰۴/۸۹:
اگر بين ۲ تست شك داشتي حتما بزن امكان داره ۷۵٪درست باشه من خودم شنبه امتحان دارم برام دعا كنيد


05/04/1389 ساعت 22:12
امير:
بايد با هم رو راست باشيم اوني كه درس ميخونه با اوني كه مهندسي معكوس رو به كار مي بره يكي هستن؟ معلومه كه نه بياين به تلاشمون تكيه كنيم چون فردا همونو برداشت ميكنيم
با آرزوي موفقيت


29/03/1389 ساعت 20:35
كنكوري:
دوستان اين به اين معني نيست كه درس رو ول كنيد اين هم يكي از روشهاي تست زني كه فكر كنم جواب بده


27/03/1389 ساعت 14:03
سارا هاساواري:
خوب به نظر من جالب بود بيشتر نكته هاش راجع چيز‌هايي‌ كه من اكثرا تو آزمونهاي سنجش و گزينه ۲ امتحان كردم البته نه بصورت اكتفاي كامل تو متنم نوشته كه بايد دانشتون بيشتر باشه و اين راجع به تست‌هايي‌ نيست كه اصلا تاحالا مبهسشو نخوندي همونجورك نوشته بودن دوستان نبرده رنج گنج ميسّر نمي‌شود و من يه چيزي ازفميكنم استفاده از تجربه ديگران تجارب بدون سرمايه گذاريست البته جدي از مهندسي‌ معكوس نكتش چيزيي‌ كه اگه يكمتو آزمون دادنتون دقت كنين دستگيرتون مي‌شه موفق باشين داوطلب رشته تجربي‌ بندر از بندر انزلي


23/03/1389 ساعت 15:27
مسعود:
من كنكور۸۸رابررسي كردم،به شرح زير->
گزينه1-----50تا(21.27%)
گزينه2-----63تا(26.80%)
گزينه3-----62تا(26.38%)
گزينه4-----60تا(25.53%)
البته اين دركل آزمون است ولي درهردرس تفاوت تعدادگزينه هابسيارمحسوس است.بنابراين
(ليس للانسان الاماسعي)+يا+(نابردهرنج گنج ميسر نمي شود)


22/03/1389 ساعت 15:06
مملي:
اين كه ادم با اطلاعاتي كه داره بتونه جوابهاي غلط رو حذف كنه يه كار علمي هست.
اما ادم بايد سواد علمي هم داشته باشه بدون هيچي نميشه
mohammadreza008@yahoo.com


22/03/1389 ساعت 11:17
پژمان:
من يه كمي بلدم اما نمي دونم كه چه جوري تكميلش كنم لطفا كمكم كنيد


12/03/1389 ساعت 21:20
سميه:
به نظرم يه كم غيرمنطقي مياد.


10/03/1389 ساعت 19:09
فرشاد:
روش از اين مزخرف تر نديدم! همش به خاطر منافع ماديشونه.


07/03/1389 ساعت 09:39
الف . خ - كارشناسي ارشد:
سلام ؛ من روزي بين ۸ - ۱۰ ساعت درس مي خوندم ، روزهاي آخر هم ۱۲ ساعت رسوندمش ؛ ولي سازمان سنجش هرچي رشته بودم خيانت كرد و پنبه كرد ؛ دوستم هيچي نخونده بود ولي توي يه درس مهم همه گزينه هاي ۳ رو زد ؛ نتيجه نهايي اين شد كه من ۴۰۰ آوردم اون ۸۰!!
مهندسي معكوس يا صاف يا غير صاف هرچي كه بوده و مي خواد باشه ، به درد نمي خوره ؛ همه چيز بستگي به شانس داره ؛ شما و درجه علمي شما فقط ۵۰٪قضيه رو تشكيل ميده حالا سازمان سنجش و ساير سازمانهاي ... با بررسي سوابق شما اعلام تبه مي كنن...
ساده ست ؛ فقط كمي حوادث اطرافتون رو خوب كنار هم بچينيد؛
به اميد ايراني زيبا...


