اشتراك خبرنامه‌
پست الكترونيكي:

مقاله‌هاي مرتبط با كنكور

خوان هفتم: انتخاب رشته

يكي از مراحل حساس و سرنوشت ساز دانش‌آموزان در دوران تحصيل «انتخاب رشته دانشگاه» است. بعضي‌ها به اين مرحله لقب «خوان هفتم» را داده‌اند؛ انتخابي كه پر از هيجان و اضطراب است و اگر در آن اشتباهي صورت بگيرد جبران آن بسيار سخت و گاهي غيرممكن است.

 

يكي از مراحل حساس و سرنوشت ساز دانش‌آموزان در دوران تحصيل «انتخاب رشته دانشگاه» است. بعضي‌ها به اين مرحله لقب «خوان هفتم» را داده‌اند؛ انتخابي كه پر از هيجان و اضطراب است و اگر در آن اشتباهي صورت بگيرد جبران آن بسيار سخت و گاهي غيرممكن است. اين حساسيت وظيفه ما را سنگين‌تر كرده و ارائه مشاوره دانشگاهي را با چالش‌هايي روبه‌رو كرده است، زيرا عواملي چون وضعيت علمي، علاقه، موقعيت خانوادگي، وضعيت مالي، جنسيت، اشتغال، آينده داوطلب و... در انتخاب رشته موثر است.

اين عوامل باعث مشكلات زيادي در امر مشاوره شده و از طرفي با توجه به محدوديت زمان انتخاب رشته و همچنين تنوع رشته‌هاي دانشگاهي و همچنين تعداد زياد داوطلبان ما را بر آن داشت تا با جمع‌آوري اطلاعات دقيق در ارتباط با نحوه پذيرش قبول‌شدگان گام كوچكي را در راستاي نياز داوطلبان و اولياي آنان برداشته باشيم.

اين گونه انتخاب رشته كنيد

در انتخاب رشته‌ها و دانشگاه‌هاي روزانه، رشته‌اي را انتخاب كنيد كه قادر باشيد در آن ادامه تحصيل دهيد وگرنه 2 سال از كنكور محروم مي‌شويد.

با قبولي در رشته و دانشگاه‌هاي شبانه، غيرانتفاعي، پيام نور و نيمه‌حضوري در صورت ادامه تحصيل ندادن، محروميت از كنكور سال آينده نداريد و هيچ مشكلي برايتان پيش نمي‌آيد.

تمام رشته‌ها و دانشگاه‌هايي كه پسران در آن پذيرفته مي‌شوند، معافيت تحصيلي دارند و هيچ مشكلي براي نظام وظيفه ندارند.

اگر دانش‌آموز پسري در دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي، پيام نور، نيمه‌حضوري يا شبانه پذيرفته شود و از معافيت تحصيلي استفاده كند، ديگر نمي‌تواند انصراف دهد، مگر اين كه به خدمت اعزام شود. بعد از خدمت سربازي مي‌تواند دوباره شروع كند.

در رشته و دانشگاه‌هاي شبانه شهر خودتان دست به انتخاب رشته بزنيد، زيرا 50 تا 80 درصد سهميه اختصاص به افراد بومي منطقه دارد.

هر داوطلب با توجه به شهر محل اقامت / اشتغال فقط مي‌تواند از چند مركز و واحد پيام نور انتخاب رشته كند. از آنجا كه دروس دانشگاه پيام نور عمدتا به شيوه غيرحضوري ارائه مي‌شود و كلاس‌هاي دروس نظري جنبه اختياري دارد، اعمال محدوديت داوطلب بر شهرها، در مورد رشته‌هاي پيام نور اعمال نمي‌شود و نرم‌افزار با توجه به شهر محل اقامت / اشتغال داوطلب و رشته‌هاي مورد نظر وي، رشته ـ‌ شهرهاي پيام نور را مشخص مي‌كند.

در رشته و دانشگاه‌هاي پيام نور فقط در شهر و دانشگاه‌هايي مي‌توانيد انتخاب رشته كنيد كه دفترچه شماره 2 راهنماي انتخاب رشته به شما اجازه داده باشد. تقريبا پذيرش در اين نوع دانشگاه‌ها 100 درصد بومي است.

مطالعه‌اي درباره شهرهاي ناحيه خود داشته باشيد، زيرا احتمال قبولي شما در آنها بيشتر است و 60 تا80 درصد سهميه‌هاي رشته‌هاي ناحيه‌اي به شهر‌هاي مورد نظر اختصاص دارد.

مطالعه‌اي در مورد شهر‌هاي قطبي خود داشته باشيد زيرا احتمال قبولي شما در آنها بيشتر است و حدود 60 تا 80 درصد سهميه‌هاي رشته‌هاي قطبي به شهر‌هاي مورد نظر اختصاص دارد.

