اشتراك خبرنامه‌
پست الكترونيكي:

تعرفه‌ي آگهي

انواع روش‌هاي اطلاع رساني در سايت:

1- اطلاع رساني براي آموزشگاه‌ها، مدارس پيش‌دانشگاهي، دبيران، ناشران، كتاب‌ها وسيتهاي مربوط به كنكور (رايگان): در اين روش اطلاعات به شيوه‌ي استاندارد و از طريق منوهاي سمت راست صفحه در صفحه‌هاي موضوعي در دسترس مي‌باشد. ترتيب نمايش اطلاعات در اين روش به ترتيب امتياز كسب شده توسط بينندگان سيت مي‌باشد.

2- استفاده از لينك براي مؤسسات داراي وب سايت (رايگان): در اين روش مؤسساتي كه داراي وب سايت مستقل هستند مي‌توانند اطلاعات مربوط به خود را كه از طريق منوهاي سمت راست در صفحه‌هاي موضوعي به نمايش در مي‌آيند، به وب سايت خود لينك نمايند.

3- اطلاع رساني از طريق آگهي براي مؤسسات، دبيران و ... : در اين روش اشخاص حقيقي و حقوقي كه مايل به اطلاع رساني به مخاطبان خود هستند، مي‌توانند تبليغات خود را در قسمت بالا يا كنار صفحات سايت به نمايش درآورند.

صفحه‌هاي مختلف سايت «كلاس كنكور» به ترتيب زير دسته بندي مي شوند:

 • صفحه‌ي اصلي: اولين صفحه‌ي سايت «كلاس كنكور»
 • صفحه‌هاي موضوعي شامل:
  • صفحه‌ي آموزشگاه‌ها
  • صفحه‌ي مدارس
  • صفحه‌ي دبيران
  • صفحه‌ي ناشران
  • صفحه‌ي اخبار
  • صفحه‌ي مقاله‌ها
  • صفحه‌ي سايت‌هاي مرتبط
 • صفحه‌هاي فرعي شامل:
  • صفحه‌ي جست و جو
  • صفحه‌ي درباره‌ي ما
  • صفحه‌ي تماس با ما
  • صفحه‌ي نظرات
  • صفحه‌ي پرسش‌هاي متداول
  • صفحه‌ي تعرفه‌ي آگهي

در هر صفحه سه نوع آگهي قابل نمايش مي‌باشد كه مشخصات آن‌ها از اين قرار است:

نام آگهي عرض (نقطه) ارتفاع (نقطه) محل قرارگيري در صفحه
نوع 1 486 60 بالا
نوع 2 120 180 سمت چپ
نوع 3 120 90 سمت چپ
 

تعرفه‌ي روزانه‌ي نمايش آگهي در صفحه‌هاي مختلف سايت به ترتيب زير است:

نوع صفحه آگهي نوع اول آگهي نوع دوم آگهي نوع سوم
صفحه‌ي اخبار 1900 تومان 900 تومان 500 تومان
صفحه‌ي مقالهها 1900 تومان 900 تومان 500 تومان
صفحه‌ي اصلي 790 تومان 350 تومان 190 تومان
صفحه‌ي آموزشگاه 790 تومان 350 تومان 190 تومان
صفحه‌ي مدارس 790 تومان 350 تومان 190 تومان
صفحه‌ي ناشران 790 تومان 350 تومان 190 تومان
صفحه‌ي سايتهاي مرتبط 790 تومان 350 تومان 190 تومان
صفحه‌ي دبيران 390 تومان 180 تومان 100 تومان
صفحه‌هاي فرعي 390 تومان 180 تومان 100 تومان
همه‌ي صفحه‌ها (10% تخفيف) 7700 تومان 3500 تومان 1950 تومان

5- اطلاع رساني از طريق درج اخبار مؤسسات در قسمت اخبار همكاران در صفحه‌ي اصلي سايت: در اين روش مؤسسات مي‌توانند اخبار خود را همراه با عكس قرار دهند و خوانندگان اين اخبار مي‌توانند با كليك روي عنوان خبر به صفحه‌ي مشروح خبر وارد مي‌شوند. تعرفه‌ي اين خدمات با توافق طرفين تعيين مي‌گردد.

نكته:

 • حداقل مدت قرارداد در مورد آگهيهاي غير رايگان يك ماه مي‌باشد.
 • تمام تعرفه‌ها براي قراردادهاي منعقدشده تا تاريخ 29/12/1390 معتبر مي‌باشد.
 • براي قراردادهاي داراي مدت بيش از يك ماه طبق جدول زير تخفيف در نظر گرفته ميشود:
مدت قرارداد ميزان تخفيف
3 ماه 7%
6 ماه 15%
1 سال 30%


آموزشگاه‌ها مدارس دبيران ناشران كتاب‌ها اخبار مقاله‌ها سايت‌هاي مرتبط اخبار همكاران
صفحه‌ي اصلي درباره‌ي ما تماس با ما جست و جو نظرات پرسش‌هاي متداول تعرفه‌ي آگهي