23/02/1389 ساعت 12:38
وحيد:
سلام.فقط اين موضوع يادتون باشه كه خدا جاي حق نشسته است.


23/02/1389 ساعت 10:36
فرزاد:
روي چند نمونه سوال كار كردم نتيجه اش بد نبود.در كل خيلي خوشم اومد...جالب بود.....


15/02/1389 ساعت 19:09
كيوان :
‍‍نابرده رنجًُ . كنج ميسر نمي شود
اصلاٍ دنبالش نريد
مثل خودم روزي ۴ ساعت مطالعه كنيد
از من گفتن:ميخواي امتحان كني بكن ولي بشيون ميشينا.باي


14/02/1389 ساعت 12:16
سروناز:
به نظرم بد نيست.


12/02/1389 ساعت 22:44
خسته:
به نظر من آدم بايد دلش \اك باشه كنكور چيه


31/01/1389 ساعت 15:29
عرفان:
همش دروغه من و دوستم استفاده كرديم و بد بخ شديم .اين كساييم كه ميگن خوبه همونان كه اينو به ملت ميفروشن


26/01/1389 ساعت 22:55
شيمارتبه اول رياضي۹۱:
فكر كنم چرنده دنبالش نريد روزي ۸ساعت مطالعه كنين


15/01/1389 ساعت 19:22
رضا:
به نظر منم ارزش 1 بار امتحان كردن رو به خصوص واسه كلاس سوميا رو داره


06/01/1389 ساعت 16:59
رضا ايماني:
تو اينترنت بزن كاراتست تو سايتش خريد پستي هستس من هم اصفهان بودم سه روزه رسيد به نظرم خوب بود


06/01/1389 ساعت 16:58
مهسا:
اين مهندسي معكوس كاراتست رو چه جوري تهيه كردي آخه من شهرستانم


06/01/1389 ساعت 16:56
ايماني:
من از بسته مهندسي كاراتست استفاده كردم ۲۵ درصد افزايش درصد داشتم


17/12/1388 ساعت 21:39
تارا:
................................


13/12/1388 ساعت 15:27
مريم:
همه چي ۵۰٪ ۵۰٪
شايد عمل كنه...شايدم نه..من كه هنوز تهيه نكردم...اما ميذارمش واسه روزاي آخر...
نميشه كه به اميد چندتا سي دي و جزوه نفر اول كنكور شد..روزاي آخر استفاده كنين كه لااقل چيزي و از دست نداده باشين..


11/12/1388 ساعت 23:37
مريم:
من از بسته مهندسي معكوس كاراتست استفاده كردم به نظرم كمك خوبي كرد


09/12/1388 ساعت 22:02
زيبا :
به قول اقا مهدي كافيه چند بار در ازمون هاي ازمايشي امتحان كنيد.بهنظرم معقول اومد.


18/11/1388 ساعت 21:33
نفر اول كنكور رياضي ۹۰:
دوستان من اگه متوسط روزي ۳ ساعت درس بخونيد و هنگام خوندن تمركز كافي رو داشته باشيد مطمئنا جز رتبه هاي دو رقمي سهميه خود هستيد.
اقاي سروش بلك در پايين حرف خوبي رو زدن و گفتن نا برد رنج گنج ميسر نمي شود و بدونيد كه خداوند عادل است و قرار نيست كه كسي كه عمرش رو فداي درس مي كنه با كسي كه مي خوره و مي خوابه و مي خواد با مهندسي معكوس و ذهن طراح و ... تست بزنه مساوي نيست اميدوارم به حرف اين حقير گوش بديد و دست از اين وقت تلف كردنه ها برداريد چون خودم الان ۲ ساعتم هدر رفت .خداوند عادل نگهدارتان


14/11/1388 ساعت 16:44
نگار:
اگه خوب درس نخونين-تو دانشگاه براتون مشكل به وجود مياد-بخصوص براي رشته هاي فني-