در اولويت رشته‌ها به دانشگاه و شهر زياد اكتفا نكنيد. بيشتر به رشته مورد علاقه و كاربرد آن رشته توجه كنيد، مثلا يك رشته خوب شبانه شهر خودتان را حتما قبل از رشته ضعيف يك دانشگاه در شهر دوردست انتخاب كنيد، گرچه روزانه باشد.

افرادي مي‌توانند در رشته زبان و هنرانتخاب رشته كنند كه قبلا ثبت نام كرده و فعلا مجاز به انتخاب رشته شده باشند.

نوع گزينش برخي از رشته‌هاي روزانه «بومي استاني»، برخي «بومي ناحيه‌اي»، برخي «بومي قطبي» و برخي «كشوري» است. است. نوع گزينش دوره‌هاي شبانه و نيمه‌حضوري «بومي استاني»، نوع گزينش دوره غيرانتفاعي «بومي ناحيه‌اي» و نوع گزينش دوره مجازي «كشوري» است.

در انتخاب شهر و رشته با توجه به زير گروه‌ها انتخاب رشته كنيد، چون انتخاب رشته در زير گروه‌ها بسيار حائزاهميت است.

براي رشته‌اي كه نياز به مصاحبه، معاينه و آزمون عملي دارد حتما اطلاعاتي را از افراد آشنا به مسائل مربوط بگيريد (نيمه‌متمركز ـ خاص ‌ـ امام جعفر صادق (ع)‌)‌.

براي انتخاب رشته نيمه‌متمركز از اولويت يك تا 100 مي‌توانيد دست به انتخاب رشته بزنيد.

براي انتخاب رشته‌هاي خاص اولويت مربوط را حتما بايد رعايت كنيد، زيرا اجازه نداريد از اولويت يك تا 100 استفاده كنيد.

دانشگاه‌ها و رشته‌هاي پيام نور شهريه و هزينه دارد، اگر مطمئن هستيد كه قادر به پرداخت هزينه آنها نيستيد انتخاب آنها را در جايي قرار دهيد كه بعد از آنها رشته‌هايي باشد كه بعدا پشيمان نشويد.

اطلاع داشته باشيد انتقال از رشته‌هاي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي به روزانه به هيچ وجه امكان‌پذير نيست.

در انتخاب رشته هيچ رشته‌اي را تكرار نكنيد، اين اشتباه محض است كه بعضي‌ها فكر مي‌كنند احتمال قبولي آنها بيشتر مي‌شود.

هرگز رشته ضعيف دانشگاه ضعيف را بالاتر از رشته خود و دانشگاه قوي قرار ندهيد.

قبولي شما در كنكور سراسري هرگز به اولويت رشته شما نيست، بلكه با توجه به نمره و رتبه شما است، يعني يك رشته اگر در صدر قرار گيرد قبولي آنها هرگز بيشتر نمي‌شود و در هر جايگاهي شما نمره كسب كرده باشيد قبول مي‌شويد.

در انتخاب كدها مواظب باشيد اگر فقط يك كد را اشتباه وارد كنيد، چه‌بسا از شرق كشور به غرب كشور مي‌رويد و سازمان سنجش هيچ گونه تعهدي را در مورد اشتباهات شما ندارد.

اگر دانشجوي يك دانشگاهي هستيد، حتما بايد تكليف خودتان را بدانيد زيرا به هيچ وجه نمي‌توانيد در 2 رشته دولتي و غيردولتي ادامه تحصيل بدهيد.

اگر دانشجوي دانشگاه‌هاي روزانه هستيد به هيچ وجه حق شركت و انتخاب رشته در سال جاري را نداريد، حتي اگر انصراف داده باشيد.

در انتخاب رشته‌هاي مناطق محروم دقت كنيد، دانش‌آموزان ديگر مناطق نمي‌توانند از آن مناطق انتخاب رشته كنند.

اگر رشته‌هاي خاصي را انتخاب كرده‌ايد به دستور عمل مربوطه توجه كنيد، زيرا ممكن است انتخاب آنها در شماره و رديف‌هاي مخصوص باشد (مثلا سال گذشته بعضي از رشته‌ها از يك تا 10 بوده)‌.

اگر مي‌خواهيد از رشته‌هاي دبيري استفاده كنيد شرايط و ضوابط آن را مورد مطالعه قرار دهيد، زيرا ممكن است شما قبول شويد، اما شرايط آن را نداشته باشيد و واقعا شما را نگران كند، چون حق انتخاب رشته‌هاي ديگر را از دست داده‌ايد.