07/11/1388 ساعت 23:52
رتبه يك كنكور زبان سال ۸۹:
اين جور چيزا واقعيت نداره چون اگه واقعيت داشت تمام معلم ها ازش استفاده ميكردن


21/10/1388 ساعت 12:46
مهدي:
همه اينارو با ۲ بار شركت در ازمون ميشه متوجه شد


20/10/1388 ساعت 00:25
زينب:
خوشحال اونهايي كه توانايي و موقعيت رفتن به كلاسهاي تست و كنكور دارند


20/10/1388 ساعت 00:23
فرزاد:
عاليه


19/10/1388 ساعت 02:38
كنكور با راديو فرهنگ:
آموزش دروس كنكور با بهترين اساتيد ايران در راديو فرهنگ.
زيست شناسي-ديفرانسيل-گسسته-شيمي-ادبيات-عربي-دين و زندگي-زبان انگليسي-و مشاوره.
براي اطلاع بيشتر به وبلاگ زير مراجعه كنيد.
www.gozineradio.blogfa.com


17/10/1388 ساعت 12:18
سامان:
از شما خواهش مي كنم طرف ذهن طراح نرويد


25/09/1388 ساعت 20:11
محمد:
اگه براي كنكور ميخواين استفاده كنين دلتونو خوش نكنين
شنيدم ۳ نفر برا كنكور ميشينن جوابا رو با مهندسي معكوس در ميارن بعد گزينه ها رو عوض ميكنن پس دلتونو خوش نكنين


14/09/1388 ساعت 20:48
shahriar:
cherte


09/09/1388 ساعت 19:31
مهدي عارفي:
اين سايت شما عاليه


21/07/1388 ساعت 15:23
ا:
ا


09/07/1388 ساعت 11:01
؟؟؟:
همه ي چيزايي كه گفتيد برمبناي شانس واحتماله نميشه اعتمادكرد اگه جواب نداد چي؟


18/06/1388 ساعت 20:26
آيناز:
نميدونم اعتماد كنم يا نه.به هرحال ميخوام يكي بگيرم شايد به امتحانش بيارزه.


30/05/1388 ساعت 11:50
بهزاد:
دلتونو خوش نكنيد سازمان سنجش بر اين كارها هم فكر كرده كاسه كوزتونو مي شكنه


28/05/1388 ساعت 02:08
سعيد فتح الهي تازه شهري:
سلام.من ميخوام از سايت ذهن طراح اين بسته رو تهيه كنم نتيجه رو براي شماها مينويسم. ممنونم.


19/05/1388 ساعت 23:43
محمد جواد:
آيا واقعا جواب مي دهد؟ چند درصد؟ أطفا جواب دهيد


22/04/1388 ساعت 12:17
محسن حميدي:
عالي بود


03/04/1388 ساعت 11:47
مهسا :
من فردا كنكور دارم دارم از نگراني دق ميكنم


02/03/1388 ساعت 00:22
آرزو :
آدرس من arezoo_zareie@yahoo.com


02/03/1388 ساعت 00:20
آرزو :
تو را به خدا يك آدرسي ،چيزي ،كه بشه سي دي هاش را تهيه كرد را براي من ميل كنيد من حسابي كلافه ام كه به كدوم سايت اطمينان كنم . خواهش مي كنم


30/02/1388 ساعت 21:17
الهام:
آقا بهروز من قبلا يكي از اين بسته هاي آموزشي مهندسي معكوسرو كه تو نت پر شده از يكي از دوستام گرفته بودم ولي هيچي نفهميدم. تا اينكه يه روز تو چت روم تبليغ ذهن طراح رو ديدم به نظرم جالب اومد گفتم من كه اينهمه خرج كتاب و اين چيزا كردم اينم روش. سفارش دادمو خريد كردم. ۵ تا فيلم از كلاسشون بود با چند تا جزوه همين آقاي احمديم تدريس ميكرد چون وقتي زنگ زدم كه شماره فيش نقديمو بدم صداشو شنيدم همون صدا بود (بين خودون باشه چه صداي دلنشيني داره) واقعا اين روش آقاي احمدي خيلي با اون چيزايي كه قبلا ميدونستم فرق ميكرد شايد باور نكنين ولي واقعا معجزه ميكنه. الته من هنوز تو كنكور انجامش ندادم آخه امسال كنكور دارم ولي تو دوره هاي قبل تست كردم فوقالعاده بود. من كه تا عمر دارم براي سلامتيشون دعا ميكنم:-*
به همتون پيشنهاد ميكنم حتما تهيش كنين
اينم سايت شونه www.zehnetarah.com


25/02/1388 ساعت 17:14
مهدي مهرمزين:
من بامعكوس تاحالا خودم وخواهرم موفق بوديم به امتهانش مي ارزد


15/02/1388 ساعت 14:44
بهروز:
دوستان ببخشيد اگر من غلط املايي دارم آخه كيبورد من عربي هست نه فارسي.


15/02/1388 ساعت 14:43
بهروز:
سايتي وجود داره با عنوان ذهن طراح كه خودش رو قانوني ترين مركز در امور تست زني با روش خودش ميدوني.كه البته مهندسي معكوس رو بزرگترين كلاه برداري ميدوني و تو سايت هم نوشته كه اصلا اين روش هيچ گونه اعتباري نداره.توي سايت نوشته كه كلاسهاي رسمي توي تهران برگزار ميكنن ولي حتي آدرس اين كلاها رو هم به من نداد و يه طوري ما رو پيچوند..از دوستان ميخوام كه يه سري به اين سايت بزنن و نظر خودشون رو بدن ...ممنون
zehnetarah.com


15/02/1388 ساعت 14:39
بهروز:
توي اينترنت كلي سايت وجود داره كه با عناوين مخالف اقدام به فروش اين بسته ميكنن.من بايد به كدوم يكي اطمينان كنم و اين بسته رو تهيه كنم.من بوشهر هستم آيا اين بسته توي شهر ما هم گير مياد يا فقط اينترنتي هست..؟؟؟


13/02/1388 ساعت 17:33
حسين:
قول اين چيزا رو نخوريد بشينيد درستون را بخوانيد


05/02/1388 ساعت 01:01
صدگل:
سلام
من واقعاميخوام بدونم كه روشش درسته


22/01/1388 ساعت 15:13
پوريا نجاتي:
والله نميدونم ولي اگر صحت داشته باشه كه كولاك


14/01/1388 ساعت 15:44
مينا:
من زياد واسه كنكور نخوندم اگه از اين روش استفاده كنم خوبه؟


11/01/1388 ساعت 12:01
فرزاد:
از يه ديد ميشه به اين چيزا فكر كرد اما كنكور اهميتش بيش از اونه كه بشه باهاش اين شوخي ها رو كرد


20/12/1387 ساعت 23:43
فاضل:
من براي اولين بار مي خواهم از اين استفاده كنم ولي ميترسم لطفا راهنمايي كنين.


13/12/1387 ساعت 11:33
مهشيد:
اگر آدم دنبال اين چيزها بره فقط يه سال از عمر با ارزشش رو نابود كرده.


11/12/1387 ساعت 19:58
محمد گنجي ):
من خودم يكي از طراحان سووالات آيندگان هستم(محمد گنجي) بچه ا گول اين چيز هارو نخورين


14/11/1387 ساعت 12:02
بهداد:
من با شگردي كه از خودم داشتم تونستم نفر هشتم كنكور در دانشگاه شريف قبول شدم و لايه كتابو 20 ثانيه باز نكردم.


11/11/1387 ساعت 15:30
soroosh_black:
pishnahad mikonam be jaie vaght talaf kardan posht computer berid dars bekhoonid ta rotbe ie khoob biarid.
naborde rang ganj moiasar nemishavad


22/10/1387 ساعت 14:58
مژگان :
آيا واقعا امكان داره ؟؟؟؟؟
من از داوطلبان قلم چي هستم ۵۰٪ مي زنم اما براي مابقي چي كار كنم......؟


12/10/1387 ساعت 14:42
حسين:
با سلام به همتون اعلام مي كنم اصلا وقتتونو روي اين مسله ها هدر نديد.من امسال ازاين روش استفاده كردم رتبم ۲۰۰۰۰ شد.