اگر علاقه‌مند به رشته‌هاي دبيري هستيد و شرايط آن را داريد داراي اولويت‌هاي ويژه مثل استخدام بيمه، حقوق، معافيت و... مي‌باشيد و نبايد در استخدام هيچ ارگان و سازمان دولتي باشيد.

استفاده از سهميه در هر دوره روزانه، شبانه، نيمه‌متمركز، غيرانتفاعي و پيام نور فقط يك بار ميسر خواهد بود و استفاده مجدد مقدور نخواهد بود، پس مواظب باشيد اگر به رشته‌اي علاقه نداريد انتخاب نكنيد.

رشته‌هاي نيمه‌متمركز، رشته‌هايي هستند كه گزينش آنها در مرحله اول به صورت چند برابر ظرفيت است. در مرحله بعد، پذيرفته‌شدگان نهايي از طريق مصاحبه، آزمون عملي و... مشخص مي‌شوند. در صورت تمايل، با رجوع به دفترچه راهنماي انتخاب رشته و مطالعه شرايط هر يك از رشته‌هاي نيمه‌متمركز، رشته‌هاي نيمه‌متمركز مورد نظر را انتخاب و در فرم انتخاب رشته درج نماييد.

منظور از رشته نيمه‌متمركز اين است كه به غير از نمره علمي نياز به اقداماتي مثل مصاحبه، معاينه، آزمون علمي و... يا امتحان تخصصي دارد.

اعلام نتايج رشته‌هاي نيمه متمركز جدا از رشته‌هاي ديگر است، پس پيگير اعلام نتايج آن باشيد.

در صورتي كه در اين انتخاب رشته قبول نشديد پيك سنجش را حتما مطالعه كنيد زيرا ممكن است پذيرش ظرفيت‌هاي جديد امكان‌پذير باشد.

اگر در رشته‌اي پذيرفته شده باشيد و جزو پذيرفته‌شدگان نيمه‌متمركز قرار گيريد و در رشته نيمه‌متمركز ثبت‌نام كنيد رشته قبلي شما كان لم يكن تلقي مي‌شود.

برخي از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص هستند. قبولي در آنها عمدتا منوط به اعلام علاقه‌مندي قبلي، درج كد رشته‌هاي مربوطه تا اولويت دهم يا سي‌ام (بر حسب مورد) و احراز شرايط اختصاصي است. براي اطلاع از اين رشته‌ها و شرايط آنها به دفترچه انتخاب رشته مراجعه كنيد.

اگر دانش‌آموزي هستيد كه داراي سهميه رزمندگان، شاهد و... مي‌باشيد خيلي مواظب باشيد هر انتخابي براي شما ميسر نيست، زيرا اگر رشته بسيار ضعيف باشد و دوردست هم باشد قبول شويد، ديگر حق استفاده از سهميه خود را نداريد. اين نكته بسيار مهمي است.

سهميه انتخابي شما براساس محل اخذ مدرك تحصيلي، 3 سال آخر دبيرستان و 2 سال آخر دبيرستان و پيش‌دانشگاهي است، ولي اگر محل اخذ مدرك شما متفاوت باشد در سهميه منطقه مرفه‌تر محسوب مي‌شويد.

اگر هر گونه مشكلي درخصوص نام و نام‌خانوادگي، نوع رشته و منطقه، سال تولد و... در كارنامه باشد به نماينده سازمان سنجش مراجعه كنيد. هيچ منبعي براي رفع اشكال معتبرتر از سازمان سنجش نيست زيرا مربوط به آنها مي‌باشد.

در صورتي كه در اين انتخاب رشته قبول نشديد پيك سنجش را حتما مطالعه كنيد، زيرا ممكن است پذيرش ظرفيت‌هاي جديد امكان‌پذير باشد.

تمام مدارك دانشگاه‌ها در كشور داراي اعتبار هستند. اگر در دانشگاه آزاد و دولتي قبول شده‌ايد با مشورت و نظر افراد متخصص يكي از آنها را انتخاب كنيد ولي در هر دو دانشگاه نمي‌توانيد درس بخوانيد.

منبع: خبر آنلاين

موضوع: انتخاب رشته و معرفي رشته‌ها

امتياز: 0 تعداد رأي: 0

امتياز دهيد:

نظرات:

نام شما: *
نظر شما: *
حاصل عمليات: ۸ - ۱ =

بسياري از افرادي كه مقاله‌ي فوق را خوانده‌اند، اين مقاله‌ها را نيز خوانده‌اند:


مقالات مرتبط:


آموزشگاه‌ها مدارس دبيران ناشران كتاب‌ها اخبار مقاله‌ها سايت‌هاي مرتبط اخبار همكاران
صفحه‌ي اصلي درباره‌ي ما تماس با ما جست و جو نظرات پرسش‌هاي متداول تعرفه‌ي آگهي