10/10/1387 ساعت 00:03
يه دوست:
با سلام به همتون اعلام مي كنم اصلا وقتتونو روي اي مسله هدر نديد چون كه جواب نمي ده...دوستار شما عماد


22/07/1387 ساعت 20:05
مدير سايت:
از دوستان عزيز كنكوري دعوت مي‌كنم براي قضاوت در مورد درستي با نادرستي نكات اين مقاله مراحل زير را انجام دهند:
۱- ابتدا اين مقاله را كامل و دقيق بخوانيد.
۲- تست‌هاي يك سال كنكور سراسري را با ااستفاده از نكات مهندسي معكوس امتحان كنيد. پيشنهاد من تست‌هاي همين امسال يا پارسال است. با استفاده از تكنيك‌هاي مهندسي معكوس تست‌ها را بزنيد و با جواب نهايي مقايسه كنيد.
۳- توصيه مي‌كنم موارد زير را حتما به عنوان نتيجه‌ي آزمايش به دست آوريد تا قضاوت شما كامل باشد: جدولي تشكيل دهيد كه سطرهاي آن درس‌هاي مختلف ياشد و ستون‌هاي آن موارد زير:
-- تعداد تست
-- تعداد تست‌هايي كه با مهندسي معكوس به جواب مي‌رسند
-- تعداد تست‌هايي كه با مهندسي معكوس به جواب مي‌رسند و اين جواب صحيح است
-- تعداد تست‌هايي كه با مهندسي معكوس به جواب مي‌رسند و اين جواب نادرست است

۴- توصيه مي‌كنم نتيجه‌ي خود را براي ما بفرستيد تا به نام خودتان در سايت منتشر شود.


21/07/1387 ساعت 19:11
رامين:
چيزهايي در مورد مهندس معكوس شنيده بودم ولي از مشاورهاي زيادي پرسيدم ميگن از سال ۸۳ كه سوالات مفهومي شده ديگه جواب نميده. نميدونم درسته يا نه ؟


12/07/1387 ساعت 21:21
عاطفه امامي:
كاش زودتر مي دونستم.امسال خيلي خونده بودم.كيفيت خوندنم حرف نداشت.تنها مشكلم سرعتم بود.تو كنكور هرچي زدم درست بود اما به خاطر سرعتم همه را نتونستم بزنم. رتبه ام۱۶۰۰شد با افتضاح امسال فقط غير انتفاعي اوردم.شنيده بودم اما از هر كي پرسيدم نشنيده بود.تورو خدا بگيد چطوري تهيه كنم.چطوري بفهمم خوبه يا نه.كيفيت را!
MENOO_EMA@YAHOO.COM


11/07/1387 ساعت 15:00
احسان:
من ميترسم ميشه با يه ايميل به ya0hhoo@yahoo.com منو از نگراني در بياري؟ متشكرم


05/06/1387 ساعت 10:05
اريان قنبري:
عالي


06/04/1387 ساعت 23:34
آيدا:
نميدونم روش ها صحت داره يا نه!
فردا كنكور دارم.خيلي اضطراب دارم.


نام شما: *
نظر شما: *
حاصل عمليات: ۹ x ۵ =

بسياري از افرادي كه مقاله‌ي فوق را خوانده‌اند، اين مقاله‌ها را نيز خوانده‌اند:


مقالات مرتبط:


آموزشگاه‌ها مدارس دبيران ناشران كتاب‌ها اخبار مقاله‌ها سايت‌هاي مرتبط اخبار همكاران
صفحه‌ي اصلي درباره‌ي ما تماس با ما جست و جو نظرات پرسش‌هاي متداول تعرفه‌ي آگهي